Kritiske til Equinors klimamål: – Har tenkt å fyre opp under klimabålet

Hverken SV, Bellona eller Storebrand er fornøyde med at Equinors nye klimamål for 2030 og 2035 åpner for høyere utslipp. – Et godt mål, sier Equinor-sjefen.

Konsernsjef Anders Opedal i Equinor.
Publisert:

På Equinors kapitalmarkedsdag tirsdag var budskapet at selskapet skal få fart på omstillingen, noe ledelsen og styret også lovet i høst.

Nå har selskapet satt seg nye klimamål på kort og mellomlang sikt, i tillegg til målet om karbonnøytralitet i 2050. Dette hadde flere etterlyst, inkludert Storebrand og gruppen Follow This.

Equinors skjerpede mål åpner imidlertid for at produksjonen av olje og gass og utslippene fra kundenes forbrenning av den kan fortsette å øke.

Equinors ambisjon er å redusere netto karbonintensitet med 20 prosent innen 2030 og 40 prosent innen 2035. Dette betyr at selskapet skal redusere utslippene per enhet energi som produseres.

I prinsippet kan utslippene fra olje og gass fortsette å øke, mens andre grep reduserer utslippene per enhet.

Dette kan for eksempel være økt havvindproduksjon, hydrogenprosjekter eller fangst og lagring av CO₂ for andre selskaper. Equinor benytter seg også av skogplanting og kjøp av CO₂-kvoter i sine klimaregnestykker.

PS! I dag slipper Equinor ut 68 gram CO₂ per megajoule energi selskapet leverer. Disse utslippene skal dermed ned mot 40 gram per megajoule innen 2035.

Les også

IEAs plan for å nå klimamålene: – Kanskje den største utfordringen for menneskeheten noensinne

– Fyre opp under klimabålet

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) er kritisk til at Equinor ikke setter seg mål for absolutte utslippskutt også på kort sikt.

– Equinor har tenkt å fyre opp under klimabålet de nærmeste årene. Det er de totale utslippene som avgjør hvordan det går med kloden. Tydeligvis har Equinor tenkt å øke utslippene, sier Haltbrekken til E24.

– Da hjelper det ikke at utslippene per produserte enhet går ned. Det Equinor bør gjøre er å skrinlegge alle nye store utbygginger, i første omgang Oscar Wisting som bør puttes tilbake i skuffen, sier han.

– Men Equinor skal redusere karbonintensiteten gjennom blant annet fornybar energi og CO₂-lagring?

– Samtidig kommer de til å hente opp olje og gass som skal brennes, og bærer ved til klimakrisen. Så lenge de totale utslippene går opp og ikke kraftig ned, så klarer vi ikke dette.

Les også

Ferske planer fra Equinor: Øker utbyttet og fornybarinvesteringene

– Et godt mål

På en pressekonferanse tirsdag forsvarte Equinor-sjef Anders Opedal Equinors valg om å sette et mål for lavere karbonintensitet, i stedet for et mål om å kutte absolutte utslipp.

– Vi mener karbonintensitet gir et godt mål både på hvordan vi kan redusere utslipp fra våre egenopererte operasjoner, i tillegg til å utvikle CO₂-fangst og lagring som fjerner CO₂, og øke våre leveranser av utslippsfri energi, sier han.

– På den måten kan vi se at vi reduserer karbonintensiteten. Men når karbonintensiteten går ned mot null, vil også de absolutte utslippene gå ned mot null, sier Opedal.

Han sier at selskapets utslipp fra driften har gått ned siden toppen i 2015. Men selskapet skal øke olje- og gassproduksjonen med rundt tre prosent i året frem mot 2026, og da vil også kundenes utslipp øke, opplyser Equinor-sjefen.

– Når vi øker produksjonen frem mot 2026, så vil utslippene som kommer fra tredjepart øke, sier han.

Les også

Vil satse nær 200 milliarder på fornybar energi

– Ikke i tråd med Parisavtalen

På Equinors generalforsamling stemte regjeringen i år ned et forslag fra organisasjonen Follow This om å sette klimamål på kort og mellomlang sikt.

Leder Mark van Baal i Follow This er fornøyd med at Equinor nå likevel setter slike mål. Han er likevel kritisk til at målene åpner for at utslippene kan fortsette å øke.

– Så lenge de absolutte utslippene ikke går betydelig ned og investeringene ikke endres betydelig, er ikke Equinors strategi i tråd med Parisavtalen, skriver van Baal i en e-post til E24.

Han etterlyser svar fra Equinor på hvor mye selskapet vil kutte sine absolutte utslipp med innen 2030, og hvor stor andel av selskapets investeringer som vil være i fornybar energi på kort sikt, altså i 2022 og 2023.

Slik illustrerer Equinor sine planer for å redusere utslippsintensiteten. I dag slipper selskapet ut 68 gram CO₂ per megajoule energi det produserer. Økt andel havvind vil kunne senke dette tallet, også selv om selskapets oljeutslipp skulle fortsette som før.

Planlegger mange nye felt

Equinor planlegger fortsatt mer enn 20 nye, store feltutbygginger innen olje og gass frem til 2030, ifølge presentasjonsmaterialet fra kapitalmarkedsdagen.

Det internasjonale energibyrået (IEA) la nylig frem en plan for hva som skal til for å nå 1,5-gradersmålet, som er den strengeste tolkningen av Parisavtalen. Det vil kreve en helt enorm omstilling, og hvis det skulle skje, så trengs det ikke flere nye olje- og gassfelt, anslår IEA.

– Hvis Equinor øker olje- og gassproduksjonen, og andre selskaper tenker likedan, er det ikke sjans i havet for å nå klimamålene, sier Haltbrekken.

– Dette er et veddemål mot 1,5-gradersmålet, og et veddemål med alvorlige konsekvenser, sier han.

Opedal mener ikke at Equinor vedder mot 1,5-gradersmålet. Tvert imot trenger han pengene fra olje og gass til å finansiere ny teknologi, påpeker han.

– Vi har satt en veldig klar ambisjon om å være klimanøytral til 2050. Da trenger en å gjøre mer investeringer på fornybar, hydrogen og CO₂-fangst og -lagring. Det er det vi gjør i denne strategien, sier Opedal til E24.

– Men vi finansierer det gjennom kontantstrøm fra vår olje- og gassvirksomhet, som vi produserer med en tredjedel av det konkurrentene våre gjør av utslipp. Det er en god strategi som er en del av en transisjonsstrategi, sier Opedal.

Dette divisjonsstykket viser hvordan Equinor beregner sin karbonintensitet. Selskapet tar utslippene fra egen drift (Scope 1 og 2), kundenes utslipp ved forbrenningen av Equinors olje og gass (Scope 3), trekker fra effekten av karbonsluk (som skogplanting) og CO₂-lagring, og fordeler så utslippene på antallet energienheter selskapet produserer fra olje og gass, strøm, hydrogen og biodrivstoff.
Les også

Equinor legger frem fersk energirapport: – Jo lenger vi går i feil retning, jo vanskeligere blir det å omstille

– Forsøker å lure seg unna

Fagsjef Christian Eriksen i Bellona mener at Equinor fortsatt ikke sikter mot 1,5-gradersmålet.

– Andre selskaper er seriøse om store utslippskutt, mens Equinor forsøker å lure seg unna med redusert karbonintensitet. Det betyr at Equinor kan unngå å kutte sine fossile utslipp, så lenge de fortsetter å vokse innen fornybar, og det er ikke godt nok i 2021, sier Eriksen.

En analyse fra Carbon Tracker viser at en rekke av de store oljeselskapene fortsatt ikke har noen absolutte kuttmål for 2030. Eni, BP og Total skiller seg ut med å ha konkrete kuttmål også for 2030 (se figur nederst).

Equinors planer om at halvparten av bruttoinvesteringene i 2030 skal gå til fornybar energi og lavkarbonløsninger, viser hvor raskt verden nå endrer seg for olje- og gassnæringen, mener Eriksen.

– I 2017 lanserte de at 15 prosent av investeringene skal gå til fornybar innen 2030, til generelt god mottagelse. Fire år senere er en økning til 50 prosent for lite ambisiøst, sier han.

Også energipolitisk talsperson Ask Ibsen Lindahl (MDG) er kritisk til Equinors intensitetsmål, og etterlyser en ny retning for selskapet.

– En ny regjering må sørge for at Equinor selger seg ut av alle fossile utenlandsprosjekter og at nyinvesteringer utelukkende skjer innen fornybar energi innen 2030, sier Lindahl.

Konserndirektør for kapitalforvaltning Jan Erik Saugestad i Storebrand.

– Positive

I forkant av kapitalmarkedsdagen etterlyste minoritetseier Storebrand skjerpelser av Equinors klimamål.

– Vi er positive til at Equinor ønsker å øke andelen av totale investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger til over 50 prosent innen 2030, sier konserndirektør for kapitalforvaltning Jan Erik Saugestad i Storebrand.

Han er forsiktig positiv til at Equinors nye og konkrete mål for redusert karbonintensitet innen 2030 og 2035.

– Dette er en positiv retning, men dette er ikke absolutte mål for klimagassutslipp og ikke umiddelbart i tråd med våre forventninger. Nå ønsker vi å sette oss grundig inn i analysene, sier Saugestad.

Les også

Equinors konkurrenter skjerper klimamål: – Da må vi også speede opp

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet