Valutasmell på halv mrd. for Siem Offshore

En kraftig valutasvekkelse og kontraktstap i Brasil gir Siem Offshore et tap på en halv milliard kroner.


<p><b>TAR TAP:</b> Siem Offshore tvinges til å ta et stort tap som følge av valutasikring.</p>

TAR TAP: Siem Offshore tvinges til å ta et stort tap som følge av valutasikring.

Tapet på 60,3 millioner dollar, tilsvarende 514 millioner kroner med dagens valutakurs, gjelder det heleide datterselskapet Siem Brazil.

Tapet, som tas i henhold til regnskapsreglene IAS 39, medfører at rederiet tvinges til å endre regnskapet for 2016 etter at det foreløpige regnskapet ble lagt frem i februar, ifølge en børsmelding.

Ville sikre valutasvingninger

Grunnen til tapet er tidligere års valutatap på en sikringsposisjon der dollarinntekter ble avstemt mot gjeld nominert i dollar.

Datterselskapet har bygget skip i Brasil finansiert med dollargjeld, men førte regnskapet i brasilianske real, noe som ga store utslag i tap og gevinst på valutaposten i regnskapet.

Dermed opprettet selskapet sikringsposisjonen. Denne gjorde at dollarinntekter fra enkelte skip og kontrakter ble avstemt mot dollargjelden.

Så lenge inntektsstrømmen i dollar var tilstrekkelig til å dekke betjeningen av dollargjelden var praksisen at det ikke ble regnskapsført gevinst eller tap på dollargjelden i resultatregnskapet.

Tror ikke tapet reverseres

Men både Brasil og Petrobras har hatt finansielle utfordringer de siste årene.

Da oljeprisen stupte etter sommeren 2014 ble Brasil hardt rammet. Politiske skandaler og oppvasken etter korrupsjonsskandalen i Petrobras har også rystet økonomien.

Den brasilianske realen svekket seg i løpet av 2015 fra 2,6 til 4 mot dollaren. I tillegg avsluttet Petrobras flere kontrakter, eller valgte ikke å fornye, med flere skip.

Etter svekkelsen av realen mot dollar på 50 prosent, samtidig som flere av skipene som ble brukt i sikringsstrategien mistet kontraktene, tror ikke lenger selskapet at det oppsamlede tapet i Siem Brazil vil reverseres.

Tapet på tilsvarende rundt en halv milliard kroner tas dermed i resultatregnskapet.

Der økes underskuddet til 142,4 millioner dollar, fra underskuddet på 82,1 millioner som ble presentert i det foreløpige regnskapet.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå