Det grønne skiftet

Norge fjerde best på grønn vekst i fersk analyse: NHO ønsker bredt forlik om energi, industri og klima

Danmark og Sverige er bedre vertsland for grønn vekst enn Norge, ifølge en fersk analyse fra BCG og NHO. – Det kommer til å koste mye, men det kommer til å være verdt det, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

NHO-sjef Ole Erik Almlid og statsminister Erna Solberg (H)
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

På NHO-konferansen torsdag legger NHO og konsulentselskapet BCG frem en temperaturmåler som viser Norges konkurransekraft i det grønne skiftet.

Analysen sammenligner ti europeiske land, og rangerer deres konkurranseevne i den store energiomstillingen som nå pågår i store deler av verden.

På toppen av pallen troner Danmark, Tyskland og Sverige, mens Norge og Storbritannia har de fjerde og femte beste rammevilkårene for grønn vekst.

– I denne rapporten scorer Norge ganske bra, men det er den sure fjerdeplassen. Det å stå utenfor pallen kler ikke Norge så veldig godt, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til E24.

NHO har lenge vært bekymret for aktiviteten i næringslivet når oljeaktiviteten avtar utover 2020-tallet. Den ferske analysen skal bidra til å belyse dette temaet under NHO-konferansen, som har fått tittelen «Jobbskaperne».

– Det overrasket meg spesielt at vi scorer dårlig på politisk rammeverk, sier Almlid.

– Nå må politikerne komme opp på nivå med bedriftene, og komme med sine ambisjoner og en politikk som realiserer det potensialet som vi vet bedriftene er klare til å ta, sier han.

Les også

Nå kommer regjeringens store klimaplan: – Kommer nok til å bli ståhei

Ønsker energi-, klima- og industriforlik

Mange norske bedrifter ser forretningsmuligheter i det grønne skiftet i Europa og verden, påpeker NHO-sjefen.

Nå må politikerne og næringslivet samle krefter for å peke ut en klar retning og legge til rette for nye, grønne jobber, mener han.

– Det vi trenger er et bredt energi-, industri- og klimaforlik i Norge, som kan identifisere hvor vi skal hen. Og så putter vi pengene dit etter hvert, både fra fellesskapet og bedriftene, sier Almlid.

– Det kommer til å koste mye, men det kommer til å være verdt det, for det er den eneste veien til å realisere de 250.000 nye jobbene vi trenger for å opprettholde velferden. Og det blir mye dyrere hvis vi ikke gjør det, sier han.

Selv om gullalderen innen norsk olje og gass ser ut til å gå mot slutten, tror NHO det er mulig å skape nye gullaldre. Organisasjonen mener at det på sikt må skapes 250.000 nye jobber i Norge for å opprettholde velferden.

I fjor la NHO frem et grønt veikart, hvor organisasjonen blant annet tok til orde for tung satsing på CO₂-rensing, hydrogenproduksjon fra gass, havvind, energisystemer, sjømat og fôringredienser.

Slik vurderer BCG og NHO Norges konkurransekraft innen ulike områder knyttet til grønn vekst.
Les også

Milepæl for Equinor, Shell og Total: Alt klart for norsk CO₂-lager

Dette viser analysen

BCG og NHOs analyse måler Norges konkurransedyktighet i den grønne omstillingen. Ifølge analysen scorer Danmark, Tyskland og Sverige blant annet bedre enn Norge på faktorer som marked og kapital, politisk rammeverk og støtteordninger, og teknologi og innovasjon.

Fortsatt er imidlertid Norges rammeverk bedre enn en del andre land i analysen, som blant andre Storbritannia, Sveits, Frankrike og Finland.

Les også

Børre Lobekk er årets ledertalent 2020

Partner Børge Kristoffersen i BCG.

– Hvis vi skal trekke frem to styrker, så er det tilgangen til naturressurser som vannkraft og naturgass som kan brukes til hydrogen, og humankapitalen som ligger i våre kompetente ingeniører og arbeidere innen olje og gass, vannkraft, maritim industri og prosessindustri, sier partner Børge Kristoffersen i BCG til E24.

Han skal presentere analysen på NHO-konferansen tirsdag. Kristoffersen mener at Norge har mye av fundamentet til grønn vekst på plass, og fortsatt har potensial til å bli det foretrukne vertslandet for grønn teknologi.

– Men da trengs det tydeligere strategi både fra næringslivet og tilrettelegging og subsidier fra myndighetene. Dette er ikke noe hokuspokus, men det må handles nå, og det må handles mer samlet enn hittil, sier Kristoffersen.

Les også

NHO: Hver syvende bedrift frykter fortsatt konkurs

Vil ikke tallfeste støttebehov

NHO-sjefen vil ikke tallfeste hvor mange milliarder i statsstøtte næringslivet trenger for å skape nye jobber innen hydrogenproduksjon, batterifabrikker, havvind, CO₂-rensing, skipsteknologi, oppdrett eller kraftsystemer.

Men det må både penger og vilje til, ifølge Almlid.

– Det er umulig å etablere for eksempel en havvind- eller batteriindustri i Norge uten støtteordninger i starten. Og det har vi i Norge, med Enova, Innovasjon Norge og ulike forskningsprogrammer. Det er klart vi må ha det. Men jeg vil ikke tallfeste støttebehovet nå, sier han.

Han understreker også at grønne satsinger ikke bare handler om penger. Det er også viktig med sammenheng i politikken for forskning, kompetanse og eksport, på samme måte som Norge har gjort det innen olje og gass.

– Vi må tørre å peke ut en retning og si at dette er vi gode på, og dette skal vi bli enda bedre på. Det krever politisk samhandling, men i dag er politikken veldig oppdelt i ulike sektorer, sier Almlid.

En rekke norske aktører satser nå på teknologier knyttet til det grønne skiftet. Rederiet Wilhelmsen fikk før jul 219 millioner kroner fra Enova til to slike hydrogendrevne skip som skal gå mellom norske oljebaser med utstyr og flytende hydrogen.
Les også

Oljekjempen tror CO₂-lagring vil lønne seg: – Vi er helt sikre

Norge kan lære av Danmark

Ifølge analysen har Danmark vært flinkere til å sette sine brikker sammen til en helhet, blant annet ved å danne ulike klimapartnerskap hvor myndighetene og næringslivet tar på seg gjensidige forpliktelser og ansvar.

Kristoffersen i BCG tror Norge kan klare det samme.

– Det Norge kan gjøre er å samarbeide med næringslivet om å sette en retning og noen nasjonale prioriteringer, aktivt støtte disse verdikjedene og teknologiene, og følge opp med studie- og forskningsmidler for å drive innovasjonen, sier han.

– Det å sette sammen dette puslespillet og lage en felles strategi for vekst i det grønne skiftet kan sikre at politikere, næringsliv og akademia trekker i samme retning. Dette er en super mulighet til å tenke helhetlig, legger han til.

Les også

Fikk prestisjekontrakt på flere titalls havvind-millioner: – Et gjennombrudd

CO₂-rensing: – Et industriløft

Analysen handler først og fremst om Norges konkurransekraft som vertsland for grønn vekst. BCG og NHO har ikke gjort noen dyp analyse av hvilke verdikjeder som Norge bør satse på.

Kristoffersen peker likevel på at Norge ser ut til å ha gode forutsetninger for å satse på teknologier som hydrogen og lagring av CO₂.

Les også

E24s hydrogenkart viser satsinger over hele Norge: – Har virkelig tatt av

Almlid trekker frem CO₂-rensing som et godt eksempel på et område hvor Norge alt har pekt ut en retning. Før jul sa Stortinget ja til å dekke inntil 17 milliarder kroner av en total regning på 25 milliarder for fangst og lagring av CO2 i Norge.

– Vi har jobbet med det i mange år, og all honnør til beslutningen. Det kommer til å koste penger, men det vil være et industriløft vi ikke har sett på mange år. Det kommer til å gi titusenvis av arbeidsplasser, og bety mye for verdikjedene, sier NHO-sjefen.

Nå ønsker han lignende løft også innen annen teknologi som kan bidra til å omstille norsk økonomi.

Les også

Yara-sjefen trenger støtte til grønn ammoniakk i Porsgrunn: – Vi snakker om et stort prosjekt

– Det er selvsagt risiko

Norske regjeringer har tidligere brent seg på teknologisatsinger. I 2013 la for eksempel Stoltenberg-regjeringen bort «månelandingen» innen fullskala CO2-fangst på Mongstad etter å ha brukt rundt syv milliarder kroner.

Equinor-sjef Anders Opedal forsikret nylig E24 om at satsingen på fangst og lagring av CO₂ denne gangen vil lykkes og bli en lønnsom forretning.

– Det er selvsagt risiko ved å utvikle nye næringer, sier Kristoffersen.

– Slike satsinger krever at man analyserer våre forutsetninger, hvilke teknologier som er modne og hvor det finnes et marked, og hvordan vi kan skape forutsetninger for å lykkes i konkurranse med mange andre land og aktører, sier han.

BCG-partneren tilbringer mye tid i kontakt med selskaper og ledere i næringslivet. I det siste har mange norske aktører fått øynene opp for forretningsmulighetene i det grønne skiftet, mener han.

– Det som har skjedd det siste året blant store selskaper er et paradigmeskifte, jeg ser tydelige tegn på at vekstkapital og kompetanse nå rettes mot grønn vekst, sier han.

– Det har skjedd utrolig mye bare siden sommeren. Det er veldig positivt. Synet er at dette er det rette å gjøre både for kloden vår og for å skape vekst og arbeidsplasser, sier Kristoffersen.

Les også

Aker Solutions får milliardkontrakt for CO2-lagring

Les på E24+

Tunge aktører posisjonerer seg for norsk havvind-utbygging

Les også

Podkast: Hvor god tid har vi hvis havvind skal bli en stor industri?

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Næringsliv
 3. Industri
 4. Hydrogen
 5. Klima
 6. Teknologi
 7. Havvind

Flere artikler

 1. Etterlyser grønne eksportgrep fra staten: – Dette EM-et må vi være med i

 2. LO og NHO går sammen med kraftaktører: Vil ha storsatsing på grønt hydrogen

 3. Lover at industriplan ikke blir en glanset brosjyre: – Nå er det action

 4. Kravene om grønne, statlige milliarder: Frykter dårlige prosjekter med liten klimaeffekt

 5. NHO-sjefen: Støre risikerer å bli klimataper