Skatte-presser Sveits

Norge trapper opp jakten på norske skatteflyktninger i Sveits.

<p>FINANSMINISTER: Sigbjørn Johnsen kan glede seg over at Norge nå skal få innsyn i Sveits-transaksjoner.</p><p> </p><p> </p><p> </p>

FINANSMINISTER: Sigbjørn Johnsen kan glede seg over at Norge nå skal få innsyn i Sveits-transaksjoner.

 

 

 

Norske skattemyndigheter skal pepre sine sveitsiske kolleger med krav for å få avslørt norske skatteflyktninger.

I fjor trådte en avtale i kraft om at Sveits skulle utlevere informasjon om nordmenn som gjemmer unna penger i alpelandet.

Nå skal Skattedirektoratet presse på med spesifikke spørsmål om banktransaksjoner fra norske innbyggere.

Krav om innsyn

- Vi forventer at Skattedirektoratet sender mange innsynsanmodninger, og at dette vil avdekke om Sveits holder sin del av avtalen, sier avdelingsdirektør i Finansdepartementet, Per Olav Gjesti.

Ifølge ham vil en ny sveitsisk lov som trer i kraft i april gjøre det enklere å be om innsyn. Det er også grunnen til at Norge har ventet med å sende anmodningene til nå.

- Hittil har vi sendt noen anmodninger som går på selvangivelser og bankopplysninger, og fått positive svar. Når den nye lovendringen trer i kraft skal vi presse på med krav om innsyn i finansielle overførsler, forteller underdirektør i Skattedirektoratet, Henry Larsen.

Ikke lenger trygt

Ifølge Per Olav Gjesti betyr dette at Sveits sin tid som et trygt skjulested for norske skatteflyktninger er over.

- Det er ikke lenger trygt å gjemme bort penger i Sveits. Jeg er helt sikker på at dette vil ha en allmennpreventiv effekt.

Avtalen som ble gjort med Sveits i 2010 gir Norge rett på innsyn i alle transaksjoner og eiendeler fra norske statsborgere fra og med 2011.

Den sveitsiske loven som nå skal tre i kraft, ble utredet etter at OECDs Global Forum, som ser til at avtalene blir overhold, kritiserte sveitsernes praktisering av avtalen.

- Grunnen til at vi skal sende så mange anmodninger nå, er fordi Global Forum denne høsten skal gjennomføre en ny gransking av Sveits. Anmodningene vil kunne gi oss svar på om lovendringene fungerer etter sin hensikt, sier Henry Larsen.

Avtale med 36 land

Sveits er bare ett av 36 land som Norge de siste årene har inngått avtaler om utveksling av informasjon med. Etter at avtalene trådte i kraft, har flere og flere meldt fra til skattekontoret om formue eller inntekt i utlandet. Bare i 2011 fikk nesten 140 nye personer skatteamnesti.

- For hver avtale som inngås oppgir flere og flere at de har bankinnskudd og eiendeler i utlandet. Sånn sett har de en helt klar effekt, sier Henry Larsen.

Siden 2007 har 800 personer innrømmet at de har en konto og/eller eiendeler i utlandet. 280 av disse har vært i Sveits.

På forsiden nå