Reduserer investeringskostnadene på kjempefeltet med ni milliarder

Johan Sverdrup-utbyggingens første fase blir rimeligere enn tidligere antatt.


<p><b>BILLIGERE:</b> Kostnadene er på vei ned på Johan Sverdrup. Her mottar olje- og energiminister Tord Lien planen for utbygging og drift av selskapene som er partnere på kjempefeltet.<br/></p>

BILLIGERE: Kostnadene er på vei ned på Johan Sverdrup. Her mottar olje- og energiminister Tord Lien planen for utbygging og drift av selskapene som er partnere på kjempefeltet.

Dette skriver Det norske oljeselskap i en melding fredag morgen.

– Vi er fornøyde med at kostnadene på Johan Sverdrup-feltet er på vei ned. Vi har vært en pådriver for det, sier kommunikasjonsdirektør Rolf Jarle Brøske i Det norske til E24.

Selskapet opplyser at investeringskostnadene (capex) for første fase nå estimeres til 114 milliarder kroner i nominelle termer, mot det tidligere anslaget på 123 milliarder kroner.

– Det oppdaterte estimatet viser en nedgang i investeringskostnadene, og kommer som følge av en positiv markedsreaksjon på kontrakter og innkjøpsordre, skriver selskapet.

I planen for utbygging og drift (PUD) for Johan Sverdrup, som ble levert til olje- og energidepartmentet i februar og godkjent av departementet den 20. august 2015, var investeringskostnadene anslått til 117 milliarder kroner i reelle termer (2015-kroner) og 123 milliarder kroner i nominelle termer.

– Betydelig usikkerhet

– Vi er oppmuntret over å se at kostnadene er på vei ned. Det viser at industrien har reagert positivt på en lavere pris og høyere effektivitet, sier pressetalsmann Ola Anders Skauby i Statoil.

– Men det er fortsatt betydelig usikkerhet på capex-estimatet på 117 milliarder kroner, med en usikkerhetsmargin på 20 prosent pluss eller minus, sier Skauby videre.

Ifølge Skauby føler Statoil seg sikre på at de kommer til å levere på det kommuniserte estimatet, men Skauby understreker:

– Vi er fortsatt inne i en tidlig fase, og de gunstige betingelsene i kontraktene er veiet opp av en svakere norsk krone målt mot amerikanske dollar.

Dagens varslede reduksjon i investeringskostnadene legger til grunn de samme valutaforutsetningene som i PUD-en.

Det opplyses videre at avsetningene til uforutsette endringer er uendret i det oppdaterte estimatet. Dette reflekterer risikoen knyttet til omfang, tidslinje og prosjektgjennomføring.

Pressede priser

Johan Sverdrup er et massivt oljefelt i produksjonslisensene 501, 502 og 265 på Utsirahøyden i Nordsjøen. Feltet er én av ikke så mange større utbygginger som er planlagt på norsk sokkel de kommende årene, og således viktig både for den norske oljebransjen og for Norge generelt.

Ressursestimatet for feltet ligger på mellom 1,7 og 3,0 milliarder fat utvinnbare oljeekvivalenter, og det har tidligere blitt anslått at Sverdrup kan skape over 50.000 årsverk.

Feltet skal bygges ut i flere faser, og det er altså de estimerte investeringskostnadene for første fase som nå har blitt redusert. Første fase inkluderer feltsenteret, brønner, eksport- og kraftløsninger.

Arbeidet i den første fasen innebærer betydelig arbeid for den norske leverandørindustrien, og har så langt bidratt til å fylle ordrebøkene til blant annet Aker Solutions og Kværner. Senest for en uke siden ble FMC Kongsberg Subsea tildelt en såkalt EPC-kontrakt på Sverdrup verdt rundt 1,3 milliarder kroner.

Reduksjonen i investeringskostnadene på Johan Sverdrup kan sees på som et tegn på at kostnadene er på vei ned på norsk sokkel.

Økte kostnader over flere år, samt den betydelig reduserte oljeprisen, har ført til betydelige kutt på utgiftssiden hos oljeselskapene. Dette har igjen rammet leverandørindustrien, som konkurrerer om mindre arbeid med pressede priser som resultat.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå