Det grønne skiftet

Sverige vurderer å fjerne kommunalt vindkraft-veto

Mens Norges regjering har lagt frem planer for å gi kommunene mer innflytelse over vindkraften, går Sverige motsatt vei og vil revurdere om kommunene skal ha vetorett mot vindkraft.

Dette er Statkrafts vindkraftanlegg Stamåsen i Sverige, som ble bygget i 2013.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Den svenske regjeringen har nå satt i gang en utredning som skal se på om den kommunale vetoretten bør fjernes. Norge har i dag ikke en slik vetorett.

Sveriges regjering viser til at landet står overfor en stor utfordring når det gjelder å kutte bruken av fossil energi. Vindkraft er sentralt for å nå det svenske målet om 100 prosent fornybar strømproduksjon innen 2040, påpeker den.

For å klare målet må svenskene trolig øke produksjonen av vindkraft fra 20 terawattimer (TWh) i året til 100 TWh i året. Samtidig har det blitt 70 prosent færre søknader om utbygginger siden 2017.

– For å få til den nødvendige omstillingen til fornybare energikilder er det spesielt viktig at godkjennelsen av vindkraft er rettssikker og forutsigbar for at næringslivet skal ønske å investere, sier miljø- og klimaminister Isabella Lövin.

Les også

Frykter stans i vindkraften til 2028: Slik kan staten sukre pillen

Har fått kritikk

Miljø- og klimaministeren peker på at ordningen med kommunalt veto har fått kritikk fordi det mangler klare kriterier, begrunnelser og tidsavgrensning.

«Mange aktører anser den derfor som uforutsigbar og et hinder i prosessen med å bygge ut vindkraft», skriver den svenske regjeringen.

Utredningen ledes av Lise Nordin, tidligere riksdagsmedlem for Miljøpartiet, og skal være klar innen 30. juni 2021.

Det svenske Naturvårdsverket og Energimyndigheten, som forvalter miljøhensyn og energispørsmål, anbefalte i 2017 at kommunenes vetorett burde fjernes for å bedre rettssikkerheten for utbyggerne.

De ønsker imidlertid at kommunene fortsatt skulle ha stor innflytelse på lokaliseringen av vindkraftverk.

Les også

Kommuner tror lokal skatt kan dempe vindkraftmotstanden

Bransjen er fornøyd

Bransjeorganisasjonen Svensk Vindenergi er fornøyd med at regjeringen vil utrede å fjerne kommunenes vetorett.

Ifølge organisasjonen viser en undersøkelse at kommunale veto har stoppet 1.277 vindturbiner siden 2014. I samme periode ble det gitt tillatelse til å sette opp 2.323 turbiner.

Organisasjonen mener at kommunenes veto må justeres, slik at kommunen skal kunne uttale seg om lokaliseringen. De mener at en avgjørelse må kunne tas tidlig i prosessen og ikke kunne endres senere i prosessen.

Les også

– Det har til tider vært en hard tone

Svensk Vindenergi tar samtidig til orde for at mer penger bør ligge igjen lokalt. Dette er også en diskusjon i Norge, hvor kommunene mottar eiendomsskatt, mens selskapsskatten fra vindkraftverkene tilfaller staten.

I Sverige er det staten som tar inn eiendomsskatten. Denne er på 20.000 kroner i året per installerte megawatt, noe som betyr at et anlegg med 13 turbiner på 4 megawatt hver vil gi en eiendomsskatt på en million svenske kroner i året.

«En måte å styrke vindkraftens lokale fordeler er å la kommunene, i stedet for staten, få en del av eiendomsskatten for vindkraft – cirka 17 millioner kroner i året for hver ny TWh vindkraft i kommunen», skriver Svensk Vindenergi i en melding.

Les også

Vertskommuner får ikke mer inntekter fra vindkraft nå: – Vi er skuffet

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Vindkraft
 3. Eiendomsskatt
 4. Energimyndigheten
 5. Sverige
 6. Omstilling

Flere artikler

 1. Åpnet stort svensk vindprosjekt

 2. Sverige vil øke strømproduksjonen: – Trenger all kraft vi kan få

 3. Vindkommuner kan få store beløp: – Enormt press på å si ja

 4. Rekordhøy skandinavisk vind­produksjon: Tror mer vindkraft vil dempe svensk strømpris

 5. Fornøyd med at Aasland åpner for vindkraft: – Pausen har blitt for lang