Har «akutt behov» for friske penger

Til tross for en finansiell restrukturering som rydder opp i gjelden, er ikke seismikkselskapet Seabird Exploration i trygg havn. På Oslo Børs får aksjen juling.


<p><b>BØRSFALL:</b> Seabird-aksjen har falt 96 prosent hittil i år.</p>

BØRSFALL: Seabird-aksjen har falt 96 prosent hittil i år.

Selskapet har nemlig et «akutt behov» for friske penger i form av ny egenkapital, ifølge rapporten for andre kvartal. Kapitalen behøves for å kunne fortsette driften, og for å unngå det selskapet kaller «frivillige likvideringsprosedyrer».

– Vi jobber tett med våre finansielle rådgivere for å hente frisk egenkapital de nærmeste ukene, sier Seabird-sjef Cristophe Debouvry i en presentasjon av kvartalsrapporten.

Der viser Seabird-sjefen blant annet til at inntektene i tredje og fjerde kvartal trolig vil bli negativt påvirket av at kontraktstildelinger tar lang tid, selv om selskapet ser mer positiv anbudsaktivitet.

Kassen nesten skrapet

Restruktureringen som kom på plass i starten av august, gir et finansielt pusterom. Der byttes blant annet gjeld inn i aksjer. Selskapet har nå ingen betydelige gjeldsforfall før ut i 2020. 

Men det er lite penger igjen. Tallene for den siste regnskapsperioden viser at kassen nesten er skrapet.

Seabird hadde 8,8 millioner dollar i kontanter ved inngangen til andre kvartal. Men etter at selskapet brukte mer penger enn det fikk inn, sank denne kontantbeholdningen til 3,3 millioner dollar ved utløpet av juni.

Om utviklingen ikke bedres, for eksempel ved at det gjøres en emisjon eller inntjeningen stiger, er det dermed fare for at Seabird-kassen går tom.

Da planen om restrukturering ble presentert i mai var prognosen at det trolig ville skje i løpet av august.

Nå skriver selskapet at det fortsatt ikke har fått noen håndfaste forpliktelser om kapital, men at det sammen med rådgivere forsøker å finne finansielle alternativer.

I tillegg til en emisjon nevnes alternativer som salg av skip, men sistnevnte vanskeliggjøres av det trenger långivernes godkjennelse.

Dagens aksjonærer må uansett regne med en betydelig utvanning ved en emisjon, advarer Seabird.

Mislykkes forsøket på å hente kapital vil i verste fall mangelen på penger gjøre at selskapet ikke er i stand til å fortsette driften, advarer selskapet.

Hverken finansdirektør Nils Haugestad eller administrerende direktør Christophe Debouvry har besvart E24s henvendelser fredag.

Seabird gjorde en restrukturering også i 2015 der det ble hentet inn ny egenkapital og konvertert gjeld.

Inntekter og aksjekurs stuper

Kvartalet ble preget av at kapasitetsutnyttelse kun var på litt over 18 prosent av den aktive seismikkflåten. Seabird har en flåte av seks skip. Ett av fartøyene var fortsatt i opplag, mens to ikke var aktive på prosjekter i kvartalet.

Inntektene krympet dermed med 88 prosent fra tilsvarende periode i fjor, til 2,6 millioner dollar.

– Vi er selvfølgelig skuffet over å se svake inntekter i andre kvartal, som skyldes den generelle svakheten i markedet i andre kvartal i en svak sesong i Nordsjøen nok en gang, sier Seabird-sjefen i presentasjonen.

Seismikkbransjen gjør geologisk kartlegging av havbunnen for oljeselskapene for å finne ut hvor det kan være olje. Den ble som andre deler av oljeleverandørindustrien rammet da kundene snørte igjen pengesekken etter oljeprisfallet.

Ifølge rapporten var situasjonen fortsatt vanskelig i seismikkmarkedet i andre kvartal.

På Oslo Børs reagerer investorene med å sende Seabird-aksjen ned 20 prosent på rapporten, og aksjen er dermed den som faller mest fredag.

Investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet sier aktivitetsnivået, som i resten av oljeservicebransjen, må opp.

– Det gjelder både rigg og seismikk, sier han til E24.

Hauglund viser til at også store spillere med moderne skip i markedet sliter.

– Da er det helt klart at 2D-seismikk havner lenger bak i køen. Det kommer tydelig fram i tallene når topplinjen er ned 88 prosent siste 12 måneder og utnyttelsesgraden er på 18 prosent.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå