Yara taper på lave priser

Gjødselprodusenten Yara leverer et av de svakeste kvartalsresultatene på flere år, blant annet på grunn av lavere gjødselspriser.<p><b>SVAKERE TALL:</b> Yaras resultat i tredje kvartal svekkes av lavere gjødselpriser. Dette er konsernsjef Svein Tore Holsether (t.h) og finansdirektør Torgeir Kvidal.</p>

SVAKERE TALL: Yaras resultat i tredje kvartal svekkes av lavere gjødselpriser. Dette er konsernsjef Svein Tore Holsether (t.h) og finansdirektør Torgeir Kvidal.

Gjødselprodusentens resultat etter skatt faller 80 prosent til 820 millioner kroner i tredje kvartal, fra 4 milliarder kroner i samme kvartal i fjor, da selskapet leverte et uvanlig godt resultat.

Dette er selskapets nest svakeste kvartal i løpet av de siste tre årene, målt ved resultat etter skatt.

Det 36 prosent statseide selskapet, som forsyner 20 millioner bønder verden over med kunstgjødsel, forklarer resultatet med svakere priser, delvis motvirket av lave energikostnader.

Svakere marginer

Selskapets brutto driftsresultat, eller ebitda, ble mer enn halvert til 3 milliarder kroner, fra 7,88 milliarder ett år tidligere.

– Yara rapporterer et svakere resultat enn for ett år siden, gjenspeilet i globalt tilbudsdrevne priser på gjødsel, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Gjødselleveransene steg med fire prosent fra året før, særlig drevet av sterk vekst i Brasil.

Men marginene har falt siden tredje kvartal i fjor, fordi prisene på gjødsel har falt mer enn innsatskostnadene, sier Yara.

Selskapet fikk i gjennomsnitt 25 prosent mindre betalt for urea og nitrat sammenlignet med ett år siden, mens prisene for NPK-gjødsel falt noe mindre.

Kutter kostnader

Omsetningen i tredje kvartal falt til 23,86 milliarder kroner, det svakeste nivået på mer enn to år, fra 27,10 milliarder kroner året før, ifølge selskapet.

Yara har som mål å kutte kostnader og forbedre driftsresultatet med minst 500 millioner amerikanske dollar årlig innen 2020.

– Overkapasiteten i industrien vår er forventet å vare en stund, noe som understreker behovet for Yaras forbedringsprogram, sier Holsether.

Ventet fall

Det betydelige resultatfallet for Yara var ventet i markedet. Analytikerkorpset så på forhånd for seg at konsernets inntekter i perioden lå på 23,32 milliarder kroner i perioden.

Brutto driftsresultat justert for spesielle poster var ventet på 2,803 millioner kroner, mens resultatet etter skatt var estimert til 757 millioner kroner, ifølge konsensus fra SME Direkt for TDN.

Yara stiger på børsen etter at kvartalstallene kom.

Lavere energikostnader

Selskapets gasskostnader falt med en fjerdedel fra ett år siden. Gass er en viktig innsatsfaktor i gjødselproduksjon.

Den positive effekten fra lave energipriser vil etter hvert avta noe, tror selskapet. Yara forventer at gasskostnadene vil være 300 millioner kroner lavere i fjerde kvartal enn ett år tidligere, men at gassen i første kvartal vil være 350 millioner kroner høyere enn året før.

Yara var opprinnelig en del av Norsk Hydro fra 1905, men ble splittet ut og børsnotert som eget selskap i 2004.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå