Hydro resirkulerer Fundo-fabrikken for å resirkulera aluminium

Hydro investerer 105 millionar kroner i Høyanger for å gjenbruka majonestubar, brukte lakseformer, og anna skrapaluminium.

Våren 2023 blir det atter varme i Fundos gamle smelteomn. Frå venstre: Jonny Manseth, Ola Sæter, Lars Kjetil Skeie og Arne-Martin Kjærland.
 • Marie Misund Bringslid (Bergens Tidende)
 • Ådne Lunde (Bergens Tidende)
 • Tor Høvik (foto)
Publisert:

Fabrikkhallen er kald og tom, men snart blir det atter varme og liv i dei gamle produksjonslokala til felgfabrikken Fundo. Frå første halvår 2023 skal aluminiumsskrap resirkulerast til verdifullt nytt metall her.

– Dette prosjektet er svært viktig for aluminiumsverket og Høyanger. Det aukar produksjonen vår og reduserer samstundes klimaavtrykket kraftig, seier Arne-Martin Kjærland.

Han er fabrikksjef ved Hydro Høyanger, som er konsernets minste aluminiumsverk.

«Kvalitet vår fremtid» står det med enorme bokstavar på fabrikkveggen, eit slagord frå Fundos tid.

Skrapmetall frå hele Skandinavia skal fraktast til Høyanger for resirkulering.

20 nye årsverk

No er det over ti år sidan Fundo produserte sin siste felg. Felgfabrikken i Høyanger gjekk konkurs i 2009 etter mange år med økonomiske problem. 350 mista jobben.

No skal Hydro skapa nye årsverk i dei gamle fabrikklokala, 20 i første omgang. Omsmeltinga av aluminium skal gå sin gang døgnet rundt. 33.000 tonn i året.

– Vi resirkulerer ikkje berre aluminium, vi resirkulerer ein fabrikk i dette prosjektet, seier leiar for primærproduksjon i Hydro, Ola Sæter.

Også to gamle omnar frå Fundo har mange års levetid att og skal resirkulerast til ny produksjon.

Sirkulærøkonomi

Han gler seg over dette prosjektet som på sett og vis er dobbelt opp av sirkulærøkonomi.

Den kalde gamle smelteomnen gaper mot oss. Snart skal den fyrast opp igjen med LNG-gass. Det skal byggast nytt lager for skrapaluminium på utsida. Skrapmetallet skal reinsast for lakk og annan ureining, og det skal byggast eit nytt reinseanlegg for røyken frå denne prosessen.

Gjennom det siste året har aluminiumsverket i Høyanger leia eit pilotprosjekt for å auka bruken av resirkulert aluminium. Målet er at brukt aluminium skal bidra til å auka selskapets totale aluminiumsproduksjon i Noreg med 100.000 tonn i året, om lag ti prosent.

Spor etter tidlegare felgproduksjon.

Høyanger først

Pilotprosjektet har vist at det går an. Verket i Høyanger skal altså først i gang. Planen er at den resirkulerte aluminiumen frå det gamle Fundo-anlegget etter kvart også skal til Hydros andre anlegg i Årdal, Sunndal, på Karmøy og Husnes.

Her blir det smelta om i store omnar og blanda med helt ny aluminium, såkalla primæraluminium. Det gir eit sluttprodukt med langt lågare karbonfotavtrykk.

I denne omen skal dei gamle kaviartubane dine inn.

– Vi har merka ei kraftig endring, berre dei siste åra. Kundane våre blir stadig meir opptekne av berekraft, seier Kjærland.

Han fortel at resirkulert aluminium har langt lågare CO2-avtrykk enn ny aluminium. Ved å blanda metall frå det nye resirkuleringsanlegget i aluminiumen som blir produsert i Høyanger vil det går frå fire kilo CO2 pr. kilo aluminium til tre kilo.

Dei er klare for ny industri, frå venstre: Lars Kjetil Skeie, Petter Sortland, Ola Sæter og Arne-Martin Kjærland og Jonny Manseth.

Auka konkurransekraft

– Vi er alt i dag svært konkurransedyktige når det gjeld klimaavtrykk. Dette vil styrka oss ytterlegare, seier Kjærland.

Hydro er framleis ei hjørnesteinsbedrift i Høyanger. Om lag 165 av kommunens vel 4000 innbyggarar jobbar ved verket.

– Det som no skjer er svært positivt for Høyanger, og viser at Hydro vil satsa her, seier ordførar Petter Sortland (AP).

Han viser oss veg innover i det 22.000 kvadratmeter store spøkelsesbygget som kommunen no eig. Hydros planar er ifølgje ordføraren berre byrjinga. Han ser for seg eit senter for resirkulering i resten av bygget, der også spelvarmen frå omnane kan utnyttast til fulle.

Snart flyt ein straum av smelta aluminium i denne renna.

Alt kan brukast

Men aluminium først, altså. Og det som gjer aluminium unikt, er at kvaliteten er like god anten det er resirkulert eller kjem frå primærproduksjon. Når det brukte metallet blir smelta om, har det alle dei same eigenskapane: det like lett, lett å forma og sterkt som nytt aluminium.

Hydrofolka i halvmørket ved den steinkalde omnen frå fundotida er ikkje i tvil, all aluminium er velkomen tilbake til Høyanger.

– Absolutt alt kan brukast. Det beste er om folk resirkulerer brukte kaviartubar og slikt i metallavfallet. Men også aluminium som blir reinsa ut av oska i bosbrenningsanlegg kan brukast her, seier Ola Sæter.

Det har vore litt aktivitet i lokala etter konkursen, men no skal Hydro inn med ny verksemd.
Les på E24+

Gamle kaviartubar blir til ny aluminium: – Hadde ikkje skjedd utan Parisavtalen

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Aluminium
 2. Hydro
 3. Høyanger

Flere artikler

 1. Her skal Hydro resirkulere en gammel fabrikk

 2. Gjenvinner batterier i Fredrikstad: Driften på Hydrovolt er i gang

 3. Betalt innhold

  Slår alarm om kraftforsyninga: brems i det grøne skiftet og tap av arbeidsplassar i Vestland

 4. Betalt innhold

  Verdens elbiler kan bli utslippsfrie med norsk hjelp

 5. Elkem, Hydro og Altor blir partnere: Satser på Vianodes batterimaterialer