Det grønne skiftet

Nok et oljeselskap med ambisiøs klimaplan: Slik vil Eni kutte utslippene

Etter at oljeselskaper som Repsol, BP og Equinor har skjerpet sine klimamål, kommer også Eni med en plan: Selskapet vil kutte nettoutslippene sine med 80 prosent innen 2050.

Eni-sjef Claudio Descalzi
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

For å nå målene sine vil Eni blant annet trappe ned andelen olje i produksjonen til fordel for gass etter 2025, i tillegg til å bygge ut store mengder fornybar energi, verne skog og drive fangst og lagring av CO₂.

Selskapet kommer med målet sitt etter at en rekke andre oljeselskaper i det siste har varslet nye og skjerpede klimamål.

Bransjen tar disse grepene etter at mange institusjonelle investorer har flyktet ut av fossile investeringer og inn i grønne fond som investerer i antatt bærekraftige bransjer, og etter at flere banker har varslet tøffere krav for å finansiere fossilprosjekter.

Selskapenes grep skal bidra til å sikre dem legitimitet til å drive videre i en periode hvor verden tar grep for å nå målene i Parisavtalen om klima fra 2015.

Les også

Oljefondets nedsalg i kull drøyer: – Det er helt håpløst

Eni vil også skifte om på ledelsen for å nå målene sine. Mål om bærekraft (ESG) skal heretter ha en vekt på 35 prosent når ledelsen får fastsatt sine incentiver, som bonuser eller tildeling av aksjer.

Selskapet skal i tillegg vurdere sitt medlemskap i ulike bransjeorganisasjoner. Britiske BP varslet denne uken at selskapet forlater tre bransjeorganisasjoner som ikke er på linje med selskapets klimamål.

Slik vil Eni kutte

Enis mål er å redusere selskapets netto utslipp av klimagasser med 80 prosent innen 2050. Dette målet inkluderer også utslippene knyttet til kundenes bruk av olje og gass (omtales som Scope 3, etter metodologien fra Greenhouse Gas Protocol).

 • Selskapet vil fange og lagre CO₂ for rundt 10 millioner tonn CO₂-ekvivalenter per år innen 2050, for å sikre det de selv omtaler som «bærekraftig gassproduksjon»
 • Eni vil verne skog som tilsvarer utslippskutt på 30 millioner tonn CO₂ innen 2050
 • Selskapet vil øke sin kapasitet innen fornybar energi til 55.000 megawatt innen 2050. Innen 2025 skal selskapet ha bygget ut 5.000 megawatt kapasitet, noe som krever investeringer på 2,6 milliarder euro
 • Europeiske raffinerier skal konverteres til bioanlegg, og skal produsere hydrogen og gjenvinne avfall
 • Eni vil øke den samlede olje- og gassproduksjonen med 3,5 prosent i året frem til 2025, men deretter skal oljeproduksjonen nedover
Les på E24+

Dette gjør de grønne fondene i møte med coronaviruset

Gassproduksjon vil stå for 60 prosent av selskapets produksjon i 2030 og 85 prosent i 2050, ifølge Eni-sjef Claudio Descalzi. Gass slipper ut mindre CO2 ved bruk enn olje og kull.

– Produksjonen av olje og gass er forventet å nå et platå i 2025, fulgt av en fleksibel nedgang i årene etter, hovedsakelig for oljekomponenten. Resultatet vil være en mer balansert og integrert portefølje som er sterkere på grunn av sin tilpasningsevne og konkurransedyktige belønning av aksjonærene, sier Descalzi.

Citi kaller Enis grep for «modige», ifølge nyhetsbyrået Dow Jones. Selskapet kan levere en avkastning på over 20 prosent på sin olje- og gassvirksomhet, og Citi mener at selskapet trenger å vise investorene at de kan levere like gode tall for alternativ virksomhet.

Derfor setter bransjen klimamål

Direktør for klima og miljø Hildegunn T. Blindheim i Norsk olje og gass sier det er en anerkjennelse av klimautfordringen at flere olje- og energiselskaper nå tar grep og setter seg konkrete mål for utslippskutt i produksjonen og for teknologiutvikling som CO₂-fangst og -lagring.

– Faktorer som selvfølgelig spiller en rolle er Parisavtalen, forventninger om strammere klimareguleringer, krav fra investorer om vurderinger av klimarisiko i porteføljen og klimastrategi i selskapet og politikere og samfunn som er tydelige på at det må mer og kraftigere aksjon til for å redusere utslipp så raskt som mulig, sier Blindheim til E24.

Les også

Surfere jubler etter flere års kamp mot Equinor i Australia

Hun påpeker at olje- og gassbransjen har mye kunnskap som kan brukes til å utvikle lavutslippsteknologi, og at aktørene samarbeider om dette i arenaer som Oil and gas Climate Initiative (OGCI). Hun sier at det vil ta tid å øke andelen fornybar energi i energimiksen, og at det finnes mye industri som ikke kan skifte til strøm, og trenger løsninger som for eksempel hydrogen og CO2-fangst og lagring.

– Å dekarbonisere naturgass ved å lage hydrogen og lagre CO2-en som fjernes fra gassen og tiltak som CO2-fangst og lagring på industri er utvikling som denne bransjen kan bidra betydelig med å få fart i, og kan bidra til dype utslippskutt raskere, sier Blindheim.

Disse har tatt klimagrep

Dette er noen av de andre olje- og gasselskapene som har tatt nye klimagrep det siste året:

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Eni
 3. Parisavtalen
 4. Equinor
 5. BP
 6. Repsol
 7. Gass

Flere artikler

 1. Miljøorganisasjoner skeptiske til Equinors karbonsatsing: – Sårbar strategi

 2. Equinor langt nede på listen: Disse oljeselskapene er best på klima

 3. – Ingen energiselskaper vil være upåvirket

 4. IEA-rapport sår tvil om nye olje- og gassfelt: – Kommer ikke til å sette noen sluttdato

 5. Oljeselskaper setter klimamål: – Grønnvasking