Avfeier krav om stans av Oslo Børs-salg

Geir Pollestad (Sp) mener regjeringen må gripe inn og hindre at Oslo Børs selges til utenlandske Euronext. Jusprofessor kan vanskelig se for seg at de har mulighet til det. 


<p><b>KREVER STANS:</b> Geir Pollestad (Sp) ønsker at Oslo Børs skal forbli under norsk eierskap. </p>

KREVER STANS: Geir Pollestad (Sp) ønsker at Oslo Børs skal forbli under norsk eierskap. 

– Departementet har ikke rettslig adgang til å nekte salg fordi oppkjøperen er utenlandsk. Det går bare ikke. Uansett politisk vilje. Bare ved å jukse. Det er jeg sikker på at Pollestad ikke ønsker at Finansdepartementet skal gjøre. Så greit er det, sier Mads Andenæs, professor med ansvar for finansmarkedsrett ved Universitetet i Oslo (UiO), til E24. 

Det Amsterdam-baserte børskonglomeratet Euronext kommer i januar til å legge frem et bud på samtlige aksjer i Oslo Børs VPS. 

Fredag annonserte selskapet at de har sikret aksjemajoritet i holdingselskapet, gjennom en kombinasjon av egne eierandeler og bindende støtte fra flere aksjonærer. 

Mener regjeringen må gripe inn

 <p><b>TVILER PÅ NEKT:</b> Jusprofessor Mads Andenæs mener det ikke fremstår aktuelt å nekte Euronext et oppkjøp av Oslo Børs VPS.</p>

TVILER PÅ NEKT: Jusprofessor Mads Andenæs mener det ikke fremstår aktuelt å nekte Euronext et oppkjøp av Oslo Børs VPS.

Men ikke alle er positive til et salg. Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) viser til børsloven, hvor det står at et erverv på over 10 prosent i en børs krever tillatelse fra departementet, og mener regjeringen må gripe inn og sørge for at det ikke blir noe av.

Han mener at Børsen er en viktig del av Norges økonomiske infrastruktur og ønsker at den ikke skal bli en del av et europeisk børskonsern. 

– Senterpartiets klare forventning er at regjeringen stopper utsalget, sier han til NTB. 

Liten rettslig handlefrihet

Men ifølge UiO-professor Andenæs bør det ikke ha noe å si for et eventuelt salg hvem som sitter i Finansdepartementet. 

– De har liten rettslig handlefrihet og skal ikke kunne nekte et salg ut fra politiske vurderinger, sier han.

Andenæs har tidligere vært byråsjef, underdirektør og avdelingsdirektør i Finansdepartementet, med ansvar for finansmarkedslovgivningen. 

Virker ikke aktuelt med nekt

I børsloven går det frem at tillatelse til eierskap over 10 prosent bare kan gis når erververen anses egnet til å sikre en god og fornuftig forvaltning av foretaket. Deretter følger en rekke punkter som en slik vurdering skal vektlegge:

Andenæs forklarer at en eventuell nekt fra departementet kan basere seg på hensyn til markedskonsentrasjon eller kvaliteten på tilbudet i verdipapirsentralen (VPS) og børsmarkedet. Og om oppkjøperen er fratatt en lignende tillatelse som Børsen eller VPS har, eller er under gransking av myndigheter andre steder, så kan det komme inn.

Det er ikke aktuelt her, slår Andenæs fast. 

– Under enhver omstendighet er det ikke snakk om at dette oppkjøpet vil føre til negative konsekvenser for det norske markedet. Om Norge skal utøve noen myndighet her, må det bygge på virkninger for det europeiske markedet og vurderinger gjort av EU-kommisjonen. Heller ikke dette virker aktuelt, sier han. 

Snever tolkning 

Geir Pollestad svarer i en e-post at han er enig med Andenæs at det ikke er snakk om et helt fritt skjønn og at loven ikke åpner for å nekte å selge til utlendinger. 

– Jeg mener likevel at Andenæs leser lovteksten for snevert og ikke ser hvor stor faktisk endring det er å gi aksept for en eneeier. Jeg mener definitivt at loven gir departementet et handlingsrom og det er jeg opptatt av at skal brukes.

Han fortsetter:

– Jeg forventer at departementet utreder handlingsrommet i loven og bruker dette. Slik Andenæs tolker loven er bestemmelsen om godkjenning omtrent uten innhold. Det kan ikke ha vært Stortingets intensjon. 

E24 har spurt Finansdepartementet hva som vil vektlegges når det kommer til å vurdere hvorvidt Euronext vil sikre en «god og fornuftig» forvaltning. Departementet opplyser at det vil ta stilling til en søknad når den eventuelt foreligger. 

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå