Marit Hommedal/NTB
Det grønne skiftet

Lytt til Erna!

Når EUs klimatoll eventuelt innføres, er det viktig for Norge at dagens CO₂-kompensasjonsordning og frikvoter til industrien består. Det har statsminister Erna Solberg meddelt EU-kommisjonen i et brev. 14. juli presenterer EU sine planer.

 • Stein Lier-Hansen
  Stein Lier-Hansen
  Adm. dir., Norsk Industri
Publisert: Publisert:
Dette er et leserinnlegg
Innlegget gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kroniker og debattinnlegg til E24 her.

Norsk Industri er helt enig med statsministeren. Dette fordi det er mer enn usikkert at en karbontoll for industrieksport til EU blir den «game changer'en» som tilhengerne håper.

Det sentrale for oss, er at viktige teknologier knyttet til en grønn prosessindustri må på plass for å sikre at Norge og resten av verden kan følge opp Parisavtalen og EUs ambisjoner og dermed sikre rett fremdrift i dette viktige arbeidet.

Men – ingen sektor kan bli grønn i ordets rette forstand, før prosessindustrien er klimanøytral. Årsaken er at prosessindustrien må levere innsatsfaktorer til andre næringer for at for eksempel samferdsel til lands, på vann og i luften skal kunne oppfylle sine klimaforpliktelser.

Den norske prosessindustrien er tuftet på norsk, fornybar vannkraft. Den leverer viktige kjemikalier/spesialmetaller og mer til solceller, legeringer til havvindkonstruksjoner og løsninger der grønt karbon erstatter svart karbon.

For å lykkes med dette paradigmeskiftet, må det investeres milliarder i grønne, industrielle verdikjeder, der viktige stikkord er grønn ammoniakk, grønt og blått hydrogen, fremtidens batterifabrikker, omfattende karbonfangst og lagring, samt eventuell gjenbruk av CO₂ til for eksempel produksjon av for.

Norge kan bli et viktig land i denne prosessen, basert på kombinasjonen av prosessindustriens kompetanse og norsk vannkraft. Det blir selvsagt helt feil om vår industri skal betale for den delen av prisen på kraft som skyldes at kullkraftverk i det nordlige Tyskland faktisk må og skal kjøpe kvoter for sin produksjon av brune elektroner.

D<et er denne ekstra prisen på brun kraft som ikke skal pålegges industrien i Norge, ettersom denne benytter seg av grønne elektroner i produksjonen. Dette handler ikke om subsidier, men er et svært viktig tiltak for at den mest klimavennlige produksjonen av f.eks. aluminium, silisium, ulike kjemikalier, ammoniakk og hydrogen ikke rammes av et disincentiv i EUs regime for handel med klimakvoter.

I EU er subsidier forbudt, men ordningen med CO₂-kompensasjon er et lovlig virkemiddel som ikke må avvikles den dagen en eventuelt har fått på plass en karbontoll.

Publisert:
mail

DET GRØNNE SKIFTET

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Industri
 3. EU

Flere artikler

 1. Leder Yaras ferske satsing på ammoniakk: – Et vell av nye muligheter

 2. Håper Porsgrunn blir Ernas demoprosjekt på hydrogen: – En sterk kandidat

 3. Etterlyser grønne eksportgrep fra staten: – Dette EM-et må vi være med i

 4. Skal selge ammoniakk til skip: Yara inngår avtale med råvarekjempe

 5. EUs nye klimapakke: Milliarder i spill for norsk industri