STATLIG INDUSTRI: Her fra da Troll Faste 3-modulen ble overlevert til delvis statseide Equinor.

Næringspolitikk for fremtiden

Regjeringen nekter å ta inn over seg at vi står overfor den største økonomiske omstillingen i norsk historie. Uten sterkere næringspolitiske virkemidler blir omstillingen krevende.

Det grønne skiftet
 • Terje Aasland
  Terje Aasland
  Stortingsrepresentant, næringslivspolitisk talsperson i Ap
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Det er blitt en vanesak at næringsminister Iselin Nybø setter byråkratene i departementet til å skrive leserinnlegg når jeg har uttalt meg om hva Arbeiderpartiet vil med det statlige eierskapet. Hovedpoenget er stort sett alltid det samme. Arbeiderpartiets næringspolitikk er fortidens næringspolitikk.

Jeg skal gi Nybø rett i følgende; det er mye i vår næringspolitiske fortid vi bør lære av og ta med oss videre. Det er ikke et slumpetreff som har gjort Norge til et rikt land med små forskjeller. Konsesjonslovene, oljepolitikken og det organiserte arbeidslivet er alle resultater av bevisste politiske valg og modige politikere som har talt kapitalinteresser midt imot.

Denne kronikken er et tilsvar på dette innlegget fra Iselin Nybø (V): – Tilbake til fortiden

Når næringsministeren prøver å tegne et bilde av Arbeiderpartiets næringspolitikk som gammeldags, må hun imidlertid ha glemt å se seg rundt. Det er estimert at vi må skape én million nye jobber innen 2050. Vi er 75.000 bak skjema. På Erna Solbergs vakt er handelsoverskuddet svekket med omtrent 400 milliarder kroner. Antallet sysselsatte i industrien har falt med 25.000. Den store omstillingen fra petroleum til nye næringer har uteblitt.

Dette tiåret skal vi kutte klimagassutslippene med 55 prosent, samtidig som eksporten må økes med 50 prosent. Denne virkeligheten krever nye og sterkere virkemidler. Markedet tar hensyn til avkastningen på kapitalen. For sen omstilling til nye næringer vil imidlertid ha samfunnsmessige konsekvenser i form av økt arbeidsledighet og en dyp økonomisk nedtur. Disse perspektivene tar kapitalen i mindre grad hensyn til. Gitt vår næringsstruktur er dette en form for markedssvikt vi som politikere må forholde oss til og våge å korrigere.

Økt og mer aktivt statlig eierskap må derfor være en del av statens verktøykasse for å møte utfordringene vi står overfor. Er det noe historien har lært oss, er det at staten kan være en langsiktig eier som prioriterer flere hensyn enn kapitaleiere på jakt etter kortsiktige gevinster. I partnerskap med private kan derfor staten som eier bringe med seg viktige perspektiver som tilfører samfunnet verdi. Når vi i tillegg vet at kapital til skalering og kommersialisering er mangelvare for mange fremvoksende næringer, kan staten bidra til å skape verdier og arbeidsplasser.

Det betyr ikke at alle statlige investeringer vil være vellykkede, og det er avgjørende at eierskapet forvaltes profesjonelt. Men enhver investor vet at det er avkastningen på den totale porteføljen av investeringer som betyr noe. Derfor tegner det et feilaktig bilde når Nybø kun trekker frem enkelteksempler. At staten gikk inn som eier i selskaper som Equinor, Statkraft og Telenor bør de fleste av oss prise oss lykkelige over i dag.

Les også: NHO frykter mer statlig eierskap med Arbeiderpartiet

Dette er et viktig poeng. Statlig eierskap innen nye næringer sikrer nemlig også at vi får nyte godt av verdiene som høstes av vår felles innsats. Dette har vært en bærebjelke i både olje- og kraftpolitikken, og jeg mener det også skal være det i fremtidsnæringene. Derfor svarer jeg mer enn gjerne ja når jeg blir spurt om fellesskapet også skal investere i næringer som havvind, hydrogen, batterier og mineraler.

Her vil næringsministeren kanskje beskylde meg for å være ideologisk. Det lever jeg godt med, når regjeringens eget utvalg «Norge mot 2025» i sin rapport skriver at det bør vurderes «å innrette deler av fremtidig statlig investeringsstøtte slik at staten sikrer seg en andel av fremtidig avkastning når prosjekter oppnår lønnsomhet». En alternativ måte å sikre at fellesskapet får mer igjen for investeringsstøtten er naturligvis at skattene økes, men det er jo ikke akkurat en politikk regjeringen har vært frontkjempere for.

Nybø prøver å tegne et bilde av en regjering som fører en industripolitikk som inneholder alle tenkelige verktøy for kapitaltilgang, risikoavlastning, kompetanseutvikling og teknologiutvikling for bedriftene. Det til tross for at det finnes flere rapporter som sier det motsatte. I en rapport utarbeidet for Eksportkreditt har Menon Economics dokumentert at offentlig eksportkreditt utgjør en betydelig lavere andel av BNP enn landene rundt oss. Forvaltningens arbeid med å fremme norsk eksport får strykkarakter.

Statlig eierskap er bare et av flere viktige sosialdemokratiske grep i næringspolitikken fremover. Minst like viktig blir det å sikre at vi faktisk får et eksport- og virkemiddelapparat som er mer tilgjengelig og til stede der bedriftene er. En del av dette må være å lage helhetlige og skreddersydde løsninger. Denne uken la vi eksempelvis frem forslag i Stortinget om å etablere en industripilot som kan løfte fremtidens digitale og autonome løsninger i industrien.

Heller enn å forsøke å score billige retoriske poenger, burde næringsministeren bruke mer tid på hva landene rundt oss gjør i næringspolitikken og med det statlige eierskapet. I den maritime meldingen som ble presentert tidligere i år kom regjeringen ikke med noen næringspolitiske grep som skal sikre at næringen kommer seg gjennom pandemien. Dermed kan viktige deler av det næringslivet vi skal leve av i fremtiden være borte før omstillingen er kommet ordentlig i gang.

Det er ikke uten grunn at Teknisk Ukeblad tidligere denne uken skrev at «nå trengs dagens svar på Jens Evensen og Arne Rettedal». Hvilke politikere som får den æren får fremtiden vise, men det er en rolle næringsminister Iselin Nybø helt åpenbart ikke ønsker å ta på seg.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Eksport
 3. Næringsliv
 4. Næringspolitikk
 5. Jens Evensen
 6. Iselin Nybø
 7. Omstilling

Flere artikler

 1. Økt statlig eierskap, som Ap tar til orde for, er en dårlig idé

 2. Statlig kapital og eierskap er en viktig del av verktøykassen

 3. Når ble statlig kapitaltilførsel det samme som direkte statlig eierskap?

 4. Ap vil ha enda mer stat i det grønne skiftet

 5. Tilbake til fortiden