Norske Skog: – Alle parter ser det som formålstjenlig å finne en løsning

Tiden er i ferd med å renne ut for Norske Skogindustrier. Den utsatte fristen for selskapets rekapitalisering utløper i dag.


<p><b>TAR GREP:</b> Det arbeides på spreng med en rekapitaliseringsløsning for Norske Skog. Her fra selskapets anlegg i Halden.</p>

TAR GREP: Det arbeides på spreng med en rekapitaliseringsløsning for Norske Skog. Her fra selskapets anlegg i Halden.

– Det pågår en prosess mellom kreditorene om å finne en rekapitaliseringsløsning, skriver kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i Norske Skog i en e-post til E24 fredag ettermiddag.

Tidligere i sommer ble det kjent at to større grupper bestående av selskapets kreditorer kjemper om kontrollen over den norske papirprodusenten.

De to har lagt frem separate forslag som begge tar sikte på å «fikse» selskapets balanse gjennom konvertering av usikret gjeld til egenkapital, redusering av rentebelastningen, lettelser i lånebetingelsene og utvidede løpetider.

Hvem som blir sittende med kontroll over selskapet, bortsett fra at det etter all sannsynlighet ikke blir de eksisterende eierne, er imidlertid fortsatt uklart.

Siste frist?

Prosessen i Norske Skog har pågått lenge, men det kan nå gå mot en avklaring.

I en børsmelding fra slutten av juli fremgår det at fristen for de eksisterende konverteringstilbudene og tilbud om samtykke er utsatt til 11. august. Det samme er fritak på rentebetalinger.

Hva som skjer etter at fristen løper ut, er Dybevig tilbakeholden med å kommentere. En ny utsettelse er én mulighet, dersom man ikke har kommet til en løsning.

– Det pågår en prosess mellom kreditorene om å finne en rekapitaliseringsløsning, og alle parter ser det som formålstjenlig å finne en langsiktig kapitaliseringsløsning, da vi har syv konkurransedyktige fabrikker som i dag sjenerer positivt kontantstrøm, skriver kommunikasjonssjefen som svar på spørsmål om dette.

For at et restruktureringsforslag skal gå gjennom, må i utgangspunktet 90 prosent av selskapets obligasjonseiere gi tommelen opp. Videre må en slik løsning godkjennes med kvalifisert flertall av aksjonærene.

Det er innkalt til ekstraordinær generalforsamling i Norske Skog den 24. august.

Negativ egenkapital

Norske Skog sliter først og fremst med regningen for «gammel moro» i form av gjeld som på forsommeren var på over åtte milliarder kroner. Denne tilhører i stor grad internasjonale kreditorer og har forholdsvis høy rente.

Selskapet har utsatt sin andrekvartalsrapportering til den 23. august, men lagt frem noen nøkkeltall for perioden.

Her fremgår det at egenkapitalen er negativ.

Videre hadde selskapet en kontantbeholdning på 496 millioner kroner, men denne ville vært betydelig lavere dersom det ikke var for 211 millioner kroner i utsatte rentebetalinger.

Behovet for arbeidskapital anslås til rundt 200 millioner.

Uro

Våren har ellers medført omveltninger i toppen av selskapet.

I mai sa konsernsjef Sven Ombudstvedt opp sin stilling etter å ha mottatt ramsalt kritikk for å ha solgt sin aksjebeholdning samtidig som det ble jobbet med en redningsplan.

Dette tynget selskapets aksjekurs i betydelig grad. Aksjen er ned rundt 86 prosent så langt i år.

Nedgangen er ikke minst drevet av nedsalg på stadig lavere kurser fra den tidligere storeieren GSO Capital Partners – en del av Blackstone-gruppen som også skal ha betydelige interesser i selskapets gjeld.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå