Dobling for PGS

Petroleum Geo-Services kan slå i bordet med en solid inntektsøkning i fjerde kvartal. Det varsles bedring i markedsforholdene i 2018, men det kan komme til å ta tid.


<p><b>MOT BEDRE TIDER?</b> Petroleum Geo-Services har torsdag lagt frem tall for fjerde kvartal.</p>

MOT BEDRE TIDER? Petroleum Geo-Services har torsdag lagt frem tall for fjerde kvartal.

Seismikkselskapets brutto driftsresultat ble mer enn doblet sammenlignet med samme periode året i forveien.

– Vi opplevde en sterk avslutning på vårt multiklientsalg i alle regioner i fjerde kvartal, hvilket medfører at multiklientvirksomheten opplevde bedring fra 2016 året sett under ett, sier konsernsjef Rune Olav Pedersen i en kommentar.

Driftsinntektene for perioden ble 235,9 millioner dollar gjennom fjorårets tre siste måneder, opp fra 154,1 millioner dollar. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger endte på 122,8 millioner, hvilket er en økning fra 53,1 millioner i fjerde kvartal 2016.

Selskapet gjør av- og nedskrivninger på 121,6 millioner dollar i perioden, hvorav 14,2 millioner er nedskrivninger av multiklientbiblioteket. Det sistnevnte er relatert til at undersøkelser har gjort det svakere enn ventet.

Dette bidrar til en negativ bunnlinje på 194,8 millioner dollar, en forverring fra minus 156,1 millioner dollar i fjerde kvartal året før.

Ordreboken sto på 135 millioner dollar ved utgangen av 2017. Dette er en nedgang fra 167 millioner dollar i per 30. september og 215 millioner året i forveien.

Kan ta tid

Seismikkselskapene har slitt med vanskelige markedsforhold i kjølvannet av oljeprisfallet, men den siste tiden har det kommet signaler om at aktiviteten er i ferd med å ta seg opp.

«Petroleum Geo-Services venter at høyere oljepris, bedret kontantstrøm hos kundene og ikke bærekraftige nivåer av reserveerstatning vil komme markedet for marin 3D-seismikk til gode fremover», skriver selskapet i kvartalsrapporten torsdag.

De venter at dermed at markedssentimentet vil bedres i 2018, men ser risiko for at det kan ta noe tid.

«Av denne grunnen planlegger selskapet kostnader og kapitalutgifter for 2018 med mål om positiv kontantstrøm etter gjeldsbetjening i et flatt marked, sammenlignet med 2017», skriver PGS.

Reorganiserte

For å møte et marked som fortsatt ikke er friskmeldt, har PGS forsøkt å strømlinjeforme organisasjonen, og samtidig skaffe seg mer fleksibilitet.

«Reorganiseringen har blitt gjennomført i henhold til planen, og vi startet drift under den nye organisasjonen fra 1. januar 2018. Vi er trygge på at vi vil redusere brutto kontantkostnad med mer enn 100 millioner dollar i 2018, sammenlignet med 2017, hvilket sammen med lavere kapitalutgifter burde posisjonere oss godt for å oppnå vårt mål om levere positiv kontantstrøm etter gjeldsbetjening dette året».

For øvrig varsler PGS multiklientinvesteringer på rundt 250 millioner dollar i 2018. Mer enn 50 prosent av den aktive 3D-flåten er ventet å bli allokert til multiklient gjennom året.

Kapitalutgiftene for året er ventet å bli rundt 50 millioner dollar.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå