Terra-sjefen går på dagen

Konsernsjef Stein Ole Larsen fratrer sin stilling med umiddelbar virkning,og tar med seg visekonsernsjefen.

GÅR PÅ DAGEN: Konsernsjef Stein Ole Larsen i Terra-Gruppen AS trekker seg fra stillingen med øyeblikkelig virkning.
GÅR PÅ DAGEN: Konsernsjef Stein Ole Larsen i Terra-Gruppen AS trekker seg fra stillingen med øyeblikkelig virkning.

Stein Ole Larsen har gitt beskjed til styret i Terra-Gruppen AS at han går på dagen fra stillingen som konsernsjef.

- Jeg har hatt 15 gode år i ulike stillinger i Terra-systemet. Det er leit at jeg må ta konsekvensen på en slik måte som dette. Men når ting ikke går som det skal, må jeg som selskapets toppleder ta ansvaret, sier Larsen til E24.

Larsen har gjennom årene hatt flere sentrale posisjoner i Terra-Gruppen. Da Terra-skandalen sprakk høsten 2007 hadde han stillingen som konserndirektør i selskapet.

Les også: Skandaleselskapet som tappet kommune-Norge

- Beslutningen er knyttet til Terra Markets' resultater og en foreløpig tilsynsrapport fra Finanstilsynet, sier han, men vil ikke gå inn i sakens detaljer.

Også Terra-Gruppens visekonsernsjef, Lise Vedde-Fjærestad, har meddelt styret at hun fratrer sin stilling.

- Styret har akseptert konsernledelsens avgang, sier styreleder Odd Nordli i Terra-Gruppen i en melding fra selskapet.

Les også: Hun skal rydde opp i Terra

Vurderer nedleggelse

Samtidig har styret i datterselskapet Terra Markets bestemt seg for å se på muligheten for nedleggelse av sine aksjemeglerbord, og den tilhørende analyseavdelingen.

I tillegg vurderes det å redusere omfanget av agentvirksomheten.

Dette skjer på bakgrunn av svakheter i Terra Markets som er blitt avdekket gjennom et stedlig tilsyn som Finanstilsynet foretok i juni i fjor.

I en foreløpig rapport har Finanstilsynet påpekt alvorlige forhold knyttet til kontroll og styring i selskapet, ved meglervirksomheten, og i oppfølgingen av det omfattende nettet av banker som er agenter for Terra Markets.

Les også: Terra-ordfører: En kynisk bransje

GÅR PÅ DAGEN: Visekonsernsjef Lise Vedde-Fjærestad i Terra-Gruppen AS fratrer sin stilling med øyeblikkelig virkning, i likhet med Terra-Gruppens konsernsjef Stein Ole Larsen.
GÅR PÅ DAGEN: Visekonsernsjef Lise Vedde-Fjærestad i Terra-Gruppen AS fratrer sin stilling med øyeblikkelig virkning, i likhet med Terra-Gruppens konsernsjef Stein Ole Larsen.

- Styret i Terra-Gruppen er opptatt av at alle deler av virksomheten drives etter gjeldende lover og regler. Før vi mottok Finanstilsynets foreløpige rapport, hadde derfor Terra-Gruppen allerede sett til at Terra Markets gjennomførte en rekke tiltak for å kvalitetssikre virksomheten. Vi har nå iverksatt ytterligere tiltak for å bringe orden i forhold som Finanstilsynet påpeker i sin foreløpige rapport, sier Nordli.

Jobber med tilsvar

Blant øvrige tiltak som er gjennomført i Terra Markets fra i fjor høst og til nå, er en styrking av ledelsen i selskapet.

Terra-Gruppen har samtidig besluttet å endre styret i Terra Markets.

- Vi har gjennomført omfattende tiltak. Summen av alle tiltakene gjør at vi mener Terra Markets driver forsvarlig og innenfor de krav og bestemmelser man er pålagt å følge, sier Nordli.

Han opplyser at Terra Markets nå arbeider med sitt tilsvar til den foreløpige rapporten.

- Som vanlig i slike prosesser, kommer vi ikke til å kommentere saken ytterligere før Finanstilsynets endelige rapport foreligger, sier Nordli.

E24 har tatt kontakt med Finanstilsynet, men har ikke oppnådd kontakt med personene som jobber med Terra-saken.

Les også: Finanstilsynet har jobbet med Terra siden mai

Vil bruke mer tid på familie og venner

Stein Ole Larsen (49) har tidligere vært banksjef i Odal Sparebank og Eidsberg Sparebank og administrerende direktør i Bank2.

Han sier han nå vil bruke tid på å finne ut hvordan han vil fortsette karrieren.

- Jeg er altfor ung til å la det være med dette, sier han.

- Men jeg gleder meg til å få mer rom i hverdagen en periode, og ser frem til å bruke mer tid på familie og venner.

- Er det bittert å forlate Terra-systemet på denne måten?

- Nei, bittert er ikke det riktige ordet. Men jeg synes det er leit, sier Larsen.

LES OGSÅ: Bevisopptak neste uke i Terra-saken

På forsiden nå