Støre vil satse grønt med kraft og nett

Slik vil Ap-leder Jonas Gahr Støre gjennomføre det grønne skiftet: – Punkt én er å sikre nok kraft, punkt to er å sikre godt nok nett, og punkt tre er å sikre industrien gode rammevilkår.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.
Publisert:

Under et besøk på Herøya Industripark i Porsgrunn torsdag la Arbeiderpartiets leder frem en kraftpakke som skal støtte opp under det grønne skiftet.

Den skal bidra til at Norge utnytter egne, grønne kraftressurser til å utvikle kraftkrevende industri, og skape flere jobber og økt eksport.

I lang tid har det vært klart at det grønne skiftet vil kreve mye kraft. Ap-lederens plan skal sikre at det bygges ut mer kraft og at den kommer frem dit den skal, selv om dette kan kreve omstridte naturinngrep.

– Punkt én er å sikre nok kraft, punkt to er å sikre godt nok nett, og punkt tre er å sikre industrien gode rammevilkår, sier Støre til E24.

– Vi må skape mer kraft gjennom 20-årene. Antageligvis vil vi ha to faser i 20-årene. I den første fasen har vi et overskudd på kraft, men utfordringer på nettkapasitet. Derfor må vi bygge ut nettet slik at kraften kommer frem. Men i andre fase vil vi trenge mer kraft, og det må vi begynne med nå, sier han.

Dette er de tre elementene i Arbeiderpartiets plan:

  • Bygge ut mer kraft for å dekke behovet for ny og eksisterende industri, blant annet gjennom å lage en samlet plan for kraftutbygging, og satse på både vannkraft, havvind, solkraft og landbasert vind der det er lokal aksept
  • Bygge ut og vedlikeholde nettet for å sikre at kraften kommer dit den trengs, som en sentral del av den samlede planen for kraftutbygging, og sikre raskere konsesjonsprosesser for nettutbygging
  • Sikre gode rammebetingelser for norsk industri, inkludert tilgang på ren kraft, lage regler for ny teknologi som havvind, fortsette å gi CO₂-kompensasjon og fjerne ordningen med opprinnelsesgarantier
Les på E24+

Kraftdirektør slår alarm: Straumnettet taklar ikkje elektrifiseringa av Noreg

– Ønsker en samlet plan

Den siste tiden har aktører i flere regioner, blant annet på Vestlandet, uttrykt bekymring for at begrenset nettkapasitet kan stanse etableringen av nye jobber i kraftkrevende industri.

Samtidig har det vært mye motstand mot både utbygging av kraftlinjer og vindkraftverk de siste årene.

Støre tror det er mulig å balansere disse hensynene.

– Det er alltid dilemmaer knyttet til industri- og kraftutbygging som berører naturen. Der må vi trekke full lærdom av hva vi har erfart tidligere. Arbeiderpartiet ønsker en samlet plan for vannkraft, vindkraft på land og vindkraft til havs, for å se hvordan vi kan få flest terawattimer ut av disse ressursene, sier Støre.

– Når det gjelder vindkraft på land, har vi mye lærdom fra hvordan det har skapt lokale reaksjoner, og vi har vært med på å endre beslutningsprosessene ved at kommunene skal få større innflytelse gjennom plan- og bygningsloven. Vi må ta hensyn til konsekvensene for natur og miljø, men vi må se dette i sammenheng, sier Støre.

Han trekker frem at energieffektivisering kan gjøre mer kraft tilgjengelig, og peker også på solkraft som en joker. Solkraft på takene av vanlige hjem og næringsbygg er ofte mindre kontroversielle enn større kraftverk i naturområder.

– I går besøkte jeg Joh. Johannson Kaffe på Vestby, som blant annet produserer Evergood-kaffe. De har et helt nytt bygg som er kledd i solcellepaneler og er nesten selvforsynt på kraft. Dette må flere gjøre, og myndighetene må legge til rette for at det skjer, sier Støre.

Les også

Frykter flaskehalser i det grønne skiftet: 300 nettsøknader i kø hos NVE

Mener energimeldingen kom sent

Regjeringen kom nylig med en energimelding som skisserte opp mulighetene for å skape nye jobber basert på norske energiressurser. Støre mener den burde ha kommet tidligere.

– Vi har dårlig tid, og der er jeg kritisk til regjeringen. De kom altså med en energimelding hvor det var mye bra, men den kom én uke før Stortinget gikk fra hverandre, etter åtte år. Så vi har tapt tid, og vi har tapt utgangspunkt for å kunne lede an, sier Støre.

Regjeringen har bedt NVE om å vurdere tiltak som kan kutte saksbehandlingstiden for kraftlinjer, og nedsatte nylig et hurtigarbeidende utvalg som skal se på hvordan nettet kan bygges ut raskere.

Ap-lederen mener Norge kan gjøre mer for å posisjonere seg i det grønne skiftet, og utvikle den kraftforedlende industrien.

– Jeg mener at Solberg-regjeringen har undervurdert den muligheten Norge har til å bli ledende i dette industrikapittelet, sier han.

– I industrien er det store ambisjoner om å kunne videreutvikle næringer vi kjenner, som aluminium og mineralproduksjon, men også om nye satsinger som produksjon av batterier og hydrogen. Dette vil være avgjørende for det grønne skiftet både i Norge og internasjonalt, sier Støre.

Les også

Endrer reglene for tilkobling til strømnettet: – Kan bidra til at man slipper å bygge nytt nett

– Mye ord og lite innhold

Olje- og energiminister Tina Bru (H) avfeier Støres kritikk av regjeringen.

– Hvis dette er Arbeiderpartiets store industriplan, må jeg innrømme jeg ikke akkurat skjelver i buksene med tanke på valgkampen. Her var det mye store ord og lite innhold. Puslete, rett og slett, skriver Bru i en e-post til E24.

– Når Gahr Støre forsøker å tegne et bilde av «for lite for sent», er det først og fremst et eksempel på at de ikke har særlig med kritikk av våre satsinger eller egne satsinger som er bedre. Vanlig politisk retorikk når man ikke har bedre løsninger selv, med andre ord, skriver hun.

Hun mener at regjeringen har mer reelle planer enn Ap for å løfte ny industri i Norge, og trekker frem planene om et hurtigspor for nye store industrietableringer, planene om auksjoner av lisenser til havvind og konkrete mål og løfter om fire milliarder kroner til hydrogensatsing.

– Dette er noe ganske annet enn Arbeiderpartiet, som bare foreslår nye utredninger, flere statlige selskaper og mer politisk styring, med lite tro på det private næringslivet, skriver Bru.

Vil øke eksporten

Arbeiderpartiet la i fjor frem en plan for å øke fastlandseksporten med 50 prosent. Dette blir en viktig jobb for partiet hvis det vinner valget om en drøy måned. Partiet ønsker å få med seg både bedrifter, partene i arbeidslivet og lokale myndigheter.

– Vi ønsker å sette oss ned med næringslivet. LO og NHO har lagt frem en stor plan for å nå klimamålene, og det handler mye om elektrifisering, det å bruke vår fornybare kraft og utvikling av industrien. Det gir arbeidsplasser, eksport og gode lokalsamfunn i distriktene, sier Støre.

– Kraftsosialismen ble i sin tid avløst av vern og miljøhensyn. Det blir en pedagogisk utfordring å overtale befolkningen til å akseptere naturinngrep for å sikre det grønne skiftet?

– Jeg er kraft-sosialdemokrat. Det betyr at beslutninger om dette må skje på en god, demokratisk måte der folk blir hørt, og der vi sammen ser behovet for å gå denne veien, sier Støre.

Les også

Utfordrer Ap om økt eksport: – Hvor skal kraften komme fra?

Les også

Sverige vil bygge kraftnett raskere: Mener Norge bør gjøre det samme

Publisert:
Gå til e24.no