Equinor vant ikke frem i havvindauksjoner: – Vi ser høy betalingsvilje

Equinor er ikke bekymret, til tross for flere budrunder uten at de har fått tilslag på nye lisenser til selskapet.

Slik så det ut da den siste turbinen i Hywind Scotland-prosjektet ble tauet fra Stord i 2017. Tross erfaringen fra Skottland vant Equinor ikke frem i den skotske budrunden Scotwind tidligere i år.
Publisert:

– Vi har råd til å være disiplinerte, sier fornybarsjef Pål Eitrheim.

Equinor har mange havvindutbygginger foran seg, inkludert det pågående kjempeprosjektet Doggerbank i Storbritannia og en rekke lisenser i USA og Polen.

Til sammen har selskapet investert 2,2 milliarder dollar i fornybar energi, og det har sikret seg lisenser som vil dekke en stor andel av selskapets ambisjon om fornybarkapasitet på 12–16 gigawatt innen 2030.

Men i flere av de siste budrundene har Equinor ikke fått tildelt noen lisenser.

Dette inkluderer fjerde lisensrunde i Storbritannia hvor det ble gitt lisenser for rundt åtte gigawatt, Scotwind hvor det ble delt ut lisenser for 25 gigawatt og New York Bight med lisenser for rundt seks gigawatt.

PS! Én gigawatt havvind gir normalt rundt 3–4 terawattimer (TWh) årlig strømproduksjon, alt etter hvor mange timer med full drift anlegget har. Norges årlige strømforbruk er på om lag 140 TWh.

– Tøffere

– Konkurransesituasjonen blir stadig tøffere. Vi ser flere og nye aktører som deltar aktivt i konkurransen, vi ser høy betalingsvilje, nå sist illustrert gjennom konkurransen i New York Bight, sier Equinors fornybarsjef Pål Eitrheim til E24.

– Mitt utgangspunkt er at vi har investert rundt 2,2 milliarder dollar og sikret oss to tredjedeler av de 12–16 gigawattene som er vår ambisjon.

Equinor har tidligere sikret seg prosjekter utenfor New York. Men budene som vant frem i den seneste auksjonen var fra RWE/National Grid, Shell/EDF Renewables, spanske EDP Renewables og franske Engie og amerikanske Invenergy, ifølge IHS Markit.

Flere selskaper var villige til å bla opp mer enn Equinor. Ifølge budgivningen endte budrunden på 2,5 milliarder kroner for det minste arealet, og RWE bladde opp nesten ti milliarder for det største arealet i budrunden.

– Dette var en ren prisauksjon. Vi leverte et bud vi mente ville gi oss grunnlag for å utvikle lønnsomme prosjekter på det arealet, og så registrerer vi at andre var mer fremoverlente enn det vi var. Men vi er komfortable med det budet vi leverte, sier Eitrheim.

– Vi ga oss på nivåer der vi mente vi hadde et business case. Hvilke vurderinger andre har gjort, det vet ikke vi, sier han.

Equinors fornybarsjef Pål Eitrheim.

– Har ikke helt svaret

Scotwind-auksjonen handlet ikke bare om pris, men også om skjønnsmessige vurderinger. Equinor bygget verdens første flytende havvindkraftverk i Skottland, og Eitrheim vet så langt ikke hvorfor Equinor ikke vant frem i budrunden.

– Det har vi ikke helt svaret på ennå. Vi skal få en brief av skotske myndigheter på hvilke hensyn som ble ivaretatt. Våre team gjorde en god jobb og leverte det vi mente var et konkurransedyktig tilbud, sier Eitrheim.

Han forteller at alle tilbyderne tilbød det maksimale beløpet for å få skotske lisenser, men at myndighetene har vurdert flere ting enn pris.

– Det er ikke til å legge skjul på at jeg og mange andre i Equinor var skuffet over at vi ikke nådde frem i Skottland, ikke minst fordi vi allerede har et fotavtrykk der gjennom Hywind Scotland. Vi må ikke vinne alle auksjonene vi er med, men jeg skulle gjerne ha vunnet frem i Scotwind, sier han.

– Konkurransen blir tøffere

Skottlands mål var å tildele kapasitet på 10–12 gigawatt i budrunden, men det endte med hele 25 gigawatt. Av dette var 15 gigawatt flytende havvind, hvor Equinor har hatt et forsprang siden Hywind-teknologien var klar i 2009.

– Min bekymring rundt betydningen av Scotwind er at det strategiske tyngdepunktet for flytende havvind flytter seg vestover, sier Eitrheim.

– Derfor er det så viktig at Norge også kommer i gang med flytende havvind så fort som mulig, og at vi får skala som kan bidra til å ta ned kostnadene så mye som mulig. Det blir viktig å få avklart i de neste månedene hva som kommer på Utsira Nord og hva ambisjonsnivået blir, sier han.

– Mister Equinor forspranget på flytende teknologi?

– Vi har en utbyggings- og driftserfaring veldig få andre har. Men konkurransen blir tøffere og tøffere, og andre aktører ønsker å utfordre oss, sier han.

– Vi må være på tærne, og hverken Equinor eller Norge kan hvile på laurbærene. Men det er få, om noen, som kan vise til så gode kapasitetsfaktorer som vi har på Hywind Scotland og til det flytende potensialet som vi viser gjennom Hywind Tampen, sier han.

Slik ser Equinors planer for nye havvindutbygginger ut frem mot 2030. Selskapet har en samlet ambisjon på 12–16 gigawatt kapasitet, og har lisenser nok til en stor andel av dette.

Norske planer

Equinor bygger for tiden ut Norges første havvindanlegg, det flytende kraftverket Hywind Tampen på 88 megawatt. Dette skal gi kraft til flere offshorefelt og redusere bruken av gasskraft.

Etter hvert skal Norge også ha ordinære lisensrunder for havvind i områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Her kan Equinor få konkurranse fra en rekke andre aktører, inkludert BP, Shell, TotalEnergies, Aker Offshore Wind, Statkraft, Vattenfall og Ørsted.

Regjeringen har imidlertid bestemt at havvinden kun skal kobles til Norge, noe som kan kreve subsidier. I første omgang skal det tildeles 1,5 gigawatt kapasitet. Samtidig skal NVE utrede om flere områder kan åpnes, og om Norge burde koble havvinden til Europa.

– Det er et stort og utappet potensial offshore som Norge har mulighet til å utnytte seg av. Det må være et konkurransefortrinn for Norge å ha kanskje verdens beste vindressurser og ekstremt kompetente selskaper med lang fornybarerfaring både på land og til havs, sier Eitrheim.

– Det er mange aktører som ønsker å satse, og vi er nabo med et Europa med verdens høyeste klimaambisjoner, som vil ha et strukturelt fornybarunderskudd i mange år og har stor betalingsevne på kraft, sier han.

Les også

Regjeringen åpner for å subsidiere havvind: – Det er en investering

– Må tørre å tenke stort

Flere av Norges naboland har store planer for havvinden, som så langt ikke er lønnsom med vanlige norske kraftpriser. Danmark snakker om 10 gigawatt, og britene har et mål på 40 gigawatt. Svenskene har også store planer for sin havvind.

– Vi ser at alle landene vurderer potensialet de har, og øker ambisjonsnivået. Det er veldig positivt og skaper muligheter for hele industrien. Men ambisjoner må konverteres til konkret handling. Jeg mener det går for sent fra arealene identifiseres til det blir kraftproduksjon, sier Eitrheim.

Han mener det må gå raskere med behandlingstiden for konsesjonene og med og arbeidet for å sikre sameksistens med andre bransjer, også i Norge.

– Bransjen kan ikke leve av ambisjoner alene. Equinor har lansert det vi kaller «Norway Energy Hub» som er en industriell plan for Norge, hvor vi mener det er mulig å få til 10 gigawatt havvind frem mot 2030, henholdsvis 3,5 gigawatt flytende og 6,5 gigawatt bunnfast. Dette er mulig, men da må vi som nasjon tørre å tenke stort, sier han.

Stor aktivitet globalt

Det er høyt aktivitetsnivå i Equinors havvindvirksomhet, som blant annet jobber med en dobling av kapasiteten på de eksisterende anleggene Sheringham Shoal og Dudgeon i Storbritannia.

– Vi bygger også ut alle de tre fasene av Dogger Bank, så aktivitetsnivået i Storbritannia er høyt. I USA har vi ferdigforhandlet en kraftavtale med New York, sier Eitrheim.

– Det kommer også runder i Europa også med flytende havvind, blant annet i Spania og Frankrike. Sør-Korea er spennende, der har vi sikret oss kapasitet på én gigawatt. Vi ser også på Japan som spennende, der er flytende havvind aktuelt, sier han.

Men det er ikke avgjørende for Equinors fornybarsjef å vinne frem i alle konkurranser.

– Jeg er opptatt av at vi ikke skal spre oss for tynt. Vi skal satse på robuste prosjekter, og du vil ikke se oss i alle konkurranser overalt. Vi skal være selektive og disiplinerte i de budrundene vi er med på, sier Eitrheim.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet