Toppøkonom: Ta Equinor av børs

Ta Equinor av børs og etablér en investeringsbank for å bidra til et årlig investeringsbehov på 100 milliarder kroner til det grønne skiftet. Det er noen av forslagene i en fersk rapport fra University College London.

Illustrasjonsbilde av den danske havvindparken Horns Rev 2.
Publisert:

Rettelse: Opprinnelig skrev E24 at rapporten la opp til å ta ut 100 milliarder i året fra Oljefondet. Rapporten tallfester ikke dette direkte, men sier at Norges investeringsbehov til det grønne skiftet kan bli på 100 milliarder i året. Saken er endret 5. mars klokken 11.40.

Deler av den norske venstresiden har tatt til orde for at staten må bli mer aktiv for å sikre en rask og omfattende omstilling av økonomien i bærekraftig retning.

Nå kommer det en rekke forslag til hvilke grep staten kan ta, i en fersk rapport fra University College London og den kjente økonomen Mariana Mazzucato.

«The Green Giant: A New Industrial Strategy for Norway» er skrevet på oppdrag fra sammenslutningen Grønn Industri 21, som støttes av Aker Solutions, LO, NITO, tankesmien Manifest og Framtiden i våre hender.

Rapporten kommer med flere oppsiktsvekkende forslag til hvordan Norge kan få fart på det grønne skiftet:

  • Endre handlingsregelen slik at Norge kan flytte penger fra Oljefondet til en ny, grønn investeringsbank, og slik bidra til å dekke et antatt investeringsbehov på 100 milliarder kroner i året over en tiårsperiode
  • Ta Equinor av børs og bruke selskapet som verktøy i det grønne skiftet
  • Etablere en statlig grønn investeringsbank, et statlig fornybarselskap og et grønt statlig eierselskap
Heftig strid om Norges 11.138 milliarder oljekroner
Investeringene i olje og gass er ventet å falle i tiårene fremover, ifølge en rapport fra Statistisk sentralbyrå i fjor. Eventuelle restriksjoner på bransjen vil kunne senke investeringene svært mye.

– En veldig positiv rapport

Rapporten er skrevet av økonomen Mariana Mazzucato, som leder Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP) ved University College London, sammen med Rainer Kattel, Jonas Algers og Olga Mikheeva.

Mazzucato ble nylig utnevnt til FNs høynivåråd for økonomiske og sosiale affærer, sammen med Jeffrey Sachs og Joseph Stiglitz. Hun har vært rådgiver for EU-kommisjonen og leder et WHO-råd om globale helsetjenester.

Rapporten «The Green Giant» beskriver hvordan kompetansen i Norges viktigste bransje, olje og gass, vil bli mindre verdt når oljeaktiviteten avtar.

Men det er nettopp olje og gass som står for mange av Norges fremste teknologiske fortrinn, påpeker økonomene. Derfor må staten investere i en ny vekstmotor, mener de.

– Slik vi ser det er dette en veldig positiv rapport om Norges grønne muligheter, sier medforfatter av rapporten Rainer Kattel til E24.

Mariana Mazzucato leder Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP) ved University College London. Hun har skrevet bøkene The Entrepreneurial State (2013), The value of Everything (2018) og Mission Economy (2021), og har vært en inspirasjonskilde for flere norske partier på venstresiden.

Slik forklarer de grepene

En ny, grønn, statlig investeringsbank vil ifølge Kattel kunne ta raskere grep enn det systemet Norge har i dag. Den vil kunne lokke til seg talenter og kaste seg rundt og gripe muligheter i det grønne skiftet, påpeker han.

– Den kunne ta eierskap i selskaper og hjelpe selskaper med å lykkes utenlands på en annen måte. Det er ikke tilfeldig at mye av konkurransen på dette feltet kommer fra statseide foretak i land som Kina, sier Kattel.

Ved å ta Equinor av børs vil staten kunne bruke selskapet til å oppnå samfunnsmessige mål, som å få fart på det grønne skiftet. Dagens mål med eierskapet er finansiell avkastning, påpeker han.

Rainer Kattel er nestleder og professor i innovasjon og offentlig styring ved Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP) på University College London.

– Dette finansialiserer selskapet, og gjør at det bruker penger på ting som tilbakekjøp av aksjer i stedet for å investere disse pengene i det grønne skiftet, sier Kattel.

– Du kan også beholde deler av Equinor på børsen, det er ikke slik at privat eierskap er noe dårlig. Men i starten av olje- og gassindustrien var Statoil svært viktig for å bygge opp privat innenlandsk industri. Dette kan Equinor gjøre igjen, å hjelpe med å bygge opp private investeringer i grønn teknologi, sier han.

Les også

Vil låne ut statlige milliarder til grønn omstilling

100 grønne milliarder i året

«Heller enn å vente på at verden skal slutte å kjøpe petroleum er Green Giant-strategien en proaktiv strategi for å få fart på det 21. århundrets grønne industrielle revolusjon», heter det i rapporten.

Økonomene anbefaler Norge å kjøre en mer restriktiv oljepolitikk og fase ut petroleumsutvinningen samtidig som de tekniske og finansielle kreftene i oljebransjen brukes til grønn omstilling. Men omstillingen vil kreve store statlige investeringer, påpeker de.

«Nødvendige investeringer i grønn industriell utvikling kan derfor være på over 100 milliarder kroner i året i snitt i det neste tiåret», heter det i rapporten.

– Privat sektor investerer ikke nok i teknologi med høy risiko. Det er der regjeringen må bidra, utdyper Kattel.

– Dette handler ikke om å detaljstyre virksomheter, men om å gjøre ny teknologi billigere slik at private virksomheter kan begynne å ta den i bruk, sier han.

Les også

Norge bruker 4 milliarder krisekroner til grønt skifte: – Katastrofalt dårlig

Fra fossilgigant til grønn kjempe

En ventet nedgang i oljeaktiviteten fremover vil gi Norge rom til å sette en kompetent arbeidsstokk og et stort antall milliarder i sving i grønne næringer som skal vokse mye, påpeker rapporten.

«Det å sette den industrielle kapasiteten og finansielle styrken inn i den grønne omstillingen vil kunne gjøre Vest-Europas fossilgigant om til den grønne kjempen», skriver de.

Selv om rapporten etterlyser store endringer, legger den også til grunn at Norge har gode forutsetninger for å omstille seg. Arbeidsstokken er høyt utdannet, og staten har lang erfaring med aktivt eierskap i næringslivet.

– Norge har historisk sett vært dyktig på å omstille seg, og har gjort det to ganger i det tyvende århundret, først med vannkraft, og siden med olje og gass. Vi ser en stor mulighet for Norge til å gjøre dette for tredje gang, sier Kattel.

Rapporten peker på noen mulige vekstbransjer som også nevnes i rapporter som NHOs Grønne elektriske verdikjeder: hydrogen, (flytende) havvind, fangst og lagring av CO₂, batterier og ulike typer grønne løsninger i maritim sektor.

Denne figuren viser at teknologien i vindbransjen er moden, og her har privat sektor investert mye i forskning og utvikling. I marine næringer er teknologien mer umoden, og her er det staten som dominerer, påpeker Mariana Mazzucato og hennes kolleger.
Les også

Mener industrivekst kan kreve mer vindkraft: – Her ligger noen utfordringer

– Trenger institusjonelle innovasjoner

Norge har allerede flere ordninger for å støtte eksportrettet industri (som Giek og Eksportkreditt) og for å støtte omstilling av næringslivet (bl.a. Enova). Kattel mener likevel at det kan være nyttig å endre systemet.

– Regjeringer sitter ofte fast i vante tankemønstre. Noen ganger trenger du institusjonelle innovasjoner, og jeg tror Norge er klart for det, sier Kattel.

Gjennom et statlig fornybarselskap og et grønt eierselskap på linje med Singapores Temasek vil staten blant annet kunne bidra til å beholde kontrollen over norsk teknologi, i stedet for at den blir kjøpt opp av utenlandske aktører, påpeker han.

Les også

Avviser at det går for tregt med havvind: – Må gjøre en ordentlig jobb

Tror ikke staten blir for stor

Selv om rapporten foreslår en rekke nyopprettede statlige selskaper og aktører som skal dra privat sektor i grønn retning, tror ikke Kattel at det vil gjøre staten for dominerende.

– Det tror jeg ikke. De globale endringene er så store at du nesten ikke kan ha en for stor stat. Hvis du ser på Kinas suksess innen fornybar energi og andre felt, så kan du se hvorfor staten er så viktig. Bare etter massive statlige investeringer blir teknologien kommersielt levedyktig, sier Kattel.

– Det er ikke bare folk på venstresiden som snakker om dette. Bill Gates’ nye bok forklarer hvorfor vi trenger massive investeringer i innovasjon, teknologi og vitenskap. Vi kan ikke endre oss gradvis ved å investere litt her og der. Det vil ikke være nok, sier Kattel.

Les også

Yara-sjefen trenger støtte til grønn ammoniakk i Porsgrunn: – Vi snakker om et stort prosjekt

Les også

Gigantallianse ber staten sette fart på norsk havvind: – Det haster ganske mye

Les også

Stadig dyrere å slippe ut klimagasser: – Tror mange har fått tilbake troen

Les også

Vil skattlegge oljen for å bygge havvind

Les også

Rekordhøyt beløp i europeisk havvind: Skal bygge for 270 milliarder

Les også

Etterlyser grønn industriavtale med staten: Tror eksportverdien kan dobles

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet