Norske Skogs kreditorer kan ta eierskapet til fabrikkene

Men så langt har kreditorene nøyd seg med å velge inn nytt styre i et nøkkelselskap i skog-konsernet.


<p><b>FORTSATT I KONSERNET:</b> Norske Skog Saugbrugs i Halden er fortsatt eide av det børsnoterte Norske Skogindustrier.</p>

FORTSATT I KONSERNET: Norske Skog Saugbrugs i Halden er fortsatt eide av det børsnoterte Norske Skogindustrier.

Tirsdag kom meldingen om at eierne av Norske Skogs pantsikrede gjeld har valgt inn et eget styre i nøkkelselskapet Norske Skog AS.

Norske Skog skriver i en børsmelding at dette er i tråd med lånevilkårene fordi obligasjonslånet (SSN) er misligholdt og krevd tilbakebetalt.

Lånet på 290 millioner euro har blant annet pant i aksjene i Norske Skog AS.

«SSN har foreløpig ikke tiltrådt pantesikkerheten i aksjene i Norske Skog AS, og dette selskapet eies fortsatt av Norske Skogindustrier ASA konsernet,» heter det i børsmeldingen.

Der skriver de også at en eventuell tiltredelse av pantet vil være en komplisert og usikker prosess for alle involverte parter.

– Driften fortsetter

Norske Skog AS eier skogkonsernets syv fabrikker som vil fortsette driften uavhengig av de nye styremedlemmene, ifølge børsmeldingen.

I et vedlegg til børsmeldingen fremgår det at deler av konsernets gjeld er gitt til selskaper høyere i selskapsstrukturen enn Norske Skog AS. De står derfor i fare for å tape alt om kreditorene skulle velge å overta eierskapet til Norske Skog AS.

Styret i Norske Skogsindustrier gjentar i børsmeldingen at de jobber for å legge frem en forslag til refinansieringsløsning seneste kommende mandag.

Dette forslaget vil kreditorene få ti dager på seg til å ta stilling til.

«Styrets formål med et industrielt refinansieringsforslag er å vesentlig redusere dagens gjeld og rentekostnader for derved å sikre en langsiktig og bærekraftig kapitalstruktur for Norske Skogindustrier ASA konsernet,» heter det i børsmeldingen.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå