Oljeindustrien «redder» oppgangen i norsk økonomi

Det er fortsatt god vekst i norsk økonomi, til tross for mørke skyer i horisonten, mener Finansdepartementet.

Regjeringen forventer fortsatt god vekst i norsk økonomi fremover. Det kommer frem i Finansdepartementets ferske anslag for økonomien, som legges frem i forbindelse med årets første budsjettkonferanse.

Veksten utenlands er fortsatt god, men har avtatt i flere land, og det ser ut til at konjunkturoppgangen dempes.

Det kan trekke ned etterspørselen etter norske varer og tjenester, påpeker departementet.

Men sterkere i vekst i oljeindustrien gir økt fart i økonomien her til lands.

«På den andre side bidrar kostnadskutt i oljeselskapene til god lønnsomhet og høy aktivitet på norsk sokkel,» skriver departementet.

Bidrar til oppgang

Økt aktivitet i norsk og internasjonal petroleumsvirksomhet, sammen med høyere kjøpekraft hos norske husholdninger ventes å bidra til videre oppgang i norsk økonomi.

Departementet legger til grunn at veksten i fastlandsøkonomien blir høyere enn sin langsiktige trend både i år og neste år.

«Norsk økonomi er inne i en oppgangskonjunktur. Veksten i fastlandsøkonomien har tatt seg jevnt opp de siste årene og var i fjor høyere enn sin langsiktige trend for første gang på tre år,» skriver departementet.

- Høyeste på ti år

Videre heter det at aktiviteten øker over hele landet og på tvers av bransjer, og bedriftene venter videre oppgang fremover.

«Investeringene i fastlandsbedriftene har tatt seg markert opp de siste årene og har ikke vært høyere på ti år,» skriver departementet.

I Finansdepartementets anslag ligger det også an til lavere arbeidsledighet fremover. I år anslås det at arbeidsledighetsraten (AKU) faller til 3,7 prosent i år, og så videre til 3,6 prosent neste år.

Samtidig forventes den registrerte ledigheten å bli på 2,2 prosent både i 2019 og 2020.

«Stadig flere kommer i jobb, over hele landet. Sysselsettingsandelen stiger. Også fremover anslås sysselsettingen å vokse raskere enn befolkningen i yrkesaktiv alder,» skriver departementet.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå