Ferske tall fra oppdrettsbransjen: Venter vekst i 2019

Salmar knuste forventningene for tredje kvartal, mens Norway Royal Salmon skuffet. Nå venter en rekke oppdrettsselskaper økt produksjon neste år.


<p><b>STERKE TALL:</b> Salmar peker seg ut blant oppdrettsselskapene på Oslo Børs i tredje kvartal, og aksjen ruser fredag. Flere selskaper i bransjen venter å øke produksjonen i 2019. Illustrasjonsbilde.</p>

STERKE TALL: Salmar peker seg ut blant oppdrettsselskapene på Oslo Børs i tredje kvartal, og aksjen ruser fredag. Flere selskaper i bransjen venter å øke produksjonen i 2019. Illustrasjonsbilde.

Denne uken har et knippe oppdrettsselskaper lagt frem kvartalstall, og den klare vinneren så langt ser ut til å være Salmar.

– Dette kvartalet har vært litt blandet, sier sjømatanalytiker Tore Tønseth i Sparebank1 Markets til E24.

– Hvilke selskaper har gjort det bra?

– Det er særlig Salmar, som hadde et utrolig sterkt kvartal, sier han.

Det analytikerne ser mest på hos oppdrettsselskapene er det som kalles operasjonell driftsresultat (ebit) – et tall som gir et bilde av selskapets underliggende drift før man justerer for endringer i verdien av biomassen (fisken).

Blant selskapene som leverte sterkere operasjonell ebit i årets tredje kvartal enn i fjor var Marine Harvest og Salmar.

Derimot ble det nedgang i operasjonell ebit for Bakkafrost, Norway Royal Salmon, Grieg Seafood, Austevoll Seafood, Lerøy Seafood og NTS (se tabell nederst i saken).

Målt mot analytikernes forventninger så skuffet Lerøy Seafood og Bakkafrost på operasjonell ebit, mens Marine Harvest og særlig Salmar overgikk forventningene.

Har kuttet kostnader

Salmar har blant annet fått ned kostnadene i Midt-Norge til et svært lavt nivå, påpeker Tønseth.

– Etter en krevende periode med luseproblemer i 2015-16 med påfølgende høye kostnader har de nå kommet ned på rundt 32 kroner i produksjonskostnader i Midt-Norge, et nivå du må tilbake flere år for å finne maken til, sier han.

Fredagens sterke tall løftet Salmar-aksjen med 8,5 prosent for dagen. Dermed er aksjekursen mer enn doblet så langt i år, fra 246 til 498 kroner.

Skuffet på veksten

Flere av aksjene har også falt etter kvartalsrapportene, etter betydelig oppgang i år. En av aksjene som har fått den største smellen er Norway Royal Salmon.

– Norway Royal Salmon skuffet på veksten. Markedet hadde forventet et anslag på 44.000 tonn neste år, men selskapet guidet på 40.000 tonn. Aksjen har også falt drøye 15 prosent etter tallene, sier Tønseth.

En rekke av selskapene venter høyere produksjon neste år enn i år (se tabell), men etterspørselen vokser også.

– Det har vært litt spredning i guidingen, men totalt sett indikerer selskapene volum for neste år som er høyere enn det for eksempel Kontali Analyse legger til grunn, sier Tønseth.

– Volumene for 2019 indikerer en utflating i prisene eller moderat prisoppgang. Det er fisk tilgjengelig, og jeg tror det er nok til at det blir bortimot balanse mellom tilbud og etterspørsel neste år, sier han.

Sparebank1 Markets har et anslag på lakseprisene for neste år på 62 kroner kiloen, mens prisene på Fishpool ligger på 64 kroner for 2019.

Dette er selskapenes anslag for volumene i år og neste år:

Selskap Volum 2018 Volum 2019
Marine Harvest 380.000 tonn 430.000 tonn
Bakkafrost 46.000 tonn 53.000 tonn
Norway Royal Salmon 36.000 tonn 40.000 tonn
Grieg Seafood 75.000 tonn 82.000 tonn
Lerøy Seafood (laks og ørret) 179.000 tonn 190.000 tonn
Salmar 143.000 tonn
145.000 tonn
Kilde: selskapenes kvartalsrapporter og -presentasjoner

Venter oppgang

Så langt antar de børsnoterte norske og internasjonale produsentene at det kommer mer fisk på markedet neste år.

– Tallene fra de børsnoterte selskapene så langt indikerer en vekst på 5,1 prosent i volumene i Norge neste år, litt høyere enn det vi og konsensus forventer. De fleste legger til grunn rundt fire prosent vekst neste år, sier Tønseth.

De børsnoterte selskapene står for rundt halvparten av de norske produksjonsvolumene, påpeker analytikeren.

– De børsnoterte som har rapportert globalt anslår totalt sett en volumvekst på 9,2 prosent neste år, sier Tønseth.

– Disse utgjør rundt en tredjedel av global produksjon, så dette gir ikke hele bildet. Men tallet antyder en noe høyere vekst enn det markedet har ventet, som er 4-5 prosent vekst i global produksjon i 2019. Vårt anslag er 5,2 prosent, sier han.

Oppdrettsbransjens tall for tredje kvartal:
Selskap (valuta) Resultat etter skatt 3. kv. 2018 Ventet res. etter skatt 3. kv. 2018 (SME/TDN) Res. etter skatt 3. kv. 2017 Operasjonell ebit 3. kv. 2018 Ventet operasjonell
ebit, 3. kv. 2018
Operasjonell ebit 3. kv. 2017
Marine Harvest (euro) 53,9 mill. 154 mill. 150,9 mill. 207,1 mill. 205 mill.
194,2 mill.
Bakkafrost (DKK) 355,9 mill. 139 mill. 56,2 mill. 142,4 mill. 190 mill. 212,2 mill.
Norway Royal Salmon (NOK) 141,6 mill. - 175,5 mill. 35,5 mill. - 192,4 mill.
Grieg Seafood (NOK) 220,4 mill. - 182,5 mill. 159,7 mill. - 229,3 mill.
Austevoll Seafood (NOK) 303,2 mill. - 171,2 mill. 770,7 mill. - 822 mill.
Lerøy Seafood (NOK) 528,6 mill. 554 mill. 302,7 mill. 660,1 mill. 737 mill. 861,3 mill.
NTS (NOK) 96,5 mill. - 86,0 mill. 84,7 mill. - 131,7 mill.
Salmar (NOK) 922,2 mill. 590 mill. 968,5 mill. 939,1 mill. 752 mill. 801,3 mill.
Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå