- Temmelig utspekulerte lovbrudd

Tidligere Pareto-stjernemegler dømt for tilskyndelse av innsidehandel. - Jacobsen foretok handlingene bevisst, og på en utspekulert måte, skriver retten i sin straffeutmåling.

FENGSEL: Tidligere stjernemegler i Pareto, Per-Robert Jacobsen, ble tirsdag dømt for innsidekriminalitet.
FENGSEL: Tidligere stjernemegler i Pareto, Per-Robert Jacobsen, ble tirsdag dømt for innsidekriminalitet.

Retten mener Jacobsen ga inntrykk av at han formidlet rykter om Sinvest- og DNO-aksjene, til tross for at han visste at han satt inne med presise opplysninger - altså innsideinformasjon.

Retten skriver i sin straffeutmåling at lovbruddene Jacobsen begikk var temmelig utspekulerte.

Jacobsen ble frikjent for to av åtte tiltalepunkter, og idømt ubetinget fengsel på ett år og seks måneder. Han må også betale saksomkostninger på 100.000 kroner.

JACOBSEN: - Vi anker

- Streng dom

- Vi er tilfreds med frifinnelse i de to punktene, men han mener seg jo uskyldig, sier Per-Robert Jacobsens forsvarer, Thomas Berge.

- Dommen er relativ streng, sier Berge, men legger til at det heller ikke finnes så mange lignende dommer å sammenligne med.

Dommen fra Oslo Tingrett var enstemmig.

Ingen personlig vinning

I straffeutmålingen skriver retten at det;

«ved såkalt innsidekriminalitet normalt må reageres med ubetinget fengselsstraff idet hverken bøter eller betinget fengsel kan forventes å ha nødvendig allmenpreventiv virkning(...). Selv om det etter bevisførsel ikke kan legges til grunn at tiltalte har hatt noen personlig vinning av lovovertredelsene han begikk, kan det ikke tillegges særlig vekt når han bevisst foretok handlinger som han visste kunne føre til at andre oppnådde personlig vinning

I skjerpende retning ble det også lagt vekt på at Jacobsen gjentatte ganger forbrøt seg mot innsidehandellovgivningen ved at han, til tross for at han hadde tilskyndet til handel med DNO-aksjer i januar 2006, også tilskyndets til handel med Sinvest-aksjer i juni samme år.

Frifunnet for Pareto-tilskyndelse

Jacobsen ble frifunnet på to poster.

Den første gjaldt tilskyndelse av informasjon til Ole Aunaas og shortsalg av DNO. Retten fant det ikke bevist at Jacobsen tilskyndet Aunaas.

Den andre posten gjaldt tilskyndelse over bordet i Pareto, hvor Jacobsen skal ha sagt ”Et godt tips, gutter: Short DNO. Short DNO nå”. Retten fant det ikke tilstrekkelig bevist at Jacobsen hadde presise opplysninger om artikkelen som ble lagt ut på Nettavisen.Dette skal ha blitt sagt ca klokken 11:45 tirsdag 10 januar 2006.

I post III, som tar utgangspunkt i en e-post Jacobsen skrev til Ernesto Fragomeni en knapp halvtime senere, hvor Jacobsen anbefaler ham å shorte DNO, er han imidlertid dømt.

Tillitsbrudd overfor Pareto

Retten la i sin straffeutmåling også vekt på at Jacobsens handlinger hadde karakter av tillitsbrudd overfor meglerhuset Pareto, og at de kunne ført til at meglerforetakets omdømme ble svekket.

I kraft av å være en dyktig og anerkjent megler, misbrukte Jacobsen forsettelig den tillit som han hadde blant aktører på det norske og utenlandske aksjemarkedet, skriver retten.

To ukers ankefrist

- Dommen ser ut til å være i tråd med gjeldende rettspraksis, men den er vesentlig lavere enn påstanden vi la ned, sier aktor Henrik Horn.

Aktoratets påstand var fengsel i tre år. Som følge av at Jacobsen ble frifunnet på to vesentlige poster i påtalen, ble også omfanget av strafferammen redusert.

- Vi må se nærmere på dette og ta avgjørelsen om vi skal anke senere. Det er for tidlig å si hva vi gjør, sier Horn.

Jacobsen har to uker på seg til å anke. I retten i dag ble domsavgjørelsen lest opp i korthet, som følge av at Jacobsen selv befinner seg i Singapore, hvor han siden 2010 har vært ansatt som offshore-megler ved RS Platou.

 

LES OGSÅ:

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå