Norge har vurdert egen bærekraft: Høyt forbruk trekker ned

Norge lykkes godt med mange av FNs bærekraftsmål, men høyt forbruk trekker ned. Det viser en fersk løypemelding fra regjeringen.

Statsminister Erna Solberg med bærekraftsballen under et besøk i townshipen Alexandra i Johannesburg i Sør-Afrika i 2018.
Publisert:

Hvis alle i verden hadde brukt like mye ressurser som nordmenn, så ville det ha vært behov for 3,2 jordkloder.

Det er noe av det som kommer frem i en fersk rapport som oppsummerer hvordan Norge ligger an med å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette er andre gang at Norge leverer en frivillig egenvurdering til FN.

Ifølge rapporten ligger Norge på sjetteplass blant landene på SDG-indeksen (syvendeplass i skrivende stund).

Ifølge egenvurderingen ligger Norge godt an på bærekraftsmålene knyttet til fattigdom, helse, likestilling, fornybar energi, ulikhet og samarbeid. Men Norge gjør det mindre bra innen forbruk, utslipp og biologisk mangfold.

«Hovedutfordringen er knyttet til vårt høye forbruk av ressurser og energi, og vårt høye nivå av klimagassutslipp», skriver regjeringen i rapporten.

Regjeringen understreker at Norges mål er å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

– Ligger godt an

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein la frem Norges frivillige egenvurdering av FNs bærekraftsmål på en pressekonferanse onsdag morgen.

– Den viser at vi ligger godt an på mange områder, men at vi også har utfordringer, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF).

Statsrådene presenterer samtidig den nasjonale handlingsplanen for bærekraftsmålene, bærekraftsmeldingen.

– Det er ingen tvil om at vi har dårlig tid hvis vi skal nå bærekraftsmålene innen 2030, sier Astrup.

Regjeringen ønsker også å gjøre bærekraftsmålene mer relevant for nordmenn. Den vil derfor etablere egne norske målepunkter, som for eksempel måler hvor mange som overlever kreftsykdom og utviklingen innen helsepersonell.

– Vi innfører norske målepunkter for alle delmålene, sier Astrup.

Regjeringens plan er imidlertid ikke ambisiøs, konkret og forpliktende nok. Det mener Forum for utvikling og miljø (ForUM), som er et nettverk av over 50 norske organisasjoner.

– Vi forventet en plan som ville ta Norge i en ny og bærekraftig retning, men denne planen staker dessverre ikke ut noen ny kurs for Norge. Dette er for lite for sent, sier daglig leder i ForUM, Kathrine Sund-Henriksen, i en melding.

Les også

Bankene trapper opp kampen for klima: – Pusher store selskaper til snuoperasjon

Ligger nært måloppnåelsen

Norge er ifølge rapporten et av landene som er nærmest å nå bærekraftsmålene innen 2030.

Samtidig har Norge en sterk negativ innflytelse på andre lands evne til å nå bærekraftsmålene. Det påpeker Kim N. Gabrielli, som er administrerende direktør i UN Global Compact Norge.

– Det er all grunn til å feire at Norge er blant topp 10 når det gjelder å levere på bærekraftsmålene. Men festen stopper der, for Norges høye forbruk fører til store utslipp i andre land, sier Gabrielli.

– Dette viser rangeringen som ser på innvirkning på andre lands- og global oppnåelse av bærekraftsmålene, der Norge er blant de ti nederste, sier han.

Mener arbeidet har stagnert

Norges bærekraftsrapport til FN (Voluntary National Review) viser statusen for Norges arbeid med de 17 bærekraftsmålene og 169 delmålene.

Organisasjonene i sivilsamfunnet mener ifølge rapporten at ingen av bærekraftsmålene har positiv fremgang, men at Norges arbeid med alle de 17 målene enten har stagnert eller har negativ utvikling.

  • 6 av 17 mål har negativ status og progresjon, ifølge sivilsamfunnet
  • 11 av 17 mål har stagnert status og progresjon, ifølge sivilsamfunnet

Regjeringens vurdering er mer positiv, selv om den også erkjenner at den henger etter på noen områder:

  • 4 delmål er ikke oppnådd og har en negativ, stagnert eller sakte progresjon, ifølge regjeringen
  • 29 delmål er ikke oppnådd eller er bare delvis oppnådd og har sakte eller stagnert progresjon, mener regjeringen
Norge er i dag nummer syv på SDG-indeksen, ifølge denne oversikten.

– Mye jobb gjenstår

I forordet til Norges egenvurderingsrapport trekker statsminister Erna Solberg frem at selv om Norge rangerer høyt på indeksen over fremgangen bærekraftsmålene, gjenstår det en del utfordringer.

  • For mange elever dropper ut av videregående skole
  • Kvinner har i prinsippet samme rettigheter som menn, men kjønnsbasert vold og forskjeller i arbeidslivet er til hinder for full likestilling
  • Ulikhet mellom ulike grupper i samfunnet
  • Bekymringer knyttet til mental helse
  • Klimautslippene faller, men på grunn av ikke-bærekraftige forbruksmønster er det for mye avfall og for høye utslipp

– Mye jobb gjenstår, oppsummerer Solberg.

ForUM-leder Sund-Henriksen er fornøyd med noen av forslagene i dagens stortingsmelding om bærekraftsmålene. Blant annet skal konsekvensene av alle nye stortingsmeldinger og proposisjoner vurderes mot bærekraftsmålene. Det blir også sterkere krav til bærekraft i offentlige innkjøp.

– Disse tiltakene er positive, men vi mangler fortsatt en helhetlig plan for å redusere Norges negative fotavtrykk i verden, sier Sund-Henriksen.

Dette er FNs 17 bærekraftsmål.
Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet