Det grønne skiftet

IEA venter store utslipp i fremvoksende økonomier: Mener investeringene i ren energi må syvdobles

Fornybarinvesteringene i fremvoksende økonomier og u-land må syvdobles til over 1.000 milliarder dollar i året innen 2030 for å være i tråd med klimamålene, mener IEA. – Massiv investeringsmulighet, sier Børge Brende i Verdens økonomiske forum.

IEA mener det må investeres mer i ren energi i u-land og fremvoksende økonomier. Dette er Mosambiks største solkraftverk, Mocuba. Utbyggerselskapet CESOM er eid av Scatec Solar, EDM og Norfund gjennom KLP Norfund Investments AS.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Anslagene kommer i den ferske rapporten «Financing Clean Energy Transitions in Emerging and Developing Economies».

Rapporten er utarbeidet av Det internasjonale energibyrået (IEA) sammen med Verdensbanken og Verdens økonomiske forum.

Hvis ikke verden trapper opp investeringene i u-land og fremvoksende økonomier, ligger disse an til å øke klimautslippene med fem milliarder tonn CO₂-ekvivalenter de neste 20 årene, skriver IEA.

De fleste av disse landene finnes i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Investeringene i ren energi i u-land og fremvoksende økonomier falt med åtte prosent til under 150 milliarder dollar i fjor.

Disse investeringene må syvdobles til 1.000 milliarder dollar innen 2030 for å være i rute med et mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader over førindustrielt nivå i år 2100, ifølge IEA.

I mai viste IEA frem et veikart til en verden med netto nullutslipp i 2050. Der skisserer byrået en utvikling med massive investeringer i sol-, vind- og atomkraft som gjør at det ikke trengs noen nye olje- og gassfelt etter 2021.

Men det er altså ikke den retningen verden er på vei mot per i dag. Det kreves derfor en kursendring også i fremvoksende økonomier og u-land for å nå de globale klimamålene, understreker IEA.

Fremvoksende økonomier og u-land har to tredjedeler av innbyggerne i verden, men bare en femtedel av investeringene i ren energi, påpeker IEA.

– Mangler ikke på penger

IEA-sjef Dr. Fatih Birol påpeker at utslippene er på vei opp i mange utviklingsland og fremvoksende økonomier, mens investeringene i ren energi er begrenset.

– Det mangler ikke på penger globalt, men de finner ikke veien til de landene, sektorene og prosjektene der de trengs mest, sier Birol i en melding.

Han mener at offentlige finansinstitusjoner må få et solid mandat til å finansiere ren energiomstilling i utviklingslandene.

To tredjedeler av verdens befolkning bor i u-land og fremvoksende økonomier, men bare en femtedel av de globale investeringene i ren energi skjer i disse landene, påpeker IEA.

Siden 2016 har investeringene i energisektoren i utviklingslandene og fremvoksende økonomier falt med rundt 20 prosent, påpeker IEA.

– Rapporten tar til orde for handling, spesielt for dem som har velstanden, ressursene og ekspertisen til å kunne utgjøre en forskjell, og foreslår foretrukne handlinger som kan gjøres nå for å få dette til å skje raskt, sier Birol.

Les også

IEAs plan for å nå klimamålene: – Kanskje den største utfordringen for menneskeheten noensinne

– Investeringsmulighet

Leder Børge Brende i Verdens økonomiske forum mener at den globale klimaomstillingen kan være en mulighet for mange aktører.

– Behovet for å oppskalere ren energi i fremvoksende økonomier er en massiv investeringsmulighet, sier Brende.

– Rapporten viser at utfordringene med å få denne kapitalen dit den trengs kan overvinnes gjennom en kombinasjon av smart politikk, finansiell innovasjon og modig felles innsats, sier han.

Rapporten drar opp rundt 50 ulike eksempler på hvordan finansieringen av lavutslippsteknologi kan skje, blant annet i land som Indonesia, Brasil, Senegal og Bangladesh.

Norge investerer i fremvoksende økonomier blant annet gjennom Norfund, som samarbeider med ulike finansinstitusjoner og selskaper som Scatec Solar om prosjekter i fremvoksende økonomier.

– IEA-rapporten understreker igjen at ren energi gir utviklingsland store muligheter, men også at dersom verden ikke lykkes i å bistå dem med en energitransisjon, vil det bli det viktigste hinderet for å stanse klimakrisen og nå bærekraftsmålene, sier leder for samfunnskontakt Per Kristian Sbertoli i Norfund i en kommentar.

Les på E24+

(+) Usikkerhet om ny olje og gass: Dette må du vite om IEAs sjokkrapport

Mange utfordringer

Mange fremvoksende økonomier og u-land bygger fortsatt ut forurensende teknologier som kullkraft, selv om vind- og solkraft har falt mye i pris.

Dette er noen av utfordringene IEA mener hemmer investeringene i ren energi:

 • mangel på kommersielle oppsett som kan gi forutsigbarhet i inntekter
 • manglende kredittverdighet hos motpartene
 • tilgjengelighet til infrastruktur som gjør investeringer mulig
 • svake offentlige finanser
 • ustabile valutaer
 • svake lokale banktjenester og kapitalmarkeder
Slik anslår IEA CO₂-utslippene i u-land og fremvoksende økonomier de neste ti årene i ulike scenarioer. STEPS forutsetter dagens politikk, mens SDS er et scenario som legger opp til global oppvarming på under to grader. NZE-scenarioet legger derimot opp til oppvarming på 1,5 grader og nullutslipp innen 2050.

Norge jobber med klimafond

Den norske regjeringen varslet i høst at den ville utrede et klimafond som skal støtte fornybarinvesteringer og kutte klimautslipp i utviklingsland og fremvoksende økonomier. Dette kan i så fall bli et av Norges viktigste bidrag til klimatoppmøtet i Glasgow, ifølge utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF).

Miljøstiftelsen Zero har foreslått at regjeringen setter av 25 milliarder kroner til statlige Norfund til slike investeringer. I dag har Norfund som hovedoppgave å bekjempe fattigdom, men Zero mener at disse pengene burde gå til de mest klimavennlige prosjektene. De mener at pengene kunne utløst ti ganger mer kapital fra andre aktører.

KrF vedtok på sitt landsmøte at staten bør opprette et klimafond på 10 milliarder kroner, og at pengene burde hentes fra Oljefondet og ikke telles med i oljepengebruken, ifølge Bistandsaktuelt. Et slikt grep omtales gjerne som pengebruk «under streken».

Sbertoli i Norfund mener at de og andre utviklingsfinansieringsinstitusjoner (DFIs) kan spille en kritisk rolle i å sikre penger til å bygge ut ren energi områder hvor andre finansaktører mener risikoen er for høy.

– Hovedutfordringen er, slik Birol påpeker, å bidra til at mer investeringsvillig kapital finner veien til prosjektene der det ser størst behov for den. Det er her Norfund spiller en svært viktig rolle, sier han.

– Når Norfund typisk går inn med under 35 prosent eierandel, og bidrar til at prosjekter blir levedyktige, kan det utløse den øvrige nødvendige egenkapitalen – og en belåning som vanligvis er på ca 70 prosent. Det betyr at hver krone som legges inn, kan utløse det tidobbelte i total kapital, sier Sbertoli.

Les også

Ønsker fornybarfond på 25 milliarder: – Dette er investeringer som lønner seg

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. IEA
 3. World Economic Forum
 4. Verdensbanken
 5. Det internasjonale energibyrået (IEA)
 6. Klimapolitikk
 7. Fornybar energi

Flere artikler

 1. Et nytt statlig klimafond kan bane vei for private investeringer

 2. Regjeringen vil spytte inn 10 milliarder i nytt grønt fond

 3. IEA etterlyser grønt taktskifte: – Vi investerer ikke nok til å møte fremtidens energibehov

 4. Fersk IEA-rapport: Ser tegn til at oljebransjen omstiller

 5. IEA tror Kina kan kutte utslipp raskere: – Bra både for Kina og verden