– Et godt eksempel på et industriområde der Norge står i fare for å bli frakjørt er produksjon av batterier, ikke minst til biler, skriver kronikkforfatteren.

Norsk industrisatsing: Bruk virkemidlene som allerede virker!

Norge er nær ved å tape industrikappløpet. Ikke av mangel på flere industrivirkemidler. Derimot av mangel på større satsing på de velfungerende virkemidlene vi allerede har. Og det haster.

Det grønne skiftet
 • Kjell Roland
  Kjell Roland
  Styreleder i Siva- selskapet for industrivekst
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Arbeiderpartiet ønsker nye industrivirkemidler for å få handelsunderskuddet ned og sysselsettingen opp. Partiet peker på kappløpet innen industri og energi i Europa der Norge blir frakjørt. Høyre lanserer hurtigspor for store industrisatsinger. Partiet ønsker raskere etablering av flere lønnsomme jobber. En eventuell ny regjering bestående av partier på venstresiden, er tydelig på at det vil bli økt statlig eierskap og statlig styring.

Alle gode tiltak trengs om bedrifter skal velge Norge som vertsland. Men handlekraft handler ikke bare om alltid å skulle tenke nytt. Handlekraft kan vel så mye ligge i å satse videre på allerede dokumenterbart velfungerende virkemidler.

Et godt eksempel på et industriområde der Norge står i fare for å bli frakjørt, er produksjon av batterier, ikke minst til biler. Bare innenfor verdikjeden på batteri er det estimert et potensial på over 10.000 arbeidsplasser i Norge, og nærmere 100 milliarder kroner i eksportverdi. Dette tilsvarer verdien av dagens norske fiskeeksport.

Den globale batterietterspørselen er forventet å øke 17 ganger fra 2019 til 2030. Dette tilsvarer en markedsverdi på rundt $ 185 milliarder i 2030. Elektrisk mobilitet står for nesten hele vekstforventningen i batterimarkedet. For å møte denne enorme etterspørselen, vil det være behov for ca. 120 gigafabrikker globalt.

Dagens forsyningsbilde er dominert av Asia. Om få år vil situasjonen være endret. Kina vil fortsatt være i tet, men rett bak kommer Sverige og Finland. Hva er det som gjør at ikke også Norge kommer seg opp i toppen av lista?

Les også: Rapport: I fremtiden kan Norge kjøpe billig kraft fra Europa (+)

Norge har dyktige aktører som både vil og kan. Likevel henger vi etter. Dette gjør vi fordi vi ikke klarer å utnytte nasjonale fortrinn, og rette innsatsen mot delene i verdikjeden som trengs for å sikre langsiktighet der verdiskapingen er størst. Vi må i større grad se støtten via de ulike virkemidlene vi allerede har inn i en prioritert sammenheng. Grønn plattform - støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst - er et viktig bidrag til det.

Forutsetningene for at Norge skal klatre på forsyningslista av batterier, er godt til stede. Det norske virkemiddelapparatet er rikholdig. Den politiske viljen er stor, og Norge har allerede en sterk posisjon i flere deler av verdikjeden:

Vi har god tilgang på billig, fornybar kraft til kraftkrevende industri. Dette gir miljøgevinst, og er med på å utjevne de noe høyere investerings- og byggekostnadene sett i relasjon til andre land.

Geografiske forhold ligger godt til rette for battericelleproduksjon. Norges lange kyst gjør transporten effektiv. Dessuten har kystregionene god tilgang på batterimaterialer siden norsk prosessindustri er lokalisert her.

Vi er stor leverandør av råmaterialer som nikkel, kobolt, mangan, grafitt og aluminium.

Vi er ledende innen sammensetning og integrasjon for applikasjon i maritim sektor. Dette gir muligheter i andre spesialiserte nisjesegmenter.

Les også: Får Enova-millioner til bulkskip

Og – vi har bygd opp virkemidler som dokumenterbart har vist seg å fungere. Eksempler på dette er Norsk katapult og eiendomsinvesteringer i regi av Siva. Her ligger det ekspertise og testfasiliteter som trengs langs hele verdikjeden, ikke minst om vi skal lykkes internasjonalt. Andre eksempler er Miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge og teknologiprogrammene i Enova.

Likevel gjentar det seg til stadighet; innen vi har etablert et forprosjekt, har nabolandene våre kommet i gang med produksjonen.

Industrien er tydelig på at det som haster om de skal lykkes nå, er dimensjonering og tempo. Ser vi på relevante, nasjonale grep, er det viktigste spørsmålet hvor mye myndighetene kan tenke seg å gå inn med av beløp, og hvordan de skal brukes. Ikke utprøving av nye virkemidler.

Skal vi lykkes som den mest ettertraktede verten, må vi dimensjonere, sette opp tempoet, koordinere oss – og det må skje nå.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Industri
 3. Norge
 4. Batterier
 5. Batteri
 6. Aluminium
 7. Innovasjon Norge

Flere artikler

 1. NHO og LO tror på 30.000 batterijobber: – Det må til en milliardsatsing

 2. Grønt industri-EM går nå

 3. Norges klimaplan: Modige politikere søkes

 4. Etterlyser grønne eksportgrep fra staten: – Dette EM-et må vi være med i

 5. LO og NHO går sammen med kraftaktører: Vil ha storsatsing på grønt hydrogen