Statoil-sjefen: Lofoten-utbygging er bra for klimaet

Statoil-sjef Eldar Sætre går nå ut med klimaargumenter for oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen.


<p><b>GLAD:</b> Konserndirektør i Statoil, Eldar Sætre, fikk flere gode nyheter i går. Han går hardt ut for å få politikerne med på å konsekvensutrede oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.</p>

GLAD: Konserndirektør i Statoil, Eldar Sætre, fikk flere gode nyheter i går. Han går hardt ut for å få politikerne med på å konsekvensutrede oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.

Regjeringen åpnet mandag for at oljeselskapene skal få nye blokker å lete etter olje på. Det gjorde at Statoil-sjefen hadde en god start på oljemessen i Stavanger som startet samme dag.

Les også: Statoil sier de har kuttet kostnadene kraftig

– Bra for klimaet

Sætres selskap blir av miljøbevegelsen anklaget for å stå i veien for at Norge skal nå klimamålet om 40 prosent kutt av CO₂-utslipp innen 2030. De mener Statoil og de andre oljeselskapene må stanse leting og produksjon.

– Hva er det Statoil vil bidra med for å nå Norges klimamål vedtatt i Paris?

– Vi skal gjennom innovasjon og nye løsninger sørge for at vi får enda mer karboneffektiv produksjon. Allerede i dag er karbonavtrykket vårt veldig lavt: Mens snittet i verden er 18 kilo CO₂ pr. fat, er det nå kommet under åtte kilo CO₂ pr. fat på norsk sokkel.

– Hadde det ikke vært miljøvennlig å si at Norge bør verne Lofoten og Vesterålen fra olje- og gassproduksjon?

– Nei, det er bra for klimaet og miljøet at olje- og gassproduksjonen kommer fra norsk sokkel, fordi den er så mye renere enn det andre produsenter av fossilt brensel klarer å levere.

– Du sier at en utbygging av Lofoten og Vesterålen er bra for klimaet?

– Ja, det vil være bra for klimaet. Det er slik at verden trenger fossil energi i veldig mangeår til, også innenfor togradersscenarioer, og fordi vår produksjon av olje og gass er veldig mye renere enn det som produseres i resten av verden, så er det et godt miljøargument. Vi skatter også av våre CO₂-utslipp og er en del av det europeiske kvotemarkedet, som gjør at vi bidrar til kutt andre steder.

Les også: FNs klimapanel ber Norge la oljen ligge

– Viktig for norsk industri

Han sier konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen er viktig fordi det utover på 2020-tallet vil være svært få andre utbygginger med potensial, slik det ser ut i dag.

– Nye leteområder er viktig for norsk industri. En konsekvensutredning gir ikke noen automatisk åpning av disse områdene, men det vil gi politikerne et godt kunnskapsbasert grunnlag å fatte en beslutning på. Vi mener vi i det minste må få konsekvensene på bordet, slik at vi vet hva vi skal forholde oss til.

 <p><b>OLJEMESSE:</b> Oljemessen ONS i Stavanger er i gang. Konserndirektør i Statoil, Eldar Sætre (andre fra venstre på første rad). Til høyre for ham: John Knight, konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling i Statoil, statsminister Erna Solberg og Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø</p>

OLJEMESSE: Oljemessen ONS i Stavanger er i gang. Konserndirektør i Statoil, Eldar Sætre (andre fra venstre på første rad). Til høyre for ham: John Knight, konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling i Statoil, statsminister Erna Solberg og Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø

Statsminister Erna Solberg benyttet åpningen av oljemessen ONS til nettopp å si at Høyre ønsker en slik konsekvensutredning, som Frp støtter.

Men for å få flertall, må de ha med seg blant annet Venstre, som har sagt klart ifra at det ikke kommer på tale.

– Er i realiteten eneste mulighet for utbygging av Lofoten og Vesterålen å øke sperregrensen til stortingsvalget, som sørger for at Venstre ikke kommer inn på Stortinget?

– Det er et område jeg ikke skal blande meg bort i. Men det er viktig for oss i si ifra om at de fleste av våre prosjekter på norsk sokkel er gjennomført i 2022–2023 og at vi faktisk trenger nye muligheter og områder. Det er også viktig for fremtidig aktivitet i norsk industri.

Les også: DNB Markets: Urealistisk å nå klimamålene

– Er det mulig å se for seg at dere dropper å søke om letelisenser av miljøhensyn?

– Jeg utelukker ikke det, men vi mener det vi gjør for å få ned CO₂-avtrykket gjør at det vil være en fordel at verden får norsk olje og gass.

Statoil gikk inn i klimakrevende oljesandproduksjon i Canada i 2007, hvor CO₂-utslippene er over 50 kilo CO₂- pr. fat olje, mot åtte kilo i Nordsjøen.

– Er det noe du i ettertid kan si at dere angrer på?

– Jeg velger å fokusere på fremtiden og jobbe for å effektivisere vår produksjon i Canada.

– Vi er ikke miljøbrems

– Er det noe som tilsier at Statoil vil kunne forandre imaget fra å være oljegasser og miljøbrems?

– Vi er ikke miljøbrems, vi er stolte av at vi er ledende blant oljeselskapene i arbeidet med å redusere CO₂-avtrykket i vår produksjon. Når vi opplever at vi gjør jobben vår for å redusere utslippene, lever jeg godt med kritikken.

– Det er ikke lett å se for seg at du i fremtiden skal slippe å ha Bellona-leder Frederic Hauge løpende og skrikende etter deg, om at dere gjør for lite?

Saken fortsetter under annonsen.

– Vi prioriterer å bli mer CO₂-effektiv og forsterkere målene våre: I 2008 satte vi som mål at vi årlig skulle redusere CO₂-utslippene med 800 000 fat i året innen 2020. Det nådde vi i fjor, fem år før tiden. Nå er målet økt til 1,2 millioner fat i året frem til 2020 og 3,2 millioner fat frem til 2030.

Aktuelt: Trolig ikke drift ved Rygge likevel

Barentshavet

Politikerne har presset på for at selskapene under produksjonen skal hente energien sin fra strømkabler fra land, såkalt elektrifisering, i stedet for som i dag, hvor det er forurensende gassturbiner på plattformene som brukes i for å hente opp olje og gass.

Les: Porsche-forliket dreper elbilen

– Hvis dere finner olje eller gass i Barentshavet er det langt å legge elkabler fra land: Er det mulig å se for seg at dere henter energien ved en produksjon der, fra eksempelvis vindmøller som installeres ved siden av plattformen?

– Jeg vil ikke si noe om fremtidige løsninger ved eventuell utbygging i Barentshavet, men vi skal være ledende i arbeidet med bruk av fornybar energi.

– Latterlig

Bellona-leder Frederic Hauge lover at Statoil ikke skal få fred i sitt arbeid med å forlenge Norges posisjon som en forurensende oljenasjon.

– Argumentet til Sætre om at produksjonen på norsk sokkel er så klimavennlig, er latterlig. Skal en videreføre den logikken, er Saudi-Arabias oljeproduksjon mer miljøvennlig fordi den i stor grad foregår på land, sier Hauge.

Han sier det blir kamp hvis de politiske partiene forsøker seg på omkamp om Lofoten og Vesterålen.

– Det skal jeg love. Vi skal gi dem kamp hver eneste dag.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå