Det grønne skiftet

– Ingen energiselskaper vil være upåvirket

For å sikre folks aksept må olje- og gassbransjen trappe opp klimainnsatsen, sier IEA i en fersk rapport. Et bidrag kan være å investere i havvind og hydrogen og bidra til at dette blir lønnsomt.

MÅ OMSTILLE: Det internasjonale energibyrået (IEA) mener olje- og gassbransjen er under press, og ber bransjen øke klimainnsatsen for å sikre sosial aksept for å drive videre. Dette er Equinors illustrasjon av det flytende havvindprosjektet Hywind Tampen, som skal sikre strøm til oljefeltene Gullfaks og Snorre og bidra til store utslippskutt på norsk sokkel.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

De siste årene har det Paris-baserte internasjonale energibyrået (IEA) vært under press fra blant andre selskaper, akademikere og investorer til å gjøre bredere analyser av det grønne skiftet, i tillegg til å se på hvordan OECD-landene kan sikre seg stabile energileveranser.

I en fersk rapport laget sammen med Verdens Økonomiske Forum før toppmøtet i Davos, tar IEA nå til orde for at olje- og gasselskaper må trappe opp klimainnsatsen hvis de ønsker å holde på den sosiale aksepten for denne virksomheten.

Industrien utsettes for økende press, både finansielt, sosialt og politisk, påpeker IEA i rapporten.

– Ingen energiselskaper vil være upåvirket av omstillingen til ren energi. Alle deler av industrien må vurdere hvordan de skal svare, sier IEA-sjef Fatih Birol ifølge en pressemelding.

– Å gjøre ingenting er rett og slett ikke en valgmulighet, legger han til.

Les også

Tross fornybar-investeringer: Oljeselskapene nyter ikke den grønne børsbølgen

Birol påpeker at uansett hvilken vei verden velger for å nå klimamålene, vil alle industrier være under press for å finne løsninger. Deler av olje- og gassbransjen jobber med å redusere sitt fotavtrykk, men IEA mener bransjen kan gjøre mye mer.

«I noen tilfeller kan selskapenes eiere ønske å holde seg til spesialiseringen på olje og gass – og muligens gå mer mot naturgass over tid – så lenge disse drivstoffene etterspørres og avkastningen er tilstrekkelig», skriver IEA.

Men det står mye på spill nå som verden er i omstilling, særlig for nasjonale selskaper, deres statlige eiere og samfunn som lener seg tungt på oljeinntekter, påpeker byrået. Hvis etterspørselen faller, kan det påvirke prisene og land og selskapers inntekter.

All fossil energi kan ikke utnyttes: Hvis verden brenner alle eksisterende reserver av kull, olje og gass, vil det gi tre ganger høyere CO₂-utslipp enn det verden har igjen på CO₂-budsjettet hvis klimamålene skal nås, påpeker IEA.

Les også

Store pengestrømmer flyter mot bærekraft: – Har skjedd utrolig fort

SMÅ ANDELER: Olje- og gasselskaper gjør fortsatt en svært liten andel av investeringene sine i fornybar energi og CO₂-fangst. Så langt er de beste selskapene oppe i fem prosent av investeringene på fornybar energi, ifølge IEA.

Ber bransjen ta grep

Rundt 15 prosent av globale klimautslipp knyttet til energi kommer fra produksjonen av olje og gass, påpeker IEA. Dette utgjør drøye 5,3 milliarder tonn CO₂-ekvivalenter, ifølge byrået.

En god del av disse utslippene kan kuttes ganske enkelt, for eksempel ved å utnytte gass i stedet for å brenne den («flaring»), stanse metanlekkasjer og drive anlegg med fornybar energi i stedet for med gass- eller oljekraft, påpeker IEA.

Les også

Eksperter spår at bærekraft blir normen i finansbransjen dette tiåret

IEA-sjef Fatih Birol.

– Med sin betydelige kompetanse og dype lommer kan olje- og gasselskaper spille en nøkkelrolle i å sette fart på utviklingen av sentrale fornybare løsninger som havvind, og utvikle andre dyre, rene teknologier – som fangst, lagring og bruk av CO₂ samt hydrogen – frem mot modenhet, sier Birol.

– Uten industriens bidrag kan det rett og slett være at disse teknologiene ikke oppnår den skalaen som skal til for å påvirke utslippene, legger han til.

Omstridt utslippsmål

Flere oljeselskaper har kommet med mål for å kutte utslippene, målt ved «scope 1» og «scope 2», som er direkte utslipp ved produksjonen, uten å inkludere kundenes bruk av produktene:

 • BP vil kutte utslippene sine med 3,5 millioner tonn CO₂-ekvivalenter mellom 2015 og 2025
 • Equinor skal kutte 40 prosent av sine utslipp innen 2030 og ned til nær null i 2050
 • Eni vil kutte 43 prosent mellom 2014 og 2025
 • Chevron skal redusere utslippsintensiteten i oljeproduksjonen med 5–10 prosent mellom 2016 og 2023

Det er imidlertid kundenes bruk av produktene, målt ved «scope 3», som står for det meste av utslippene. For Equinors del var utslippene fra produksjonen 14,9 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i 2018, mens kundenes utslipp var på 314 millioner tonn.

Les også

Aksjonærgruppe går til klimakamp mot oljekjemper

«Globalt står scope 3-utslipp for rundt 16 milliarder tonn CO₂-ekvivalenter, rundt tre ganger nivået på scope 1 og 2-utslippene», skriver IEA i rapporten.

«Ansvaret for scope 3-utslipp er et omstridt tema. Ansvaret for scope 3-utslipp fra forbruket av olje og naturgass ligger vanligvis på sluttbrukere (som passasjerbiler, fly eller industri). Likevel, som svar på investorers press, har noen olje- og gasselskaper kunngjort mål om å redusere utslippsintensiteten – inkludert scope 1, 2 og 3 – for produktene de selger til kundene», skriver IEA.

 • Repsol skal kutte utslippsintensiteten, inkludert kundenes bruk av produktene, med 10 prosent fra 2016 til 2025, 40 prosent innen 2040 og 100 prosent innen 2050
 • Shell skal kutte utslippsintensiteten, med kundenes bruk, med 20 prosent innen 2035 og 50 prosent i 2050
 • Total vil redusere utslippsintensiteten, med kunders bruk, med 15 prosent til 2030 og 25–40 prosent i 2040

Equinor har derimot hittil bare satt seg mål for kutt av egne direkte utslipp, og har vegret seg for å inkludere kundenes utslipp.

INVESTORER PRESSER: Investorer har blitt mer opptatt av klima, noe IEA viser i form av antallet klimarelaterte forslag på generalforsamlingene i olje- og gasselskaper i den venstre figuren. Grafen til høyre viser kostnaden for å hente inn kapital og gjeld for olje- og gasselskaper.

IEA er kjent for sine stadige gjentagelser om at verden trenger hver siste dråpe olje og gass som Norge kan produsere. Så sent som i november var IEAs tyrkiske sjef Fatih Birol i Oslo og skrøt av Norges klimainnsats, og da understreket han at norsk olje og gass fortsatt har en viktig rolle å spille i verdens energiforsyning.

Litt tidligere samme måned understreket imidlertid Birol overfor E24 at mange oljeland, spesielt i Midtøsten, er tungt oljeeksponerte, og kan rammes av fallende inntekter hvis det globale grønne skiftet skyter ytterligere fart.

Trenger fortsatt nye oljefelt

Hydrogen, biogass og avanserte biodrivstoff må stå for rundt 15 prosent av alle investeringer i drivstofftilgang innen 10 år for å få verden inn på sporet til å nå klimamålene, ifølge IEA. Uten en innsats fra oljebransjen vil dette bli mye vanskeligere, sier byrået.

Det betyr likevel ikke at man skal glemme olje og gass.

«Hvis investeringer i eksisterende olje- og gassfelt skulle stoppe helt, ville fallet i produksjon være på rundt åtte prosent i året. Dette er større enn noe plausibelt fall i global etterspørsel, så investeringer i eksisterende felt og noen nye er fortsatt en del av bildet», skriver IEA.

FALLENDE ETTERSPØRSEL: Verden vil etterspørre mindre olje og gass hvis klimamålene nås og IEAs bærekraftsscenario slår til. Men fortsatt vil det være behov for investeringer i eksisterende felt og noen nye, påpeker energibyrået.

I november kom det en rapport fra blant andre norske Cicero som viste at de største produsentlandene av fossil energi planlegger å utvinne 50 prosent mer kull, olje og gass i 2030 enn det verden har råd til hvis klimamålene skal nås. Greenpeace sa da at Norge burde skifte kurs i olje- og gasspolitikken.

– Troen på et evig oljeeventyr er like urealistisk som julenissen, skrev Greenpeace-leder Frode Pleym i en e-post til E24.

Les også

Greenpeace om norske oljeplaner: – Like urealistisk som julenissen

Klima sentralt i Davos

Klima kommer til å bli et viktig tema under Davos-toppmøtet, som starter tirsdag. Blant annet kommer den kjente svenske klimaaktivisten Greta Thunberg til å holde en tale om «hvordan å unngå klima-apokalypsen», som trolig kommer til å få mye oppmerksomhet.

IEA-rapporten kommer samme dag som den franske oljekjempen Total varsler en investering på 4,45 milliarder kroner i Qatars første storskala solkraftverk på 800 megawatt, sammen med Marubeni og Qatar Petroleum.

Bare rundt én prosent av olje- og gasselskapenes investeringer har kommet i fornybar energi, og det meste av dette legges i sol- og vindkraft, ifølge IEA. Flere selskaper har også kjøpt seg opp i kraftnett, ladeselskap for elbil og batteriprodusenter.

«Men generelt er det få tegn på storskala endringer i kapitaltilførselen som trengs for å få verden inn på en mer bærekraftig vei», skriver IEA i en melding.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. IEA
 3. Fornybar energi
 4. Gass
 5. Hydrogen
 6. Energi
 7. Klimautslipp

Flere artikler

 1. Nok et oljeselskap med ambisiøs klimaplan: Slik vil Eni kutte utslippene

 2. IEA varsler plan for nullutslipp: – 2021 kan bli et avgjørende år

 3. Equinor langt nede på listen: Disse oljeselskapene er best på klima

 4. IEA venter sterk oppgang i CO₂-utslippene: – Dette er en alvorlig advarsel

 5. Fersk IEA-rapport: Ser tegn til at oljebransjen omstiller