Tar DnB Nors spareprodukt til Høyesterett

Forbrukerrådet og Ivar Petter Røeggen gir seg ikke.

RØEGGEN: Bankkunde Ivar Petter Røeggen. Norske småsparere kan få utbetalt store summer hvis han vinner frem.
RØEGGEN: Bankkunde Ivar Petter Røeggen. Norske småsparere kan få utbetalt store summer hvis han vinner frem.

Forbrukerrådet og Ivar Petter Røeggen har nå levert sin anke til Høyesterett i saken om spareproduktene. Nå er det opp til vår høyeste rettsinstans å sette den endelige standarden for hva man kan forvente av banken sin, skriver Forbrukerrådet i en pressemelding.

- Etter å ha lest nøye gjennom lagmannsrettens dom var vi ikke i tvil om at det var riktig å anke. Lagmannsretten har sett bort fra at det såkalte strukturerte spareproduktet er usalgbart, hvis forbrukerne får alle de opplysningene om produktet som er nødvendige, og som myndighetene nå har pålagt, sier Røeggens og Forbrukerrådets advokat John Christian Elden.

Saken kan få store konsekvenser for flere tusen småsparere dersom Røeggen sin sak vinner frem.

Les også: Røeggen-saken for lagmannsretten i august

Grenser for dummhet

Lagmannsretten la til grunn at Røeggen ville ha kjøpt spareproduktet uansett hvor dårlig det er. I så fall er han den eneste i Norge som ville gjort dette, med en sannsynlighet for tap på over 60 prosent.

- Så dum mener vi ikke at Røeggen - og de andre forbrukerne som er rammet – er, sier John Christian Elden.

Les også: DnB Nor anker dom om strukturert spareprodukt

2000 saker på vent

- Det er svært viktig for norske bankkunder at Høyesterett tar saken opp til behandling, fordi det er 2000 parallelle saker på vent i Finansklagenemnda, som alle sammen venter på en høyesterettsdom i Røeggens sak, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Ivar Petter Røeggen og Forbrukerrådet har tidligere fått medhold mot DnB Nor i saken om de strukturerte spareproduktene i både Bankklagenemnda og Oslo tingrett. Men i høst vant banken frem i Borgarting lagmannsrett.

Les mer:

På forsiden nå