Må punge ut etter Orkla-dom

Mecom er dømt til å betale en polsk aviseier 9,9 millioner kroner, etter en fem år lang krangel som Orkla Media har hatt med aviseieren.

Da Orkla kjøpte seg opp i avisen Slowo Poslkie i 2001 sydde selskapets jurister sammen en pakke for å redusere selgernes skatteutgifter. Siden har Orkla Media og selgerne kranglet om denne avtalen. Selger gikk til sak mot Orkla Media, som svarte med motsøksmål.

Mandag avgjorde Tingretten i Oslo at Orkla må betale 3,3 millioner polske zloty (circa 6,9 millioner kroner) til Jerzy Hankiewicz. Med renter blir det rundt 9,9 millioner kroner.

- Vi stiller oss totalt uforstående til argumentasjonen og konklusjonen i dommen. Nå går vi gjennom den for å finne et ankegrunnlag, sier direktør Stig Finslo i Edda Media, som er den norske delen av Mecom og tidligere het Orkla Media.

Avtalen innebar at en god del av kjøpesummen skulle registreres som en donasjon, i stedet for aksjekjøp. Dermed ville Hankiewicz og hans medeiere slippe unna med lavere skatt. Kjøpesummen var på 12,2 millioner zloty, av dette var 4,2 millioner en "gave" og ikke direkte betaling.

- Dette var et skikkelig smartingtrekk overfor polske skattemyndigheter, sier advokat Gunnar Christian Frich til Aftenposten.

Han representerte Hankiewicz i retten.

- Så de lurte polske skattemyndigheter?

- Ja, og Orkla var med på det. De foreslo planen, prisen ville dessuten blitt høyere med full beskatning av kjøpesummen, sier Frich.

Dette tar Finslo sterk avstand fra. Han legger vekt på at polske myndigheter har undersøkt avtalen, og ikke funnet noe å sette fingeren på.

I dommen fremgår det at avtalen ble konstruert av Orklas polske og norske jurister, og at de har laget lignende avtaler tidligere. Retten mener at Orkla hadde kommersiell interesse av å hjelpe selgeren for å gjøre det mer fristende å selge aksjene.

Orkla betalte deler av "donasjonen" i to omganger, men kom etter en stund til at kontrakten ikke var gyldig. Blant annet ba det norske selskapet om dokumentasjon på at de andre eierne var innforstått med avtalen. I retten hevdet Orkla at Hankiewicz "svikaktig fortiet" overfor de andre eierne at prisen var 12,2 millioner og ikke 8 millioner zloty.

Tingretten tar ikke stilling til om avtalen mellom Orkla Media og Hankiewicz var en form for korrupsjon mellom de to avtalepartnerne, eller et forsøk på å svindle de andre eierne. Men dommeren mener at det er grunn til å reise spørsmålet. Finslo sier at han ikke kjenner seg igjen i måten retten skriver om dette på.

På forsiden nå