Fikk grønt lys for kreftstudie i Norge

Bioteknologiselskapet Nordic Nanovector er fornøyd med klarsignalet for sin viktige kreftstudie på norsk jord. Med mål om at sykehus i 20 land skal delta, betyr imidlertid Norge mindre enn før.<p><b>UTVIKLER KREFTMEDISIN:</b> Nordic Nanovector håper Betalutin kan bli et behandlingsalternativ for lymfekreft. Fra venstre finansdirektør og fungerende sjef i Nordic Nanovector, Tone Kvåle, sammen med IR-og kommunikasjonsdirektør Malene Brondberg.</p>

UTVIKLER KREFTMEDISIN: Nordic Nanovector håper Betalutin kan bli et behandlingsalternativ for lymfekreft. Fra venstre finansdirektør og fungerende sjef i Nordic Nanovector, Tone Kvåle, sammen med IR-og kommunikasjonsdirektør Malene Brondberg.

– Det har tatt litt ekstra tid å få godkjenning i Norge, men nå har vi fått godkjennelse, og er veldig fornøyd med det, sier finansdirektør og fungerende Nordic Nanovector-sjef Tone Kvåle.

Hun presenterte onsdag kvartalsresultatene til bioteknologiselskapet, som jobber med å utvikle en behandling av lymfekreft.

Og tirsdag fikk selskapet grønt lys fra den norske etikkomiteen, som godkjenner medisinske forskningsprosjekter, til å gjennomføre den viktige studien kalt «Paradigme» også i Norge.

Som Kvåle er inne på har Nordic Nanovector ventet en stund på den norske godkjenningen, og da beskjeden kom utløste den en kursoppgang på 24 prosent på Oslo Børs.

Nå står rekruttering av pasienter for tur. De skal behandles med ulike doser av legemiddelet Betalutin.

I studien skal forskerne finne ut om Betalutin kan være et behandlingsalternativ for pasienter som har hatt minst to tilbakefall av lymfekreftdiagnosen follikulært lymfom, der det er et behov for effektive nye behandlinger.

Typisk må en legemiddelkandidat gjennom tre faser med testing før den får klarsignal for å selges i markedet, men i noen tilfeller kan det gis en forhåndsgodkjenning allerede etter den andre fasen.

Paradigme er det selskapet omtaler som en fase 2b-studie.

– Betydningen av Norge mye mindre

Norge er imidlertid langt fra det eneste landet der kreftstudien skal gjennomføres. Under presentasjonen forteller medisinsk direktør Lisa Rojkjaer at 23 sykehus i åtte land er klare for å ta imot pasienter som skal behandles i studien.

Målet er at 130 pasienter skal rekrutteres, fordelt på 80–85 sykehus i 20 land. Behandlingen av første pasient skal skje innen utløpet av juni.

– Vi skal ha 20 land, og Norge er ett av 20 land. Norge var svært viktig for oss i den første delen av studien, ved at Arne Kolstad er «chief investigator» i den første og annen del av studien, innrullerte mange pasienter, sier Kvåle.

Hun viser til overlege Arne Kolstad ved Radiumhospitalet, som har vært sentral i arbeidet med kreftstudien.

– For den andre delen av studien, Paradigme, ser du at vi kommer til å ha mange flere sykehus, og vi kommer til å ha mange flere land. Da vil betydningen av Norge bli mye mindre, sier Kvåle.

– Selvfølgelig er det viktig for de norske pasientene at de får muligheten til å delta i studien, og at Arne Kolstad er godt kjent med studien, men det er ikke «make it or break it» for oss, legger hun til.

Måtte utsette

Rekrutteringen av pasienter har imidlertid tatt lengre tid enn ventet, varslet Nordic Nanovector tilbake i april. Det førte til at tidsplanen for studieresultatene ble forskjøvet fra andre halvår 2019 til første halvår 2020.

Tross utsettelsen skal selskapet ha penger nok frem til resultatene er klare, ifølge Kvåle. Utviklingen av legemidler koster, i første kvartal endte driftskostnadene på 82 millioner kroner, og kontantbeholdningen ble redusert til 641,5 millioner kroner.

– Det påfører ikke noen ekstra kostnader på studiet, men du har løpende kostnader i ytterligere seks måneder, sier Kvåle.

For å spare penger har Nordic Nanovector satt utviklingen av en annen legemiddelkandidat, kalt Humalutin, på vent.

– Det er et veldig bra produkt, men vi har ikke startet den studien, nettopp for å konservere penger til Paradigme og de andre Betalutin-relaterte studiene, sier Kvåle.

– På bakgrunn av det har vi penger frem til vi har dataavlesning på Paradigme, til vi har resultatene fra den studien, sier hun.

Møter konkurranse

Bioteknologiselskapet er imidlertid ikke alene om å utvikle behandling av lymfekreft.

Den tyske legemiddelgiganten Bayer fikk i fjor høst en forhåndsgodkjenning av produktet Copanlisib, og også andre aktører utvikler behandlinger av den kreftformen Nordic Nanovector sikter seg inn mot.

– Vi kjører vår studie så fort som mulig, og det gjør sikkert andre potensielle konkurrenter. Men det er viktig å få med at det ikke bare er først, men også best. Resultatene har mye å si, sier Nordic Nanovector-direktøren.

Hun viser til at resultatene med Betalutin så langt har vist en bedre effekt på pasientene enn de fleste av konkurrentene.

– I tillegg er det viktig at Betalutin er én behandling, så reiser pasienten hjem, mens mange av de vi konkurrerer med, der må du til sykehus for første behandling, så må du til sykehus kanskje tre, fire uker senere. Det er en veldig krevende behandling, og det er mye mer bivirkninger på en del av de andre produktene som er der ute, sier Kvåle.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå