Solstad Farstad bokfører oppkjøpsgevinst i milliardklassen

Supplyrederiet bokfører gevinst etter fusjonen i andre kvartal. Det gir kraftig løft i overskuddet.


<p><b>RESULTATLØFT:</b> Solstad Farstad rapporterer om milliardresultat i andrte kvartal.</p>

RESULTATLØFT: Solstad Farstad rapporterer om milliardresultat i andrte kvartal.

Supplyrederiet Solstad Farstad fikk inntekter på 711 millioner kroner i andre kvartal, litt ned fra 719 millioner i tilsvarende kvartal i fjor, viser kvartalsrapporten onsdag kveld.

I samme periode fikk driftsresultatet og resultatet før skatt et kraftig løft, mye på grunn av regnskapsføring av gevinst knyttet til sammenslåingen med Farstad Shipping og Deep Sea Supply.

Fusjonen mellom de tre rederiene ble gjennomført i kvartalet, og Solstad Farstad skriver i kvartalsrapporten at den regnskapsmessige behandlingen har vært i henhold til oppkjøpsmetoden.

Videre skriver rederiet at det i oppkjøpsanalysen har «identifisert faktorer som danner grunnlag for at det regnskapsmessig foreligger et oppkjøp på gunstige vilkår», men går ikke nærmere inn på dette.

Denne gevinsten på 1,54 milliarder kroner bidrar til at resultatet før skatt steg til 1,36 milliarder kroner fra 174 millioner kroner året før.

Sett bort fra gevinsten ble imidlertid resultatet svekket. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) falt til 183 fra 292 millioner kroner i perioden, på grunn av høyere kostnader.

Etter restrukturering og sammenslåingen av rederiene Solstad, Farstad og Deep Sea Supply er det Kjell Inge Røkkes Aker og John Fredriksens Hemen Holding som er de to største aksjonærene, mens Solstad- og Farstad-familien ble sittende med mindre eierandeler.

Sammenslåingen ble fullført i juni. Det skapte et av verdens største rederier med en flåte bestående av over 150 offshoreskip.

Supplykrisen

Bakgrunnen for konsolideringen er krisen i bransjen. Da oljeprisen falt og oljeselskapene svarte med store kutt i kostnader og investeringer, gikk det hardt utover leverandørindustrien.

For offshorerederiene førte det til at en rekke supplyskip ble sendt i opplagsbøyene, samtidig som mange har vært gjennom restruktureringer av tyngende gjeld for å holde seg flytende.

Ifølge Syslas opplagsregister var det per forrige uke 133 offshoreskip som lå i bøyene. Av dette var 66 plattformstøtteskip (PSV) og 37 ankerhåndteringsskip (AHTS), mens resten er spredt over andre kategorier.

Lav aktivitet i markedet

Om markedet skriver Solstad Farstad at aktiviteten fremdeles er lav og at det er overkapasitet, selv om etterspørselen fra kundene har økt sammenlignet med samme periode i fjor.

Spesielt svakt er markedet for supply og ankerhåndtering, hvor markedet er avhengig av økt riggaktivitet for at etterspørselen skal øke igjen, melder rederiet. Samtidig er det noe høyere aktivitet innen subsea-segmentet.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå