Jubler for lav oljepris

Lav oljepris er et avgjørende mål for global klimapolitikk, ifølge De Grønnes Rasmus Hansson.

Miljøpartiet De grønnes stortingsrepresentant Rasmus Hansson mener den sterkt fallende oljeprisen er bra i et klimaperspektiv, fordi dette gjør en del investeringer i nye oljeprosjekter mindre lønnsomme. Foto: Torstein Bøe, NTB scanpix

 • NTB
Publisert:,

Andre i miljøbevegelsen er mer usikre på om lav oljepris er godt eller dårlig nytt for klimaet.

Hansson er ikke i tvil: Det at oljeprisen har stupt med rundt 25 prosent siden i sommer, er positivt sett i et klimaperspektiv.

– Hvis målet er å redusere globale klimagassutslipp, må nye oljeinvesteringer bli mindre lønnsomme, sier han til NTB.

– Flytte over i fornybar

Bare det kan hekte verden av oljekroken og åpne for at investering i fornybar energi overtar energimarkedet, mener stortingsrepresentanten.

Hansson understreker imidlertid at det kreves mer enn lave priser for å venne verdenssamfunnet av med olje, gass og kull: Den politiske satsingen må dreies bort fra fossilt og over på fornybart.

– Fallende oljepris er det blinkende blålyset: Nå må vi flytte oljeformuen over i fornybar teknologi før den fordamper, sier han.

– Kan forsinke

Flere miljøorganisasjoner NTB har vært i kontakt med, peker på at den lave oljeprisen er et tveegget sverd. På den ene siden er utviklingen positiv, fordi det blir ulønnsomt eller mindre lønnsomt å investere i nye oljefelter og omstridte utvinningsmetoder som krever høy oljepris for å være lønnsomme.

På den andre siden vil lav oljepris gjør det vanskeligere for fornybare alternativer å utkonkurrere olje på pris. Det kan i verste fall forsinke utbyggingen av fornybar energi.

Bellonas fagsjef Hallstein Havåg peker på at mye avhenger av om prisen på gass og kull følger oljeprisen, fordi nesten all gass og alt kull brukes til stasjonær forbrenning og energiproduksjon.

– Ny fornybar konkurrer i stor grad i dette markedet, sier han.

– Drepen for tjæresand

Miljøstiftelsen ZERO mener lavere oljepris stanser investeringer i dyre oljefelt og omstridte metoder for utvinning, men samtidig kan det gjøre alternativene mindre lønnsomme.

– Lav oljepris er drepen for tjæresand. Samtidig kan og må vi gjennom avgifter og reguleringer hindre at det også blir drepen for el-bil. Dette er politikkens oppgave, sier ZEROs daglige leder Marius Holm.

Han viser til at det må være lønnsomt å velge el-bil, selv om bensinen skulle bli noe billigere.

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken peker på at lav oljepris i seg selv ikke er nok til å dreie samfunnet fra fossil til fornybar energi.

– Fallende oljepris vil heldigvis gjøre noen felt ulønnsomme, særlig i Barentshavet. Problemet oppstår dersom våre ledere ikke følger opp med å stanse tildelinger av nye oljefelt, sier han.

Her kan du lese mer om

 1. Bellona
 2. Naturvernforbundet
 3. Rasmus Hansson
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Jubler for lav oljepris

 2. De Grønne jubler for lav oljepris

 3. Betalt innhold

  – Kan ikke utelukke at enkelte felt kan bli stengt tidligere

 4. Betalt innhold

  – Oljenæringen må regne med strengere klimatiltak

 5. Betalt innhold

  – Ingenting tyder på at vi er i enden av oljealderen

 6. Betalt innhold

  Norske skipsredere vil seile til Kina uten utslipp