Slik vil Erna gjøre havene rikere – eksperter fraråder mineraljakt

Massiv satsing på havvind, grønn skipsfart og oppdrett. Oljeboring i Arktis og gruvedrift på havbunnen er derimot ikke bærekraftig, ifølge ekspertrapporten til Erna Solbergs havpanel.

– Å bygge en bærekraftig økonomi er en av de største mulighetene i vår levetid, sier statsminister Erna Solberg. Nå presenterer hun havpanelets hovedkonklusjoner. bildet er tatt utenfor Runde på Sunnmøre.
 • Atle Andersson (Bergens Tidende)
Publisert:

Erna Solberg og 13 andre stats- og regjeringssjefer lanserer onsdag sin globale handlingsplan for rene og rike hav. 240 forskere og eksperter fra hele verden har bidratt med en fagrapport som legges frem samtidig med konklusjonene til Høynivåpanelet, som Solberg har ledet.

Økt bruk av havet kan bidra til å løse menneskehetens utfordringer, er et av hovedbudskapene til havpanelet.

Samtidig advares det om at mange av havets ressurser i dag er overbeskattet, at tilstanden er alarmerende dårlig og at livet i havet er alvorlig truet.

Havvind-revolusjonen vil bli avgjørende for det grønne skiftet i havøkonomien, ifølge den globale handlingsplanen for havet.

Sjømat-revolusjon

Men for å løse klimakrisen, sikre matforsyningen og bevare marine økosystemer for fremtidige generasjoner, må havene spille en avgjørende rolle. Og potensialet er formidabelt, ifølge panelet:

 • Vindturbiner til havs kan produsere 23 ganger mer kraft enn dagens samlede elektrisitetsforbruk i verden. Flytende solcelleanlegg trekkes også frem som en annen lovende mulighet.
 • Vi kan produsere seks ganger mer mat fra havene enn det vi gjør i dag. Fiskefangstene kan øke med 20 prosent over dagens nivå dersom bestandene beskattes på en økonomisk bærekraftig måte. Men fortsetter vi med overfisket, kan dette true den globale matsikkerheten.
 • Fiskeoppdrett kan få formidabel betydning, men bare hvis produksjonen foregår uten negativ påvirkning på omkringliggende økosystemer og hvis fôret ikke stammer fra villfanget fisk.
 • Oppdrett av tang, tare, muslinger og østers kan gi et verdifullt tilskudd til den globale produksjonen av næringsrik mat og fôr – uten alvorlige miljøeffekter.
Les på E24+

Over 200 norske selskap hadde havvind-inntekter i fjor

Ut av fossilalderen

Den økonomiske nytten av investeringer i de foreslåtte tiltakene vil gi det femdobbelte i avkastning i løpet av den neste 30-årsperioden, heter det i rapporten.

Oppdrett av fisk og andre arter blir viktigere i fremtidens matproduksjon hvis den drives på en miljøvennlig måte. Bildet er fra et anlegg i Sørfjorden ved Osterøy i Vestland fylke.

For eksempel vil omlegging til grønnere skipsfart og andre tiltak kunne skape tolv millioner nye jobber, fremholdes det i rapporten.

– Bærekraftige havøkonomier kan løfte millioner av mennesker ut av fattigdom og bidra med 20 prosent av klimakuttene som trengs for å nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen, heter det.

Klima og velstand

Statsminister Erna Solberg tok initiativet til handlingsplanen.

– Vi har altfor lenge oppfattet at det er en motsetning mellom beskyttelse av havet og produksjon fra havet. Det gjør vi ikke lenger. Havene livnærer oss, de stabiliserer klimaet og gir oss økt velstand, sier Solberg i en uttalelse i forbindelse med lanseringen.

– Bærekraftig utnyttelse av fiskeriressursene er nødvendig for å sikre verdens matforsyning. Bildet er tatt under skreifisket utenfor Senja.

De 14 landene i havpanelet forplikter seg nå til en bærekraftig forvaltning av alle sine hav- og kystområder innen 2025.

Det betyr at nær 40 prosent av verdens kystlinjer og 30 prosent av de eksklusive økonomiske sonene vil bli omfattet av planene.

Vern og beskyttelse

Solberg og lederne for de 13 andre landene utfordrer også resten av verdens kyststater til å gjøre det samme innen 2030.

Landene støtter også et mål om at 30 prosent av verdens hav skal vernes og beskyttes gjennom marine verneområder og andre bevaringstiltak før 2030.

Solberg har ledet det såkalte høynivåpanelet sammen med presidenten i øystaten Palau i Stillehavet. Stats- og regjeringssjefer fra 14 kyststater har deltatt i havpanelet, deriblant Australia, Indonesia og Mexico.

– Hvalen i rommet

Ekspertene bak rapporten kaster også en liten brannfakkel inn i debatten om oljeutvinning i nordområdene ved å fastslå at utvinning i marginale og sårbare områder som Arktis ikke er forenelig med klimamålene og en bærekraftig havøkonomi.

Lokeslottet med sine «skorsteiner» ligger i et vulkansk område på den midtatlantiske ryggen mellom Svalbard og Jan Mayen. Dette er et av områdene som utforskes, blant annet med henblikk på mineralressurser.

Et annet av regjeringens nye satsingsområder er mineralutvinning på havbunnen. Bare på norsk sokkel er det anslått at disse ressursene kan gi en årlig inntekt på 180 milliarder kroner. Norge sitter med potensielt enorme forekomster av havbunnsmineraler som trengs i alt fra solcellepaneler til elbilbatterier.

Les på E24+

Tunge aktørar posisjonerer seg for norsk havvind-utbygging

Men ifølge ekspertene hefter det ennå så stor usikkerhet rundt miljøeffektene og juridiske forhold at gruvedrift på havdypet ikke hører hjemme i en bærekraftig havøkonomi.

– Slik virksomhet kan også være i konflikt med FNs bærekraftsmål, heter det i rapporten.

– Covid-19 har rammet hardt

Kampanjen «Give it 100%» skal sparkes i gang i forbindelse med lanseringen av havpanelets rapport. Det vitenskapelige tidsskriftet Nature lager også et spesialnummer med flere av panelets fagrapporter. Den norske lanseringen finner sted i Oslo torsdag.

– Norge er en havnasjon, og jeg legger min og regjeringens kraft i å realisere den tiltakspakken havpanelet legger frem, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Solberg trekker også frem at covid-19-pandemien har rammet næringer som shipping, fiske og turisme hardt.

– Et sterkt, internasjonalt blå-grønt havsamarbeid er viktigere enn noen gang. Vi må beskytte havet bedre, slik at vi kan produsere mer helsebringende mat, ren energi, sikre arbeidsplasser og transporten til havs, sier hun.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Flere artikler

 1. Svaret på verdens utfordringer finnes i havet

 2. WWF-råd til Støre: – Ta en prat med Fiji

 3. Røkkes Aker BioMarine forplikter seg til pingvinvern i Antarktis

 4. Erna, vi må snakke om mat

 5. Betalt innhold

  Bare tre land i verden sier ja til gruvedumping i sjøen. – Nå må Norge rydde opp