Lavere laksepriser senket Lerøy-resultatet

Sjømatkonsernet tjente mindre i fjerde kvartal etter prispress på laks. Til aksjonærene deles det ut nær 900 millioner kroner i utbytte.


<p><b>TALLSLIPP:</b> Lerøy Seafood presenterer resultater for fjerde kvartal tirsdag.</p>

TALLSLIPP: Lerøy Seafood presenterer resultater for fjerde kvartal tirsdag.

Lerøy slaktet mer fisk i fjerde kvartal, men samtidig var lakseprisene under press og konsernet måtte se resultatene falle.

Sjømatkonsernet fikk et operasjonelt driftsresultat på 777 millioner kroner i fjerde kvartal, ned fra 1,02 milliarder i tilsvarende kvartal året før.

I kvartalet ble det høstet 42.000 tonn sløyd vekt, laks og ørret, noe som er åtte prosent mer enn perioden året før.

Prispress

Hovedforklaringen på resultatnedgangen er lavere prisoppnåelse på laks og ørret, melder Lerøy. 

– Som følge av bedre biologiske prestasjoner i norsk havbruksnæring gjennom 2017, økte høstet volum i Norge, og ga press på lakseprisene mot slutten av  2017, sier konsernsjef Henning Beltestad i en kommentar.

Etter et rekordår falt lakseprisene gjennom 2017, noe som er blitt forklart med at det har kommet mer laks i markedet.

I en situasjon der man har gått fra krympende laksetilbud, ikke minst på grunn av sykdomsproblemer, til tilbudsvekst, har prisene reagert med nedgang.

For Lerøy endte driftsresultatet per kilo på 13,4 kroner i fjorårets siste kvartal, ned fra 21,1 kroner året før, mye som følge av lavere priser.

– Lerøy er tett på sluttmarkedet, og vi opplever fortsatt en svært sterk etterspørsel etter sjømat og laks. Vi er overbevist om at konsernet, og norsk havbruksnæring, på sikt skaper større verdier med noe vekst enn uten vekst, sier Beltestad.

For inneværende år er Lerøys prognose et slaktevolum på 182.000 tonn fisk, opp fra volumet på 158.000 tonn i 2017.

Ventet lavere resultater

I samme periode falt inntektene til 4,57 milliarder kroner fra 4,92 milliarder kroner, mens resultatet før skatt falt til minus 189 millioner kroner fra pluss 1,02 milliarder.

Det negative resultatet skyldes negative verdijusteringer, ifølge kvartalsrapporten.

På forhånd hadde analytikerne ventet inntekter på 4,89 milliarder kroner, ifølge estimater fra SME Direkt/TDN.

Samtidig hadde de sett for seg et operasjonelt driftsresultat på 742 millioner kroner og et resultat før skatt på 744 millioner.

Nær 900 mill. i utbytte

Utbyttet til aksjonærene var antatt å bli på 1,68 kroner per aksje, ifølge estimatene.

Fasiten fra Lerøy-styret er et utbytteforslag på 1,5 kroner per aksje, noe som beløper seg til 894 millioner kroner.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå