Trafikkfall ga mindre fulle SAS-fly

SAS økte nok en gang marginene sine, men det var ikke nok til å sikre økte billettinntekter i desember.


<p>Arkivbilde av et fly fra SAS som går inn for landing på Gardermoen</p>

Arkivbilde av et fly fra SAS som går inn for landing på Gardermoen

SAS fraktet 1,91 millioner passasjerer i desember, en nedgang på 6,6 prosent fra de 2,045 millioner passasjerene selskapet fraktet i desember året før. Det viser selskapets ferske trafikkstatistikk som ble offentliggjort onsdag.

Samtidig som antallet passasjerer gikk ned økte selskapets kapasitet (ASK – antall tilgjengelige setekilometer) med 1,0 prosent i rutetrafikken. Den samlede trafikken (RPK – antall passasjerkilometer) falt dermed 3,8 prosent.

Fyllingsgraden (belegget) falt 3,4 prosentpoeng til 68,8 prosent i desember, mot samme periode året før.

Selskapet klarte samtidig å økte marginen (yield – inntjening per passasjerkilometer) til 0,87 svenske kroner, noe som er opp to prosent ujustert og fem prosent opp justert for valuta.

SAS sin yield har nå økt sammenhengende siden juli i fjor, og selskapet har dermed snudd en negativ utvikling. I Norwegians trafikktall for desember kom det frem at de klarte å stabilisere marginene i desember.

På Oslo Børs var SAS-aksjen ned rundt 3,0 prosent før trafikktallene, og falt ytterligere to prosentpoeng etter at tallene ble sluppet. På Stockholm-børsen hadde aksjen et jevnere fall som begynte før, og fortsatte etter, tallslippet.

Se faktaboks nederst i saken for begrepsforklaring.

Dårligere punktlighet

Ved å gange opp trafikken med yield, avdekker trafikktallene fra SAS at billettinntektene i rutetrafikken falt marginalt fra 2,10 til 2,06 milliarder svenske kroner.

Inkluderer man chartertrafikken falt billettinntektene fra 2,23 til 2,18 milliarder svenske kroner.

Trafikktallene viser også at desember 2017 ikke ble en god punktlighetsmåned for SAS.

SAS opererte 98,0 prosent av de planlagte flygingene (regularitet) i desember, mens punktligheten (målt i antall avganger som gikk innen 15 minutter etter oppsatt tid) endte på 70,7 prosent. Til sammenligning var punktligheten markant høyere året før på 81,8 prosent, mens regulariteten var på 99,2 prosent i desember 2016.

Varslet kapasitetsvekst

Noe av årsaken til at kapasiteten til SAS vokser er at selskapet er i ferd med å fase inn de nye Airbus A320neo-flyene på Europa-rutene. Disse har flere seter enn flyene de erstatter, og dermed får selskapet en kapasitetsøkning selv om man ikke nødvendigvis flyr flere avganger.

– Kapasiteten i det skandinaviske markedet har akselerert gjennom høsten på linje med SAS' forventninger. Denne utviklingen er ventet å fortsette gjennom vinterprogrammet 2017/2018, skriver SAS, og legger til at utviklingen med fallende belegg og trafikk, og en stigende yield, er ventet å fortsette.

– Dette forklares med fjorårets (2016, journ.anm.) 70-års kampanje, som resulterte i rekordhøye volumer og svak yield, kombinert med innfasingen av større fly i 2017, skriver SAS videre.

Flyselskapet påpeker samtidig at både trafikken og belegget var bedre i desember 2017 enn det var i 2015.

Den kraftigste nedgangen i trafikken kom på langdistanserutene (ned 5,8 prosent) og på innenriksrutene (ned 6,7 prosent), der særlig innenrikstrafikken i Sverige falt mest. Selskapet skriver at kapasiteten på innenriksrutene ble redusert med 4,3 prosent grunnet lav sesongmessig etterspørsel.

På rutene til Europa og mellom de skandinaviske landene økte trafikken imidlertid med 0,6 prosent, og på såkalte «fritidspregede ruter» økte trafikken med hele 7,0 prosent.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå