Norske skattebetalere kan tape på Fredriksens rigg-havari

Norske skattebetaleres penger står på spill når kyprioten John Fredriksens Bermuda-registrerte riggselskap Seadrill kjemper for å overleve.


<p><b>SKATTEPENGER PÅ SPILL:</b> Næringsminister Monica Mæland og Giek-sjef Wenche Nistad har skattepenger på spill i Seadrill.</p>

SKATTEPENGER PÅ SPILL: Næringsminister Monica Mæland og Giek-sjef Wenche Nistad har skattepenger på spill i Seadrill.

John Fredriksens riggselskap Seadrill er i sluttfasen i sine forhandlinger med långivere om en refinansiering av selskapet.

Selskapet har selv varslet at løsningen på den økonomiske krisen vil medføre at de fleste aktørene som har finansiert Seadrills voldsomme og i ettertid hodeløse ekspansjon, risikerer å bli påført tap.

Saedrill har i liten grad identifisert og navngitt sine långivere.

Men E24 har nå fått bekreftet at det står norske skattebetaleres penger på spill.

Det statlige eksportfinansieringsselskapet Eksportkreditt Norge er nemlig blant kreditorene.

Bekrefter Seadrill-lån

«Vi kan bekrefte at Eksportkreditt Norge har lån til Seadrill. Størrelsen på lånene er konfidensiell kundeinformasjon som ikke er offentlig. Alle våre lån er fullt ut garantert av GIEK og/eller banker,» skriver fungerende kommunikasjonssjef Ole Gjuv Pedersen i Eksportkreditt Norge i en e-post til E24.

Ved at lånene er garantert av Giek, faller likevel regningen for eventuell tap på lånene til Seadrill på norske skattebetalere.

Giek er nemlig statens egen eksportgarantietat og finansieres over statsbudsjettet. Giek er, i likhet med Eksportkreditt Norge, underlagt Nærings- og handelsdepartementet.

Kommunikasjonssjef Allon Groth i Giek bekrefter at Giek har garantert for lån til Seadrill.

«Det er en kjent sak at GIEK har utstedt garantier i forbindelse med norsk eksport til Seadrill. Hva angår dine øvrige spørsmål, henviser jeg til selskapet,» skriver Groth.

Heller ikke Giek ønsker å kommentere hvor store lån de har garantert for. Groth ønsker heller ikke å kommentere om Giek har garantert for flere långivere enn Eksportkreditt Norge.

Kommenterer ikke tapsrisiko

Blant de øvrige spørsmålene som Giek ikke vil besvare, er hvordan de vurderer faren for tap knyttet til de lånegarantiene som er stilt.

Gieks garantiansvar oppstår typisk ved at de stiller garanti for lånet som blir gitt til selskaper som bestiller utstyr eller skip fra norske leverandørbedrifter eller verft.

I Seadrills tilfelle har dette typisk vært knyttet til boreutstyr eller lignende som har blitt brukt på borerigger og boreskip som er bestilt ved utenlandske verft.

Giek sikrer seg typisk god sikkerhet for sine garantier, men utviklingen etter oljeprisfallet har vist at de ikke er immune mot tap.

Ble supply-aksjonær

Som følge av restruktureringer av norske gjeldstyngede offshorerederier, har Giek gått med på å omgjøre sine krav til aksjer.

Den første offentlig omtalte omgjøringen av Giek-krav til aksjer var i Havila Shipping. Deretter skjedde det i Farstad Shipping, som senere ble en del av trekantfusjonen som endte med Solstad Farstad.

I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i mai, kom det frem at Giek i fem tilfeller har gått med på å omgjøre sine krav til aksjer.

For å ivareta dette har Giek etablert et eget holdingselskap for å forvalte aksjene og eiendeler som eventuelt blir overtatt.

Kan bli flere

Ifølge regjeringen er situasjonen så krevende at Giek risikerer å bli aksjonær i enda flere selskaper. En rekke selskaper i oljeserviceindustrien forhandler med kreditorene sine om restruktureringer og betalingsutsettelser.

– Giek har særlig garantert for selskaper innen olje, gass og maritime næringer. Situasjonen i disse næringene er krevende, og det kan ikke utelukkes at Giek får eierandeler i flere selskap, skriver regjeringen i revidert statsbudsjett.

Det å sitte på en masse aksjer er ikke noen drømmesituasjon for Giek, som har som hovedoppgave å gi lånegarantier til selskaper for å utløse investeringer i norske varer og tjenester.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå