Finansdepartementet sier ja til å la Euronext og Nasdaq kjøpe Oslo Børs

Begge børskjempene får ja fra norske myndigheter.

Oslo 20190121. Oslo Børs bygningen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Oslo 20190121. Oslo Børs bygningen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

I en pressemelding mandag skriver Finansdepartementet at de har godkjent både Euronext og Nasdaq som kjøpere av Oslo Børs VPS.

Finansdepartementet skriver at de anser begge de to aktørene som egnede eiere etter verdipapirhandelloven og verdipapirregisterloven, og at det er satt vilkår for tillatelsen at aksjene erverves innen seks måneder.

Dette er i tråd med anbefalingen fra Finanstilsynet, som tidligere i år gjorde det klart at både Euronext og Nasdaq oppfyller vilkårene til å bli Oslo Børs VPS' nye eier.

Både Euronext og Nasdaq har lagt 6,8 milliarder kroner på bordet for å sikre seg Børsen.

Skal ha med egenkapitalbevis videre

Departementet skriver i meldingen at de legger til grunn at oppkjøperen legger til rette for handel med egenkapitalbevis.
«Finansdepartementet fremhever at egenkapitalbevisene er sentrale for det norske finansmarkedet og forventer at søker legger til rette for videreføring av opptak til handel av egenkapitalbevis, og herunder sørger for nødvendige tilpasninger i handelssystemer og regelverk», skriver de.

Euronext skal stemme i slutten av uken

«Euronext ønsker departementets godkjennelse om å kjøpe opp 100 prosent av Oslo Børs VPS velkommen, og ser frem til å fullføre de neste stegene for å fullføre transaksjonen innen slutten av juni 2019», uttaler Euronext-sjef Stéphane Boujnah i en pressemelding.

Euronext sitter i dag 53,4 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS gjennom ugjenkallelige forhåndsforpliktelser og egne aksjer. Nasdaq har på sin side sikret seg aksjer og forhåndsaksepter på over 37 prosent.

Aksjonærene i Euronext har blitt bedt om å godkjenne transaksjonen på generalforsamlingen 16. mai 2019.

Styret i Oslo Børs VPS tar beslutningen til etterretning og vil jobbe tett sammen med ny hovedeier for å for å ivareta konsernet, virksomheten og ansatte på best mulig måte

Sitter med de beste kortene på hånden

Nasdaq Nordiq-sjef Larui Rosendahl bekrefter mandag at Finansdepartementet dropper kravet om om en eierandel på minst 2/3.

Når departementet nå gjør som Finanstilsynet, og sier «ja» til at begge kan kjøpe, betyr det langt på vei at Euronext er vinner av budkampen – fordi de har krav på å kjøpe aksjer som til sammen med deres egne utgjør over 50 prosent av selskapet.

Derfor har Nasdaq-leiren den siste tiden mobilisert sine krefter og sendt et samlet brev til den avgjørende instansen, der de argumenterer for at departementet bør kreve at den neste eieren klarer å kjøpe minst 2/3 av aksjene.

Brevet ble omtalt i Dagens Næringsliv i forrige uke.

Skulle disse aksjonærene få sin vilje, vil pendelen igjen svinge over til Nasdaq – fordi det finnes nok aktører som ikke vil selge til Euronext.

Nasdaq: Skuffende

Rosendahl synes departementets beslutning om å ikke stille krav til to tredjedelers eierskap er skuffende.

«Selv om Finansdepartementet bekrefter at Nasdaq er egnet som eier av Oslo Børs VPS i henhold til lovbestemte krav, er beslutningen om ikke å kreve at enhver som søker å oppnå kontroll over Oslo Børs VPS må skaffe seg et flertall på to tredjedeler av aksjene skuffende.»

«Basert på en ekspertgjennomgang av offentlig tilgjengelig informasjon, finnes det ingen børser i Europa der en majoritetsaksjonær eier mer enn femti, men mindre enn to tredjedeler av aksjene. Vi hadde håpet at norske myndigheter ville fatte en beslutning i overensstemmelse med denne utbredte europeiske praksisen. Vi vil nå foreta en nøye gjennomgang av vedtaket og vurdere våre alternativer», sier han i en pressemelding.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå