Telenors bygg på Svalbard blir nær utslippsfritt

Når Telenor oppgraderer bygget sitt på Svalbard, brukes resirkulerte materialer fra Svea-gruven, varmegjenvinning og solcellepanel. Hvis flere gjør det samme, kan varmeforbruket på Svalbard reduseres med 75 prosent.

GJENBRUK: Det gamle Telenor-bygget på Svalbard skal demonteres forsiktig slik at veggplater, vinduer og betong kan brukes på nytt.
  • Malene Emilie Rustad
Publisert: Publisert:

Det er 110 år siden Stortinget vedtok at det skulle bygges en radiotelegrafstasjon på Svalbard, og siden den gang har det vi i dag kjenner som Telenor vært til stede på øysamfunnet.

Nå fornyes hele bygget til Telenor, og det med miljøtiltak som vil redusere byggets CO₂-avtrykk med nærmere 60 prosent.

– Oppgraderingen er nødvendig da bygget begynte å sprekke etter påkjenninger fra jordskjelv, storm og klimaendringer, sier Christian Skottun, daglig leder i Telenor Svalbard til E24.

FORSKNINGSBASE: På Telenor i Svalbard jobber ni ansatte med forskning og utvikling av ny teknologi. Blant annet utvikler de sensorer som kan benyttes til å varsle om snøskredfare.

Det nye bygget er et NZEB bygg, et energieffektivt bygg som produserer egen fornybar strøm. Bygget vil etter planen stå ferdig ved årsskifte 2021/2022.

Kan redusere kullkraft

– På Svalbard er det spesielt bra å redusere energibruken på vinteren når det er lite sol og med temperaturer ned mot minus 25. Hvis alle byggene i Longyearbyen hadde vært NZEB så kunne man klart seg med et mindre kraftverk fordi byggene ville brukt mindre energi til oppvarming, sier Karen Byskov Lindberg.

Hun er førsteamanuensis i energisystemanalyse ved NTNU.

Førsteamanuensis i energisystemanalyse Karen Byskov Lindberg ved NTNU.

Ifølge en rapport fra Thema/Multiconsult, kan varmeforbruket på Svalbard reduseres så mye som 75 prosent. I tillegg ville fjernvarmenettet kunne blitt mer effektivt ved at temperaturen i rørene kan senkes og dermed redusere varmetapene.

– I sommerhalvåret vil solceller på byggets tak og fasade bygget kunne levere strøm til både seg selv og Longyearbyen i 24 timer i døgnet på grunn av midnattssolen, og samtidig redusere energiproduksjonen fra kullkraftverket, sier Lindeberg.

MILJØVENNLIG OPPUSSING: Med et nesten nullutslippsfritt bygg reduserer Telenor sitt CO₂-avtrykk med nær 60 prosent, noe som vil tilsvare rundt 2380 tonn CO₂-ekvivalenter på 60 år.

Gjenbruker byggematerialer

Rundt en fjerdedel av avfallet i Norge stammer fra byggebransjen, og årlig rives det over 22.000 bygg i Norge. Svalbard har ikke sin egen avfallshåndtering.

Derfor vil Telenor gjenbruke materialer fra det gamle bygget som rives og fra gruvevirksomheten i Svea.

Stålkonstruksjoner, dekorative elementer og kontormøbler fra gruven skal få nytt liv.

– Området bygget ligger i et sårbart område og har mange kulturminner. Det er derfor viktig at vi i samråd med riksantikvaren ivaretar helhetsinntrykket i området samtidig som vi skal ha et moderne og mer miljøvennlig bygg, sier Skottun.

Arkitektur, material- og fargevalg skal ivaretas. Lokal entreprenører benyttes.

Varmegjenvinning fra teknisk utstyr vil utnyttes i kontorlokalet og batterier skal optimalisere energiutnyttelsen. Solcellepanel på taket skal sørge for fornybar energi i delene av året hvor det er lys. I tillegg vil bygget ha smart energistyring og et moderne fjernvarmeanlegg.

Les også

Sintef bygger stor batterilab i Trondheim: – Vi tør ikke vente lenger

Effektivisering kan halvere strømforbruket

Forskere ved NTNU og SINTEF har funnet ut at strømforbruket i norske bygg kan halveres fram mot 2050. Men det vil kreve at en betydelig andel bygg blir nullutslippsbygg – både gamle og nye bygg.

– Hvis alle nye næringsbygg som bygges fram mot 2050 er nullutslippsbygg, og næringsbygg som rehabiliteres oppgraderes med nullutslippsløsninger, så vil norske næringsbygg i 2050 bruke 16 TWh mindre energi enn de gjorde i 2020, sier seniorforsker Nina Holck Sandberg ved SINTEF.

Til sammenligning ble det i 2020 produsert 9,9 TWh fra vindkraft i Norge.

Et mer oppnåelig mål, ifølge NTNU, er å kutte strømforbruket med cirka en tredjedel. Dette vil kunne frigjøre elektrisitet tilsvarende det dobbelte av vindkraftproduksjonen i 2020 – eller nok til å elektrifisere hele transportsektoren.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

  1. Telenor
  2. Svalbard
  3. Energiforbruk
  4. Gjenbruk

Flere artikler

  1. Disse selskapene rigger seg for norsk havvind-boom

  2. Kostnadene for fornybar energi fortsetter å falle

  3. Solcelleanlegg på Hydro kan spare inn 500.000 kroner årlig

  4. Grønt nyhetsbrev: Kan disse grisene bidra til det grønne skiftet?

  5. Sintef bygger stor batterilab i Trondheim: – Vi tør ikke vente lenger