Dette er de mest aggressive robothandlerne

Amerikanske giganter preger listen over de meglerhusene som har mest aggressive handelsstrategier i Skandinavia, viser undersøkelse fra norsk ekspert.

CITADEL: En av Børsens mest aggressive robothandlere, Citadel, holder til i dette bygget i Chicago.
CITADEL: En av Børsens mest aggressive robothandlere, Citadel, holder til i dette bygget i Chicago.

Det er både store amerikanske banker og fondsforvaltere som er de mest aggressive robothandlerne i Skandinavia.

Og det er få aktører som kan matche de enorme ressursene som Chicago-baserte forvalteren Citadel kan vise til.

Citadel, som kun handler for egne penger, var i januar det meglerhuset som omsatte 15. mest på Oslo Børs. En undersøkelse gjennomført på oppdrag for E24 viser at det amerikanske fondet oppfører seg aggressivt i det skandinaviske markedet.

Dette er Citadel

Det Chicago-baserte hedgefondet Citadel ble grunnlagt i 1990 av da 22 år gamle Kenneth C. Griffin. Selskapet startet med å forvalte 4,6 millioner dollar, med uttalte ambisjoner om å danne en konkurrent til Goldman Sachs.

22 år etter det ble grunnlagt, driver Griffin i 2012 et av verdens største hedgefond, som har 64 milliarder kroner i forvaltningskapital.

Selskapet lever av å stille priser til både aksje- og opsjonsinvestorer, som en høyfrekvens market maker.

Veldig aggressive

Morten Lindeman, eier og teknologidirektør i det norske selskapet Infront, har gjennomført en analyse av meglerhusenes oppførsel på oppdrag for E24.

Data for handelen på Stockholmsbørsen, viser at Citadel i hele 95 prosent av tilfellene driver med «aggressiv» robothandel.

Ettersom selskapet opptrer som en «market maker» (se faktaboks), hvor de i teorien hele tiden skal tilby likviditet til markedet, viser undersøkelsene til Lindeman at selskapet 95 prosent av tiden gjør det motsatte - det tar likviditet ut av markedet.

Likviditet i markedet er en annen måte å si at det hele tiden er kjøpere eller selgere av aksjere. Jo høyere likviditet, jo lettere er det å gjennomføre et kjøp eller salg av aksjer.

Argumentet for å beholde høyfrekvenshandlere, er at de tilsynelatende tilfører likviditet til markedet. Dataen fra Lindeman viser at det motsatte er tilfelle for mange aktører.

- Dette er aggressiv handel. Dette betyr at de tar bort likviditet i 95 prosent av tilfellene, forklarer Lindeman, som er en eksperten på analyse av handelsdata.

Med «å trekke likviditet ut av markedet», betyr dette at det er veldig vanskelig for investorer å finne noen å handle med, ettersom Citadel kun handler når det selv ønsker å gjøre dette. Det motsatte ville vært om de kontinuerlig lå inne i markedet og tilbød priser.

Robot-grensen

Lindemans undersøkelser av oppførselen i markedet viser at aktører som er såpass aggressive at over 50 prosent av alle deres transaksjoner trekker likviditet ut av markedet, er gode indikasjoner på at de driver med aggressiv robothandel.

Og situasjonen er trolig lik i det norske markedet:

- Man kan regne med at tilsvarende skjer i det norske markedet, sier Lindeman.

Det er derimot ikke så lett å få bekreftet hvordan Citadel handler i markedet, ettersom det er vanskelig å komme i kontakt med dem.

Da E24 lyktes å komme i kontakt med investorkontakten i Citadel, var det meget begrenset med svar på spørsmål.

Hele samtalen mellom E24 og Citadel er gjengitt i faktaboksen til høyre nede i saken.

Getco tilfører mye likviditet

Et annet meglerhus som mange har utpekt som en aggressiv algoritme-aktør, ser ut til å være det stikk motsatte.

En analyse av det Chicago-baserte selskapet Getco viser at selskapet i veldig liten grad trekker penger ut av markedet.

Dette stemmer overens med uttalelser selskapet har kommet med i det offentlige rom, som indikerer at det tilbyr mye likviditet til markedet.

Analysen av handelen i Stockholm viser at kun 13 prosent av all handel er ansett som aggressiv - altså at Getco i stor grad tilfører likviditet til markedet.

Robotmeglerne

På Oslo Børs driver de aller fleste meglerhusene direkte eller indirekte med en eller annen form for automatisert handel. Dette kan være ved bruk av relativt passive algoritmer som kjøper eller selger betydelige mengder aksjer over et lengre tidsrom.

På den andre siden av spekteret sitter de spesialiserte meglerhusene som nesten utelukkende driver enten med høyfrekvenshandel, høyfrekvent market making eller andre former for algoritmisk handel.

Ut fra listen over de meglerhusene med høyest aktivitet på Børsen i januar er det flere robot-meglerhus som stikker seg ut:

Citadel var det 15. største meglerhuset på Oslo Børs i januar, Spire var 19. størst, Virtu var 20. størst, Getco det 33. største, tyske International Algoritmic Trading det 48. største, mens Timber Hill var det 49. største meglerhuset.

Dette er listen over de som driver stort innenfor algoritmisk handel. Men det listen ikke viser, er aktiviteten disse meglerhusene har hatt i markedet som helhet, basert på hvor mange ordrer de har lagt inn og hvor aggressive de har vært.

De store bankene

I tillegg til de spesialiserte meglerhusene, driver alle de amerikanske bankene stort innenfor automatisert handel.

Undersøkelsen gjennomført av Lindeman gir resultater som kan tolkes dithen at både Merrill Lynch (nest størst på Oslo Børs), Morgan Stanley (7. størst) og Nomura (16. størst) alle driver med aggressiv automatisert handel som i stor grad drar likviditet ut av markedet.

Les også:

På forsiden nå