Anna Strömberg er ansvarlig for bærekraft i Carnegie Fonder.

EUs nye klimaregler vil endre forvaltningsbransjen for alltid

Når investeringskapital i EU, som tilsvarer 20 oljefond, skal flytte penger mot grønne aktiviteter er det ingen underdrivelse å si at forvaltningsbransjen får en ny tidsregning: Før og etter taksonomien.

 • Anna Strömberg
  Ansvarlig for bærekraft i Carnegie Fonder
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Skal vi nå målet om en 55 prosent utslippsreduksjon i 2030 og klimanøytralitet i 2050, slik EU har ambisjoner om, må det skapes finansieringsmuligheter for omstillingen.

En måte for EU å sikre dette på er regler for hvordan finansielle aktører bruker begrepet bærekraft og kreve rapportering og oppfølgning av produkter hvor bærekraft er et salgsargument. 

Med EUs nye klassifiseringssystem for bærekraft, også kjent som taksonomien, må både investorer, selskaper og långiver for alvor sette seg ned for å kartlegge sine aktiviteter fra 2022.

Les også

Slik sender du debattinnlegg til E24

Få som kvalifiserer i dag

I dette rammeverket bestemmes hvilke aktiviteter som faller innenfor taksonomiens mål og hvilke terskelverdier som kreves for å være i tråd med taksonomien.

I det første trinnet er det stort fokus på klima og i hvilken grad et selskaps virksomhet anses som bærekraftig i et klimaperspektiv. Et eksempel er stålproduksjon som er kvalifisert for taksonomien, men kun stålproduksjon som skjer med et CO2-utslipp som ikke overstiger terskelverdien som er i tråd med taksonomien. 

Selskapene forventes å rapportere hvor stor andel av omsetningen som dekkes og er i tråd med taksonomien og forvaltere forventes på sin side å rapportere hvor stor andel av fondets samlede omsetning som er i tråd med taksonomien. 

Les også

Klimaorganisasjoner bommer - feil med særregler for norske selskaper

For å gjøre ting enklere for investorene har finanssektoren allerede klassifisert fondene i artikkel 6, artikkel 8 og artikkel 9 fond i EU, alt basert på fondets fokus på bærekraft. De såkalte artikkel 9-fondene har bærekraftige investeringer som mål og forventes å investere utelukkende i selskaper som også oppfyller dette målet. Her er taksonomi et hjelpemiddel men ikke et krav. 

Andelen selskaper med taksonomirelatert inntekt er i dag relativt liten.

Vi anslår for eksempel at kun 5 prosent av den svenske børsens totale omsetning er i tråd med taksonomien. Dette vil bli utvidet etter hvert som taksonomien bygges på med ytterligere miljømål.

I dag er det ikke mange bedrifter som rapporterer etter strukturen som nå kreves. Samtidig har forvaltningsbransjen i Europa, som ifølge McKinsey har 255 000 milliarder kroner under forvaltning, en stor jobb foran seg. Det svarer til en forvaltningskapital på størrelse med 20 oljefond.

Les også

Spår nytt urolig år i Europas gassmarked

Follow the money

Vi har hatt en stund å forberede oss på, men mange har vært usikre på hva og hvordan.

Regelverket og implementeringen har blitt forsinket flere ganger, og det pågår fortsatt en debatt rundt hvilke aktiviteter som skal klassifiseres som bærekraftige. Kjernekraft, naturgass og skogbruket er noen områder med ulike meninger. 

Dessuten har det vært mest oppmerksomhet rundt taksonomiens to første deler som er mer fokusert på klima. Det kommende året vil vi få flere deler med større fokus på sirkulærøkonomi og miljø, i tillegg til at det snakkes om en kommende «brun» taksonomi for å klassifisere og regulere investeringer som er ikke-bærekraftige.

Les også

Ekspertene tror dette blir de store grønne sakene i 2022

14. desember vedtok Stortinget forslaget om å ta EUs taksonomi inn i norsk lov.  Lovforslaget må deretter godkjennes i EØS-komiteen, noe som trolig skjer i første halvdel av 2022. Finansaktører og store børsnoterte foretak med mer enn 500 ansatte, blir dermed pålagt rapportering i henhold til EUs taksonomi. Finansdepartementet anbefaler rapportering allerede for regnskapsåret 2021.

For å få finanssektoren til å plassere kapital i bærekraftige investeringer, la EU-kommisjonen frem den omfattende handlingsplanen for bærekraftig finans i 2018. 

For at en aktivitet skal være bærekraftig må den bidra vesentlig til minst ett av EUs seks bærekraftsmål, og ikke gjøre vesentlig skade på noen av de fem andre. EUs seks bærekraftsmål handler om begrensning av og tilpasning til klimaendringer, bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser, omstilling til en sirkulær økonomi, forebyggelse og bekjempelse av forurensning og beskyttelse og gjenoppretting av biologisk mangfold og økosystemer. Enn så lenge har bare de to første fått detaljerte kriterier.

Aktiviteten må også oppfylle sosiale minimumsstandarder, som er FNs prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer. 

Les også

Mener strømkrisen kan fremskynde det grønne skiftet

Bærkraftig byråkratiarbeid

Hele formålet med handlingsplanen for bærekraftig finans er å sikre at finansmarkedet finansierer omstilling og samtidig gjøre det lettere for investorer å sammenligne bærekraftige investeringer. EUs taksonomi og tilhørende rapporteringsdirektiv Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), vil bidra til at vi nærmer oss globale felles standarder for rapportering. 

Vi forventer at selskapene Carnegie Fonder er investert i gripper dette regelverket med begge hender og sette seg inn i terskelkrav, kartlegger aktiviteter og utarbeide en strategi som igjen bidrar til god dokumentasjon og rapportering.

Selskapene som kan vise at de er en del løsningen på veien mot et lavutslippssamfunn vil også bli vinnerne, ikke bare blant investorer, men også hos kunder og fremtidige ansatte.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Bærekraft
 2. Carnegie
 3. Omstilling
 4. Klima

Flere artikler

 1. Frykter klimamål ryker etter EUs vurdering av gass som «grønt»

 2. Oljefondet vil fortsatt eie utslippstunge aksjer: – Norges Bank skal være en pådriver

 3. Betalt innhold

  Her er de grønne gullfondene

 4. Verdane henter tre milliarder til nytt bærekraftsfond

 5. Storebrand refser fossiler – men investerer gjerne i fossil energi