Det grønne skiftet

Forskere advarer: Verden må nå «peak meat» innen 10 år

I et åpent brev krever 50 professorer fra hele verden at global kjøttproduksjon begrenses hvis vi skal klare å nå klimamålene. De ber alle land, bortsett fra de aller fattigste, å lage en tidsramme for når veksten skal ha nådd toppen.

50 eksperter argumenterer i et åpent brev for at verdens kjøttproduksjon må reduseres for å nå klimamålene.
  • Camilla Knudsen
Publisert: Publisert:

Ekspertene påpeker at hvis husdyrsektoren fortsetter i dagens veksttakt, vil utslippene herfra alene utgjøre nesten halvparten av utslippsbudsjettet i Parisavtalen for 2030.

Det kommer fram i brevet som er skrevet til The Lancet Planetary Health Journal og gjengitt av CNN.

Det ville i så fall krevd at andre sektorer kuttet sine utslipp mer enn det som er realistisk eller planlagt.

Årsaken til det er at kjøtt- og meierisektoren står for så stor andel av utslippene.

Professorene ber derfor verdens husdyrprodusenter om konkrete planer for når kjøttproduksjonen skal nå toppen, og at det må skje innen de neste ti årene.

– Må ikke outsource

I tillegg anbefales det å «diversifisere matproduksjonen» ved å erstatte dyr med mat som har liten innvirkning på miljøet, for eksempel belgfrukter, korn, frukt, grønnsaker, nøtter og frø.

Forskerne understreker at kjøttproduksjonen ikke må outsources til andre land, men at det i stedet bør satses på å kutte etterspørselen etter slike produkter.

Jordbruksareal bør også erstattes av naturlige vegetasjon, helst ved skogplanting.

«Det er for tiden det beste alternativet for å fjerne CO₂ fra atmosfæren, og må settes i gang umiddelbart for å være effektivt nok til at man kan nå målet om nullutslipp innen 2050», skriver de.

Det er ifølge brevskriverne enighet blant forskere om at CO₂-utslippene ikke må overstige 420 milliarder tonn før slutten av århundret, og at 720 milliarder tonn må fjernes fra atmosfæren for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Les på E24+

Det siste beviset på at cannabis-boblen har sprukket

Norsk storfeproduksjon har steget med 11 prosent de siste årene. Det må det bli slutt på, mener forskere.

Veksten har økt – også i Norge

Siden FNs første store rapport fra klimapanelet i 1990 har produksjonen av kjøtt, melk og egg økt fra 758 millioner tonn til 1.247 millioner tonn i 2017, og det er ventet fortsatt vekst fremover.

Her hjemme har storfeproduksjonen, som er det mest klimaskadelige kjøttet, økt med 11 prosent de siste fem årene til 43.126 tonn i første halvår i år, ifølge SSB.

Siden 1990 har utslipp av klimagasser fra jordbruket likevel gått ned med vel fem prosent, slik at de nå utgjør i underkant av ni prosent av totale norske utslipp, skriver Miljødirektoratet. Det tas imidlertid forbehold om stor usikkerhet på dette feltet.

Norske bønder har blant annet hevdet at husdyrenes bruk av gress som beitemark flere steder gjør kjøttproduksjonen mindre klimaskadelig.

På den annen side mener klimaforkjempere at det kun er en liten andel av dyrene som får komme ut på beite, og at mye av fôret eksporteres over store avstander.

Debatten om norsk kjøttproduksjon blusser til stadighet opp, både med fokus på klima og helse, siden vi også spiser mer kjøtt enn vi burde.

World must reach 'peak meat' by 2030 to meet climate change targets, scientists warnThe Lancet | The best science for better livesSSB om kjøttproduksjonMiljødirektoratet: Klimagassutslipp fra jordbruk | MiljøstatusNorges Bondelag: Om kjøtt og klima
Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

  1. Det grønne skiftet
  2. CO2
  3. Kjøtt
  4. Miljø
  5. Klima
  6. Klimapolitikk
  7. Parisavtalen

Flere artikler

  1. Norges klimaplan kommer i 2020: – Må komme en reell omstilling

  2. Venter på regjeringens klimatiltak: Uklart om det blir dyrere bensin og kjøtt

  3. Forsker om landbrukets klimaplan: Bygger på uferdig teknologi

  4. Dette er Solbergs klimaplan

  5. Dyre tiltak på klimakutt-menyen: – Alt vil ha en kostnad