Kapitalens rolle i det grønne skiftet

Tilførsel av risikokapital er avgjørende for å oppnå et grønt skifte og for å oppnå vedtatte klimamål. En betydelig andel av kapitalen som strømmer til Oslo Børs bidrar å løse miljømessige utfordringer og skape nye arbeidsplasser.

 • Øivind Amundsen
  Øivind Amundsen
  Børsdirektør, Oslo Børs
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Kapitalmarkedet spiller en nøkkelrolle i overgangen til en grønnere og mer rettferdig økonomi. En viktig oppgave for børsen er å sikre tilgang på risikokapital for selskaper med finansieringsbehov enten det gjelder innenfor den blå, grønne eller sosiale økonomien.

Økende oppmerksomhet på miljø, samfunnsansvar og selskapsledelse, forkortet ESG, kan vi måle i investorenes interesse for grønne lån, børsnoteringer av selskaper med miljøprofil og for etablerte selskaper med en bærekraftig forretningsmodell.

Kapitalmarkedene har vist seg svært viktige for sosial fremgang og forandring gjennom historien. Den har løftet milliarder ut av fattigdom, økt forventet levetid med flere tiår og forbedret måten vi lever på. Kapitalmarkedene kommer også til å være viktig når vi nå omstiller oss til et lavutslippssamfunn.

Grønn bølge på Oslo Børs

Investorer fra inn- og utland er ikke lenger tilfredse med å få forventet avkastning på sine investeringer. Det stilles tydelige krav til at selskapene ikke skader miljøet, og til at de samtidig positivt bidrar på alle andre ESG-områder. De må selv definere seg som en del av løsningen på utfordringene.

Her hjemme har vi vært gjennom et grønt skifte som utvilsomt kommer til å vedvare. Oslo Børs har lenge vært kjent som en verdensledende energibørs, og tiltrukket seg både selskaper og kapital i konkurranse med andre markedsplasser.

I tillegg til fremveksten av en høyteknologisk grønn industri, har et solid økosystem av investorer, verdipapirforetak, advokater og andre markedsaktører med kompetanse innen bærekraftig energi vokst frem. Dermed er det naturlig for selskaper som skal finansiere prosjekter innen fornybar energi å se til Norge, enten det er snakk om egen- eller fremmedkapital. Oslo Børs omtales nå internasjonalt som den grønne teknologi- og energihuben i Europa.

Langsiktige eiere

Vi er stolte over at en rekke nye innovative selskaper innen tradisjonelle norske næringer som energi, sjømat og shipping har valgt Oslo Børs, men nå ser vi også en markant interesse fra selskaper innen IT og utvikling av miljø- og klimateknologi. 

Bygging av resirkuleringsanlegg, vindmøller, solcelleparker, oppdrettsanlegg på land og nye teknologier som hydrogen og karbonfangst og -lagring er svært kapitalintensivt. Det er da viktig med et kapitalmarked som ønsker å investere i fremtiden og som tenker langsiktig.

Samme skjedde for vel 100 år siden, den gang vokste det frem ny industri, arbeidsplasser og lokalsamfunn i Norge basert på tilgang til råstoffer, fornybar vannkraft og risikovillig kapital – ikke minst fra utlandet.

En unik rolle

Børsens rolle er å koble gode idéer med kapital. Som del av en av Europas største børsgruppering, Euronext, bidrar Oslo Børs til å oppfylle FNs bærekraftsmål, gjennom utstrakt fokus på bærekraftige produkter som ESG-indekser, grønne og blå lån, samt rapporteringsanbefalinger for børsnoterte selskaper.

For å drive frem bærekraftig utvikling, og ta tak i utfordringene som vår generasjon står overfor, trenger vi et samspill mellom det offentlige, kapitalmarkedet og finansbransjen.

Robuste og bærekraftige selskaper som handler på en grundig og ansvarlig måte, er bedre rustet enn noe enkeltindivid til å håndtere store utfordringer. Sammen bidrar vi til en bedre og grønnere verden.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Oslo Børs
 2. Bærekraft
 3. Kapital

Flere artikler

 1. Sp vil ha statlig grønt investeringsselskap på 100 milliarder

 2. Bankene trapper opp kampen for klima: – Pusher store selskaper til snuoperasjon

 3. Betalt innhold

  Slik tror DNB-sjefen vi kan fylle gapet etter oljenæringen

 4. Regjeringen vil spytte inn 10 milliarder i nytt grønt fond

 5. EUs klimakredibilitet i fare