Et glimt av Saudi Aramcos hemmelige regnskap: Tjente 236 milliarder på seks måneder

Den statlige oljegiganten Saudi Aramco hadde langt større inntjening enn Apple, som er verdens største selskap målt i markedsverdi, de første seks månedene i 2017. 


<p><b>HEMMELIGHOLD:</b> Saudi Aramcos regnskaper har aldri vært tilgjengelig for offentligheten. Bildet viser Saudi-Arabias oljeminister og konsernsjef i Saudi Aramco, Khalid A. Al-Falih i front. </p>

HEMMELIGHOLD: Saudi Aramcos regnskaper har aldri vært tilgjengelig for offentligheten. Bildet viser Saudi-Arabias oljeminister og konsernsjef i Saudi Aramco, Khalid A. Al-Falih i front. 

Saudi-Arabias statlige oljegigant, Saudi Aramco, har vært blant verdens største selskaper i flere tiår. Hver dag selger de 10 millioner fat olje. 

Innsyn i selskapets regnskaper har imidlertid vært forbeholdt en liten gruppe sjefer, regjeringsmedlemmer og prinser i landet. For resten av verden har Saudi Aramcos finansielle situasjon vært utilgjengelig informasjon. 

Nå har Bloomberg fått tilgang til deler av regnskapet. Ifølge dem hadde Saudi Aramco 33,8 milliarder dollar i inntekter de første seks månedene i 2017, tilsvarende over 236 milliarder norske kroner.

– Dette er feil. Saudi Aramco kommenterer ikke på rykter om sin finansielle situasjon, sier selskapet i en kommentar til avisen.

Lønnsom butikk

I en sammenlignbar periode hadde teknologikjempen Apple en nettoinntekt på 28,9 milliarder dollar.

Tallene Bloomberg har fått tilgang til viser også at Saudi Aramco er så godt som gjeldsfrie. Samtidig nyter de godt av mye lavere produksjonskostnader enn det som er vanlig i oljeindustrien. 

Kronprins Mohammed bin Salman har inkludert Saudi Aramco som en nøkkelfaktor i ambisjonen om å ruste landet for en fremtid mindre avhengig av olje.

I forbindelse med disse planene ønsker han å selge en andel av selskapet på rundt fem prosent for opp mot 100 milliarder dollar. Dette vil skje i forbindelse med den lenge planlagte børsnoteringen av Saudi Aramco på New York-børsen.  

Det vil i så fall verdsette selskapet til 2.000 milliarder dollar, og slå alle tidligere rekorder. Flere analytikere har riktig nok uttrykket tvil om dette er realistisk. Salget skulle egentlig skje i år, men blir mest sannsynlig utsatt til 2019. 

Avhenger sterkt av oljeprisen

Tallene viser også hvor sårbare Saudi Aramco er for svingninger i oljeprisen. I første halvår av 2016, da oljeprisen landet på et gjennomsnitt på 41 dollar fatet, var selskapets netto inntekter på 7,2 milliarder dollar, tilsvarende nesten 56 milliarder kroner.

I år er det derimot ventet langt høyere inntekter enn de 236 milliarder kronene fra første halvår i 2017, etter oljeprisens seneste rally til over 70 dollar fatet. 

Samtidig er myndigheten i Saudi-Arabia avhengig av selskapet for å finansiere sosiale ordninger og militærutgifter, så vel som ekstravagante livsstiler til hundrevis av prinser. Aramcos skatteutgifter øker dessuten i tråd med oljeprisen. De betaler 50 prosent skatt på inntekt. 

Ikke gigantisk utbytte

To nøkkeltall investorene vil se godt på når de skal vurdere verdsettingen av oljekjempen er generering av kontantstrømmer og utbytteutbetalinger.

Ifølge Bloombergs beregninger genererte Aramco en justert kontantstrøm fra driften på 52,1 milliarder dollar i første halvår av 2017, da oljeprisen i gjennomsnitt lå på 53 dollar fatet.

I samme periode genererte Shell nesten 21 milliarder dollar fra sin drift, til tross for at de pumpet opp en fjerdedel av volumet av olje og gass sammenlignet med Aramco.

Utbyttet er stort, men ikke gigantisk sammenlignet med andre ledende aktører. Aramco betalte 13 milliarder dollar i «utbytte» til myndighetene i samme periode. Det kan sammenlignes med utbyttet til aksjonærene i Exxon og Shell på henholdsvis 6,4 og 7,8 milliarder dollar – til tross for at de til sammen produserer mindre olje enn Aramco.

Grunnen til Aramcos noe lavere enn forventet prestasjon skyldes blant annet inntektsskatten de må betale.

Selskapet gjør også store investeringer. Mens Exxon og Shell brukte 8 og 9 milliarder dollar på kapitalutgifter i første halvår av 2017, lå Aramcos tilsvarende utgift på 14,7 milliarder dollar. Dette henter de imidlertid inn på de lave produksjonskostnadene. 

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå