Aker og Kjell Inge Røkke

Aker Offshore Wind forbereder flere prosjekter: Tapte 157 mill. i første halvår

Akers vindselskapet Aker Offshore Wind har fortsatt minimalt med inntekter. Selskapet jobber for å realisere vindprosjekter i både Norden, Skottland, USA og Asia.

Aker Offshore Wind-sjef Astrid Onsum
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Aker Offshore Wind slapp tirsdag resultatene for første halvår.

Selskapet omsatte for 1,69 millioner kroner og hadde driftsutgifter på 97,3 millioner, viser regnskapet. Driftsresultatet etter av- og nedskrivninger viser et tap på 120,5 millioner.

Etter at finansutgifter og andre poster er medregnet endte resultat etter skatt med et underskudd på 156,6 millioner kroner.

Selskapet brukte 85,1 millioner kroner netto i kvartalet og endte med 389 millioner kroner på konto ved utgangen av juni.

Aker Offshore Wind ble etablert i fjor da Aker delte opp oljeservicekonsernet Aker Solutions. Både Aker Offshore Wind, som satser på havvind, og karbonfangstselskapet Aker Carbon Capture ble skilt ut og børsnotert som egne selskaper.

Selskapet var allerede i gang med en stor havvindsatsing da det var en del av Aker Solutions, i både California og Sør-Korea.

Denne satsingen fortsetter, men man har også gående satsinger i Sverige, Norge og Skottland.

I andre kvartal annonserte Aker Offshore Wind at BP blir med alliansen til Aker og Statkraft for å by på lisenser til havvind i Sørlige Nordsjø II – én av de to blokkene på norsk sokkel som skal lyses ut.

I Skottland jobber Aker Offshore Wind med Ocean Winds, et samarbeidsselskap der EDPR og Engie står bak.

– Vi har tatt betydelige steg i dette kvartalet for å fremme våre planlagte lisenssøknader ved å gå sammen med kjente partnere i Norge og Skottland. På begge lokasjonene vil Akers ledende dypvannsekspertise, offshorekompetanse og teknologi være klare konkurransefortrinn, sier Astrid Onsum, administrerende direktør i Aker Offshore Wind.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

  1. Aker og Kjell Inge Røkke
  2. Aker
  3. Aker Offshore Wind
  4. Havvind

Flere artikler

  1. Nye tap for Aker Offshore Wind i tredje kvartal

  2. Akers fornybarselskap feirer ettårsdag: Har vokst til 988 ansatte og 15,6 milliarder

  3. Aker har satset 1,7 mrd. i fornybarselskapet Horizons: Fremover må de stort sett klare seg selv

  4. Aker satte rekord i andre kvartal: Nettoverdiene økte til 66,9 mrd.

  5. 176 millioner til bærekraftig havbruk og havvind