Bill Gates til VG: − Vi må være klare for den neste pandemien

I flere tiår var Bill Gates klodens rikeste mann. Nå bruker han all sin tid – og en stor del av den enorme formuen – på å redde verden fra en forespeilet katastrofe. Men først må covid-19 stanses – og 65-åringen har konkrete løsninger for virusfremtiden.

  • Lars Chr. Wegner
Publisert: Publisert:

I dag slippes hans nye bok «Hvordan unngå en miljøkatastrofe» over hele verden.

LENKE: Les VGs anmeldelse av boken her!

Boken er en oppsummering av alt Bill Gates har lært de siste 20 årene. På veien har mannen, som i mange år var verdens rikeste privatperson, ifølge ham selv lest flere hundre bøker og søkt kunnskap hos noen av verdens fremste eksperter på klimaproblematikk.

For nå er det alvor, mener Gates. Klarer ikke vi menneskene å drastisk redusere utslippet av drivhusgasser i atmosfæren, vil konsekvensene for menneskeheten bli katastrofale.

I et videomøte med VG og ti andre europeiske medier forteller Gates at engasjementet hans for klimaet begynte rundt årtusenskiftet, mens han fremdeles ledet Microsoft.

KAMP MOT MALARIA: Melinda og Bill Gates i Mosambik i 2003.

Da var han blitt opptatt av barnedødelighet og hiv og hadde allerede begynt å overføre deler av sine enorme verdier til det som i dag er verdens største private stiftelse, Bill & Melinda Gates Foundation.

– Vi var på reise i Afrika, og jeg så en rekke bykjerner som manglet elektrisitet. Jeg begynte å tenke på hvor viktig tilgangen til strøm er, og hva den koster.

Å se barn som måtte gjøre lekser i lyset fra stearinlys, hadde gjort et sterkt inntrykk på ekteparet.

Leste seg opp

Vel hjemme bestemte Gates seg for å lese seg opp ved hjelp av to professorer som jevnlig underviste ham om klimaspørsmål.

– Vi diskuterte temaer som issmelting og permafrost og karbonfangst, og jeg møtte eksperter som hjalp meg å forstå hva som skjer.

– Det var fascinerende, men også skremmende, når du skjønner at temperaturstigningen bare kommer til å fortsette å stige og ser hva det kan føre til for økosystemene, spesielt rundt ekvator, sier Gates.

To tiår senere er det ifølge Gates fremdeles rundt 860 millioner mennesker i verden som ikke har strøm. De fleste av dem lever i Afrika, sør for Sahara.

FILANTROPER: Melinda og Bill Gates bruker i dag all sin tid på filantropisk virksomhet.

Hittil har Gates brukt to milliarder dollar på klimaarbeid (19 milliarder norske kroner ut fra snittkursen for 2020), og han forteller i videomøtet at han regner med å bruke et tilsvarende beløp de neste fem årene.

Vi kan klare det

Gates starter boken med å presentere to tall han mener er helt essensielle: Det ene er 51 milliarder – antallet tonn drivhusgasser som slippes ut i atmosfæren hvert år. Det andre er null – utslippsmålet vi må sikte mot.

Verdens klimaproblem er som et badekar som langsomt fylles med vann, forklarer Gates. Selv om vi strammer kranen til det bare drypper, vil vannet renne utover gulvet når karet er fylt. Det eneste som hjelper, er å stenge kranen helt – null utslipp av drivhusgasser.

Bare det kan redde verden fra en klimakatastrofe, mener Gates. Det er vanskelig, men det er mulig.

For å komme dit må vi bruke dagens verktøy som solenergi og vindkraft, men vi må også utvikle ny teknologi:

For verden kan ikke redusere energiforbruket vi har i dag. Tvert om, vi trenger mer energi, slik at også de aller fattigste kan leve et godt liv. Og derfor må vi klare å skape ren energi, som ikke slipper ut mer drivhusgasser, og som er så billig at alle vil velge det fremfor fossilt brensel, mener Gates.

Frem til 2008 hadde han en stilling i Microsoft. Etter det har han arbeidet på heltid med Gates-stiftelsen, som i dag har 1500 ansatte. Ved siden av har han vært styreleder i Microsoft.

– Vi kunne vært bedre forberedt

Den 65-årige multimilliardæren forteller at boken egentlig skulle kommet ut i 2020, men da verden ble rammet av covid-19, bestemte han seg for at kampen mot pandemien og arbeidet for å skaffe vaksiner var det eneste riktige å prioritere.

Til VG sier Bill Gates at det er tre temaer han vil fokusere på i år:

– Jeg vil snakke om hvordan vi skal få slutt på pandemien. Jeg vil snakke om hvordan vi skal være forberedt for den neste pandemien. Og jeg vil snakke om klimaendringer. Jeg skulle ønske jeg kunne si «La oss bare utsette et av de temaene». Men alle tre er viktige på hver sin måte.

Store utfordringer til tross, Gates presiserer at han er optimistisk.

OSLOBESØK: Statsminister Jens Stoltenberg diskuterte helse og bistand i 2013.

– Biden-administrasjonen er i sitt første år, og det er da presidenter har muligheten til å sette et anslag og få mye gjort. Og selv om klimaproblemet innebærer et langsiktig arbeid, så er 2021 en gyllen mulighet til å sette dette i gang.

Det samme gjelder covid-19, mener Gates, det er en kamp som må vinnes.

– For bare en beskjeden investering kunne verden vært langt bedre forberedt på denne pandemien, slik at vi kun hadde hatt tiendeparten så mange døde.

Faren er ikke over

Og ny farer truer, mener Bill Gates:

– Det vil komme nye pandemier.

Bill og Melinda Gates har ifølge USA Today hittil donert 45,5 milliarder dollar (nesten 400 milliarder kroner) til veldedighet.

SATSER PÅ VAKSINER: Arbeidet med vaksiner har vært sentralt for Bill Gates. Her i FN i Genève i 2011.

Gates har særlig vært opptatt av vaksinespørsmål, særlig gjennom vaksinealliansen GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immmmunisaton), som arbeider for å øke tilgangen på vaksiner for barn i den fattige del av verden. Den norske staten har vært sentral i GAVI-arbeidet.

Tar ansvar med Norge

– Folk kommer raskt til å glemme denne pandemien om vi ikke gjør det klart at vi trenger finansiering for bedre overvåkning. Vi trenger en fast stab på minst 3000 personer som er klare til å kjempe når den neste pandemien kommer, vi trenger raskere vaksiner, og raskere antistoffer, sier han til VG.

MØTE MED ERNA: Bill Gates diskuterte arbeidet med coronavaksiner i et videomøte med statsminister Erna Solberg i desember 2020.

Norge har sammen med Sør-Afrika fått en lederrolle i Den internasjonale koalisjonen for bekjempelse av pandemien (ACT-A), som blant annet skal sikre at også den fattige verden får vaksiner.

– Både Norge og The Gates Foundation er sentrale bidragsytere til dette arbeidet, men pengeinnsamlingen har gått sakte. Bekymrer det deg?

– Du har rett i at det fremdeles gjenstår mye. Både Tyskland og England har bidratt, så Europa har virkelig stått på for å få dette til, mens USA ikke stilte opp. Nå har vi fått fire milliarder dollar (34 milliarder kroner) fra USA gjennom stimulanseprogrammet.

– Jeg tror vi kan komme opp i minst åtte–ti milliarder dollar til sammen, og det burde være nok til å kjøpe vaksiner og få dem fordelt til de fattigste landene, svarer Gates i videomøtet fra sitt hjemmekontor.

Behovet for midler til samarbeidet har imidlertid vært anslått til 38 milliarder kroner.

Har finansiert vaksinene

Bill Gates har gjennom Gates Foundation selv vært med på å finansiere utviklingen av mRNA-teknologien – som virker gjennom genetisk kode – og som brukes i de to vaksinene-variantene som er kommet lengst i dag, Pfizer/BioNTech og Moderna.

OSLO: Vaksinene fra Pfizer / BioNTech var de første som ble tatt i bruk i Norge, i romjulen 2020.

– Vaksinene fra Pfizer og Moderna er fantastiske vaksiner, men mRNA-teknologien er foreløpig så fersk at den ikke kan gi oss vaksiner som er superbillige eller som ikke krever kraftig nedkjøling, slik at vi kan vaksinere hele verden.

– Det er derfor de tre neste vaksinene kommer til å være så viktige. Vaksinene fra AstraZeneca, Johnson og Johnson, og Novavax er både billigere, mindre følsomme for temperaturendringer og kan produseres i stor målestokk. Gates-stiftelsen har støttet verdens største vaksinefabrikk, Serum i India, som skal produsere alle tre, forteller Gates til VG.

– Uansett hva vi gjør, vil vi aldri kunne redusere risikoen for en ny pandemi til null. Vi må også være forberedt på at noen med vilje kan skape en ny pandemi ved hjelp av bioterror.

De fattige skal ikke bære byrden

Bill Gates peker på at hovedgrunnen til miljøødeleggelser, som igjen kan gi grunnlag for nye pandemier, er befolkningsvekst i fattige land.

– Hovedtyngden av befolkningsveksten i verden er i Asia og Afrika. Spesielt i Afrika er veksten dramatisk. Bøndene trenger større landområder for å dyrke, og så ender det med avskoging og at man starter dyrking i områder som skulle ha fått ligge i fred. Så alt vi gjør innen helse og utdanning og ernæring i Afrika, kan hjelpe til å redusere befolkningsveksten. Likevel må vi være forberedt på nye pandemier.

SØRLANDSFERIE: Bill Gates og hans familie har hatt et nært forhold til det norske kronprinsparet. Her tar de hjertelig farvel i Kristiansand, sommeren 2013.

Samtidig er Bill Gates opptatt av at det ikke er de fattige landene som skal bære byrdene for at vi må rydde opp i verden.

– Utviklingslandene fortjener definitivt å nå opp til et visst grunnivå innen ernæring og utdanning og infrastruktur, selv om det er et problem at verden blir stadig varmere. De vil trenge aircondition på et nivå de aldri har hatt før, de vil trenge avlinger, de vil trenge såkorn som vil tåle høyere temperaturer og mer ustadig vær, sier han.

– Noen mener at den fattige verden burde tvinges til å gå over til solenergi før oss, noe som er galskap. Det er ikke dem som har ansvar for de store karbonutslippene, og dessuten har de bruk for stabil strøm gjennom hele døgnet og ikke bare i perioder, hvis de skal klare å skape konkurransedyktige jobber. Derfor plager det meg når noen prøver å dytte byrdene ved den store omstillingen vi må gjennom, over på de fattige landene.

«Absurd høyt» karbonavtrykk

Men hva med mannen selv, som bor i en enorm privatbolig utenfor Seattle, som til klimatoppmøtet i Paris selv reiste med privatfly, og som selv gjennom mange år har investert deler av sine enorme verdier i selskaper som slett ikke er klimavennlige?

I boken erkjenner han at karbonavtrykket hans er «absurd høyt», og at han har hatt dårlig samvittighet for det lenge.

UBESKJEDENT: I 1997, etter syv års arbeid, kunne Bill Gates og familien flytte inn i den enorme privateiendommen utenfor Seattle.

I 2019 kvittet hans seg med alle direkte investeringer i olje- og gasselskaper, både privat og gjennom legatet som styrer pengebingen til Gates-stiftelsen. Han har begynt å kjøpe bærekraftig flydrivstoff, og investerer i nullkarbonteknologi.

I januar skrev det amerikanske nyhetsmagasinet The Land Report at Bill Gates er USAs største eier av dyrket mark, med snaue 980 kvadratkilometer, omtrent på størrelse med Notodden kommune. Når det gjelder landområder som ikke er dyrket, er han imidlertid ikke blant de 100 største.

I boken gjennomgår han nye metoder og teknologier som kan bidra til å løse verdens klimaproblemer. Han definerer seg selv som teknofil og forklarer at tilnærmingen hans er mer som en ingeniør enn statsviter.

Konspirasjonsteoriene

Bill Gates har i mange år vært gjenstand for påstander og konspirasjonsteorier som at han finansierer vaksineforsøk som dreper barn, at han ønsker verdensherredømme, eller at han ønsker å eliminere millioner av mennesker.

Under corona-pandemien har grunnløse påstander om Gates er ansvarlig for covid-19, skutt fart blant ekstremister både på ytre venstre og ytre høyre fløy, ikke minst fordi mange har dratt frem igjen en TED-talk han holdt i 2015. Her sa han at hvis noe skulle drepe mer enn ti millioner mennesker i løpet av de nærmeste tiårene, ville det mer trolig skyldes et virus enn krig. Dette har enkelte valgt å tolke som en plan om at Bill Gates planlegger å ta livet av så mange mennesker.

Også i Norge er det mange som tror at Gates-stiftelsen forsøker å implantere en mikrochip i mennesker gjennom corona-vaksinen – selv om en rekke forskere har uttalt at det er umulig.

HEDRET: I 2016 mottok Bill Gates USAs høyeste sivile utmerkelse, Medal of Freedom, fra president Barack Obama.

I et intervju med Reuters i slutten av januar sa Gates at han var forbløffet over mengden «gale og onde konspirasjonsteorier» om ham og den amerikanske smitteverneksperten Anthony Fauci som har spredt seg i sosiale medier det siste året.

Professor i statsvitenskap Joseph Uscinski ved Universitetet i Miami sa til BBC i fjor at slike rykter typisk oppstår fordi Gates er rik og kjent.

– Disse teoriene er i utgangspunktet de samme, det er bare navnene som skifter. Før Gates var det George Soros og Koch-brødrene, og Rothschild- og Rockefeller-familiene, sa Uscinski.

Hva det har kostet

Da coronaen rammet våren 2020 var det mange som også øynet små håp for kloden, midt i elendigheten. For flytrafikken gikk ned, vannet i havet klarere, luftforurensningen ble mindre, og himmelen over Beijing var plutselig blå i flere dager om gangen.

Utslippene av drivhusgasser til atmosfæren ble antagelig redusert med mellom 5 og 10 prosent, ifølge Gates. Nettopp derfor minner han om hva den relativt lille reduksjonen faktisk har kostet: Mer enn to millioner døde til nå, titalls millioner av mennesker arbeidsløse.

«Det jeg synes er påfallende, er ikke hvor mye utslippene gikk ned på grunn av pandemien, men hvor lite», skriver han i boken.

BLÅ HIMMEL: Nedstengningen under coronapandemien i april 2020 førte til at man plutselig kunne se blå himmel over New Delhi, en av verdens mest forurensede byer.

En annen konsekvens av pandemien er at kampen mot den, har satt arbeidet mot fattigdom og sykdom flere tiår tilbake. Vaksinasjonsgraden falt i 2020 falt tilbake til samme nivå som for 25 år siden, skriver Gates.

Optimist

Utfordringer, problemer og pandemi til tross, Bill Gates insisterer på at han ser lyst på fremtiden.

Han tror kampen mot covid-19 vil lykkes. Og han tror verden er mer villig til å fortsette støtten til klimaarbeid i dag, enn den var etter den forrige globale finanskrisen, i 2008.

Han har tro på internasjonalt samarbeid, han har tro på vitenskapen og på den nye teknologien, og han har tro på ungdommens engasjement for klimasaken.

– Ja, jeg er optimist. Selv om det noen ganger ser ut til at det skal bli vanskelig, og selv om vi har nasjoner som ikke vil bidra særlig mye.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

  1. Bill Gates
  2. Veldedighet
  3. Vaksine
  4. Pandemier

Flere artikler

  1. Melinda Gates fikk aksjer verdt over 15 milliarder kroner

  2. Bill og Melinda Gates skal skille seg

  3. Bill og Melinda Gates skal ha blitt enige om avtale før de annonserte skilsmissen

  4. Vaksinenasjonalisme kan koste dyrt – både for helse og økonomi

  5. Warren Buffett er verdt mer enn 100 milliarder dollar