Ga aksjonærene en gulrot kreditorene ville ha

På ett punkt gikk Norske Skogindustrier-styret lengre enn hva de usikrede kreditorene ba om. Men på de usikrede kreditorenes bekostning.


<p><b>KONFLIKT i NORSKE SKOG:</b> Investor Christen Sveaas (til venstre) tok over vervet som styreleder i Norske Skog og Jon-Aksel Torgersen ble valgt inn som styrerepresentant.</p>

KONFLIKT i NORSKE SKOG: Investor Christen Sveaas (til venstre) tok over vervet som styreleder i Norske Skog og Jon-Aksel Torgersen ble valgt inn som styrerepresentant.

Styreleder Christen Sveaas i Norske Skogindustrier ASA har igjen møtt motbør med sitt og styrets siste forslag til en refinansieringsløsning for konsernet.

I forslaget som ble lagt frem onsdag, har styret et stykke på vei kommet de usikrede kreditorene i møte - sammenlignet med tilbudet som kom fra en gruppe usikrede kreditorer i slutten av september.

Kreditorene får 6,3 prosent av aksjene i bytte for sine obligasjoner. Eierandelen øker til 17,5 prosent etter en emisjon. Kravet fra kreditorene var henholdsvis 11 prosent og 23,2 prosent.

Ønsket gulrot

I tillegg kom styret kreditorene i møte i forhold til ønsket om at det skulle utstede langsiktige tegningsrettigheter.

Slike langsiktige tegningsrettigheter vil gi eierne mulighet til å kjøpe billige aksjer i fremtiden om Norske Skogindustrier blir en suksess og kursen stiger etter refinansieringen.

Med andre ord en gulrot for å gå med på å omgjøre gjelden til aksjer.

Kreditorene ba om at tegningsrettighetene samlet skulle omfatte 20 prosent av selskapet, mens styret gikk med på 10 prosent.

Men i fordelingen av disse tegningsrettighetene kan styret ha provosert de usikrede kreditorene.

Endret fordelingen

Kreditorene ønsket at de skulle ha 90 prosent av disse tegningsrettighetene, mens aksjonærene skulle ha 10 prosent. Styret gir kreditorene 60 prosent, mens aksjonærene får 40 prosent.

Konsekvensen av denne endringen i fordelingen av tegningsrettighetene gjør at aksjonærene får en større andel av gevinsten hvis Norske Skogindustrier blir en suksess.

Styreleder Sveaas er selv Norske Skogindustriers største aksjonær og andre storaksjonærer er representert i styret.

** Kreditorenes opplegg fra slutten av september innebar at aksjonærene ville sitte med 11,7 prosent av selskapet etter at tegningsrettighetene eventuelt er benyttet.

** I styrets siste forslag som kom tidligere denne uken vil aksjonærenes eierandel i et slikt scenario bli 13,5 prosent - 1,8 prosentpoeng bedre enn kreditorenes forslag.

Styret godtok altså kreditorenes forslag om tegningsrettigheter, men ga en større andel av dem til aksjonærene.

Irriterte långivere

En norsk eier av et usikret obligasjonslån gir overfor E24 uttrykk for irritasjon over at aksjonærene får en mye bedre behandling i styrets siste forslag.

Og det uten at det har kommet til syne noen stor motstand mot forslagene fra aksjonærhold.

– Når de usikrede skyter ned et forslag, kommer altså selskapets styre med et nytt forslag som også tilgodeser aksjonærene enda mer. Det kan virke svært dumt hvis det medfører konkurs, sier obligasjonseieren til E24.

I styrets forslag vil de usikrede kreditorene sitte med 21,8 prosent av selskapet når og hvis tegningsrettighetene utøves. Kreditorenes krav var 36,5 prosent.

Også på ett av de øvrige punktene forbedret Norske Skog-styret tilbudet til aksjonærene i forhold til forslaget fra 18. september.

Den umiddelbare tildelingen øker fra 2,0 til 2,7 prosent. Eierandel etter den første emisjonen øker fra 10,4 til 10,5 prosent.

Det har ikke lyktes E24 å få kommentar styreleder Christen Sveaas fredag.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå