Kan unngå uttak fra Oljefondet

I fjor la regjeringen opp til å ta ut 72 milliarder kroner fra Oljefondet i 2018. Den siste tidens kraftige løft i oljeprisen vil trolig redusere uttaket betraktelig.


<p><b>MULIG SPARING:</b> Høyere oljepris gjør at finansminister Siv Jensen ikke trenger å ta ut like mye penger fra Oljefondet som tidligere. Tirsdag kommer Jensen med nye anslag i revidert nasjonalbudsjett. Bildet viser Jensen da hun la frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018 i fjor høst.</p>

MULIG SPARING: Høyere oljepris gjør at finansminister Siv Jensen ikke trenger å ta ut like mye penger fra Oljefondet som tidligere. Tirsdag kommer Jensen med nye anslag i revidert nasjonalbudsjett. Bildet viser Jensen da hun la frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018 i fjor høst.

I 2016 og 2017 tok regjeringen ut til sammen 162 milliarder kroner fra Oljefondet for å dekke offentlige utgifter.

Regjeringen ventet i høst at det ble betydelige uttak fra fondet også i 2018.

Ifølge høstens statsbudsjett ventet regjeringen å bruke rundt 231 milliarder oljekroner i 2018. For å dekke utgiftene la finansminister Siv Jensen (Frp) opp til å overføre 72 milliarder kroner fra fondet til statsbudsjettet.

Les mer: Regjeringen tapper mindre fra Oljefondet

Men dette var basert på en forventning om en oljepris på 55 dollar eller 438 kroner fatet. De siste månedene har oljeprisen steget til rundt 77 dollar fatet, eller godt over 600 kroner fatet.

Dermed vil uttakene fra fondet kunne falle betydelig i år, og kanskje gå i null.

– Målt i norske kroner handler oljeprisen i overkant av 610 kroner fatet, mot anslått 438 kroner i 2018. Mye taler dermed for en opprevidering av oljeprisanslagene i morgendagens budsjett, skriver DNB Markets-analytiker Marit Øwre-Johnsen i et notat mandag morgen.

Sparingen tok slutt

Til og med 2015 hadde regjeringen hvert eneste år penger til overs som den kunne spare i fondet, men sparingen tok brått slutt etter et fall i oljeprisen som rammet regjeringens inntekter.

I 2013 overførte regjeringen hele 241 milliarder kroner til fondet, men innskuddet falt til 150 milliarder i 2014 og videre til 46 milliarder i 2015.

I 2016 tok regjeringen derimot ut 101 milliarder kroner fra fondet. Året etter tok regjeringen ut 61 milliarder kroner, ifølge Oljefondets årsrapport for 2017.

Har tatt  ut mindre

I første kvartal i år overførte regjeringen seks milliarder kroner fra Oljefondet til statskassen, ned fra 20 milliarder i samme kvartal i fjor.

Statens tapping av Oljefondet skal være forutsigbar og planmessig, og er derfor ikke alltid i samsvar med underskuddet i statsregnskapet, som varierer fra periode til periode. Forskjellene jevner seg ut over tid.

Direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management påpekte nylig at uttaket ser ut til å bli lavere i år enn tidligere år.

– Vi registrerer at uttaket i første kvartal unntatt forvaltningshonoraret er seks milliarder, som er relativt sett mindre, sa Slyngstad i et pressemøte i forbindelse med Oljefondets kvartalstall 27. april.

– Vi har hatt to år hvor det har vært fire kvartaler med uttak. Før det var det jo innskudd. Om det blir et tredje år med uttak eller ikke, det vil tiden vise, sa han.

Så langt ligger det likevel ikke inne i Oljefondets anslag at uttaket skal falle til null i år, ifølge Slyngstad.

Ferske tall i revidert

Regjeringen vil komme med oppdaterte tall i tirsdagens reviderte statsbudsjett for 2018. Men det er allerede tydelig at oljeprisene vil løfte regjeringens oljeinntekter betydelig.

Statens inntekter fra olje og gass består av skatteinntekter fra oljeselskapene, utbytte fra Statoil og direkte inntekter fra eierskap i feltene på norsk sokkel.

Til tross for et fall i produksjonen på fire prosent i de feltene regjeringen eier, steg statens direkte inntekter fra oljevirksomheten til 32,5 milliarder kroner i første kvartal, en kraftig oppgang på 19 prosent fra samme periode i fjor, ifølge Petoro.

Les mer: Oljefondet krever åpenhet om metanutslipp: Støtter klimakrav mot USA-gigant

Slik påvirkes fondsverdien

De siste årenes uttak fra Oljefondet på 168 milliarder kroner (medregnet første kvartal 2018) har bidratt til å redusere regjeringens samlede overføringer til fondet helt siden oppstarten til 3.496 milliarder kroner.

Fondets avkastning siden oppstarten har til sammen vært på 3.980 milliarder kroner, per utgangen av første kvartal.

I tillegg har fondet lagt på seg 857 milliarder kroner som følge av endringer i kronekursen mot utenlandske valutaer.

Forvaltningskostnadene som trekkes fra fondets verdi, har vært på til sammen 41 milliarder kroner.

Fondet var verdt 8.124 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal. Verdien har siden steget til godt over 8.300 milliarder kroner, ifølge fondets nettsider.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå