Vil heller satse grønt enn å utsette oljeskatt: SV vil fremskynde oljeinvesteringer

SV ønsker ikke skatteutsettelser for oljebransjen. Partiet vil heller fremskynde «grønne» investeringer som elektrifisering og hydrogen.

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski (SV).
Publisert: Publisert:

SV vil fremme forslag om å fremskynde «grønne» investeringer i oljebransjen, for å hjelpe en bransje i krise.

– Det er en utstrakt hånd til oljeindustrien for å holde på folkene, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski (SV) til E24.

– Jeg håper det også er det viktigste for oljebransjen, og ikke bare å utnytte situasjonen for å få et mer gunstig skatteregime på sokkelen, sier hun.

Kaski er bekymret for at regjeringen og Stortinget skal gi etter for oljebransjens krav om skatteutsettelser. Hun påpeker at det har vært tradisjon for å beholde stabile rammevilkår for norsk sokkel gjennom opp- og nedturer.

– Jeg er bekymret for at sterkt press og hastverksarbeid kan gjøre at regjeringen lar seg presse til å gå med på endringer i skatteregimet, sier hun.

– Vi ønsker å synliggjøre alternativer. Det finnes flere veier å gå for å sikre aktiviteten i leverandørindustrien enn å gå løs på et system med stabile rammevilkår som bransjen også selv har ønsket å bevare, sier Kaski.

– Må være mer fremtidsrettet

Oljeservicenæringen står igjen overfor svært krevende tider, når oljeselskaper som Equinor og Aker BP skal kutte investeringene og kostnadene. Under oljekrisen fra 2014 til 2016 forsvant rundt 50.000 jobber, ifølge SSB.

Særlig ingeniørene kan bli rammet av fallet, fordi det kan føre til at enda færre nye prosjekter blir satt i gang. SV mener imidlertid at ingeniører kan settes i gang med andre og «grønnere» prosjekter.

– Elektrifisering på sokkelen kan forseres. Vi bør gå raskt i dialog med Equinor og andre oljeselskaper om å få dette raskt i gang, sier Kaski.

– Vi vil ha økte investeringer. Men uten å øke investeringer i nye felt, og gjøre slik at staten tar for mye risiko, sier hun.

Vil fremskynde investeringer

Det er heller sjelden at SV tar til orde for økte oljesatsinger, men nå vil partiet foreslå nettopp det.

– Men de må være mer fremtidsrettet enn det oljebransjen legger opp til, sier Kaski.

Partiet ønsker særlig å fremskynde elektrifiseringen av sokkelen, bygge ut infrastruktur for bruk av hydrogen til skip, og fornye nærskipsflåten.

– Hvordan skal dere betale for å få fortgang i elektrifiseringen?

– Vi ser for oss et spleiselag mellom staten og oljeselskapene, der vi bruker CO₂-avgiften som selskapene betaler inn. Vi ønsker å øke denne, så økningen går inn i et CO₂-fond for oljeselskapene, sier Kaski.

Regjeringen har signalisert at CO₂-avgiften skal øke med fem prosent i året. SV ønsker å øke avgiften ytterligere, men Kaski erkjenner at det kan bli vanskelig å få gjennomslag for dette i forhandlingene om krisepakker etter coronakrisen.

– Dere vil også ha en hydrogensatsing, skal staten være med og betale for det?

– Der tror jeg det er viktig med støtte fra staten, i alle fall innledningsvis, for å få bygget en infrastruktur. Det er vanskelig å si hvor mye som trengs, men vi snakker nok i klassen noen hundre millioner kroner, sier Kaski.

Slik er SVs forslag:

Dette er noe av det SV vil foreslå:

  • Fremskynde elektrifisering av sokkelen, ved å opprette et CO₂-fond for oljebransjen, finansiert ved økt CO₂-avgift samt deler av dagens CO₂-avgift. Oljebransjen med Equinor i spissen la i januar frem omfattende elektrifiseringsplaner for norsk sokkel
  • Etablere infrastruktur for distribusjon av hydrogen langs kysten. Sette krav om bruk av minst 50 prosent hydrogen i flåten av supplyskip i oljenæringen. Sette krav om at flåten skal være utslippsfri innen 2030. – Ved å ta i bruk hydrogen i supplyflåten kan dette virke sammen, og også bidra til å få i gang produksjon av hydrogen langs kysten på sikt, sier Kaski
  • Fornye nærskipsfarten, blant annet ved å sette i gang utviklingskontrakter for utslippsfrie hurtigbåter. SV vil også sette krav til utslippsfri teknologi i oppdrettsanlegg og brønn- og driftsbåter. – Dette handler om å gi oppdrag til verftene våre, som Aker Verdal. Verftene frykter tomme ordrebøker som kan føre til permitteringer og oppsigelser, sier SVs nestleder.
  • Tilrettelegge for økt vedlikeholdsarbeid på sokkelen, når dette lar seg forene med smittetiltakene. Prosjekter som er nødvendige bør ikke utsettes, mener SV

Oljebransjen ønsker skatteutsettelser

Denne uken skrev VG at oljeinvesteringene i Norge kan falle med opp mot 72 milliarder kroner fra 2019 til 2022, ifølge tall fra Rystad Energy. Oljebransjen omtaler dette som «et varslet jordskjelv», og tar til orde for skatteutsettelser.

– Det er for sent: Det er ingen grunn til å vente, spesielt når det ikke koster noe. Venter vi to-tre måneder kan mye være tapt. Nei, skatteutsettelse bør gjennomføres i løpet av et par uker, sa styreleder Monica Th. Bjørkmann i Norsk olje og gass til VG.

Men da risikerer Norge at marginale felt blir satt i gang, tror Kaski. Hun utelukker ikke at oljeprisene igjen vil stige, men sier at det er krevende å anslå fremtidens oljeetterspørsel i en tid med massiv omstilling bort fra fossil energi.

– Jeg tror det er uklokt å bruke de store kanonene på økt utbygging av nye olje- og gassprosjekter på norsk sokkel, sier Kaski.

– Vi bør heller bruke pengene på å gjøre Norge mindre oljeavhengig. Nå sitter pengene løst i staten, vi må bare sørge for å bruke pengene riktig og ruste Norge for fremtiden, legger hun til.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet