Det grønne skiftet

Ber Høyre bygge ut kraftnettet raskere: – Næringslivet begynner å bli bekymret

Høyre-representanter frykter at kraftnettet kan bli en flaskehals i det grønne skiftet. Nå håper de å få med seg landsmøtet på å kutte saksbehandlingstiden for kraftlinjer.

Stortingsrepresentantene Liv Kari Eskeland (t.v.) og Elin Agdestein fra Høyre ønsker å få fart på utbyggingen av kraftnettet.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Det er en drøy måned til Høyres landsmøte.

Nå forsøker stortingsrepresentantene Liv Kari Eskeland (H) i energikomiteen og Elin Agdestein (H) i finanskomiteen å få resten av partiet med seg på noen omfattende grep for å styrke det norske kraftnettet.

De mener at det haster å bygge ut mer nett hvis Norge skal kunne gripe forretningsmuligheter som produksjon av hydrogen, batterier og biogass, i tillegg til å elektrifisere oljebransje, industri og transportsektor.

– Vi ønsker å få ned saksbehandlingstiden for nettutbygging, sier Eskeland til E24.

– I dag tar det 7–10 år å få etablert et nytt linjestrekk. Det har ikke næringslivet tid til å vente på hvis de skal etablere ny næringsvirksomhet. Da risikerer vi at de etablerer seg andre steder, i andre land, sier hun.

Les på E24+

Kraftdirektør slår alarm: Straumnettet taklar ikkje elektrifiseringa av Noreg

Dyrt å koble seg til

Eskeland og Agdestein håper å få flertall for et forslag om dette på Høyres landsmøte i midten av mai. De foreslår å redusere planleggingstiden fra søknad til bygging av kraftnett.

De vil også vurdere en ny modell for anleggsbidrag, som er en ordning hvor aktører må betale for å koble seg på nettet hvis dette utløser behov for nye oppgraderinger av nettet.

– Dette er et betydelig hinder for mange små og mellomstore bedrifter, som ikke alltid har økonomi til å ta den kostnaden. Vi ser for oss en annen modell hvor investeringene blir gjort på forhånd, mens næringslivet kan koble seg på i ettertid og betale en andel av regningen, sier Agdestein.

Målet er å sikre at det blir bygget ut nødvendig kapasitet i nettet i tide, og at Norge er rustet for en overgang fra fossil energi til strøm.

«Vi står i en unik situasjon der investeringene er klare til å gjøres, men kan ikke gjøres fordi nettilgang og forsyningssituasjonen gjør at det ikke er mulig. Dermed går vi glipp av jobber, skatteinntekter og hindrer det grønne skiftet», skriver Eskeland og Agdestein i forslaget.

– Kan bli en flaskehals

De siste årene har Eskeland og Agdestein vært i mange møter med næringslivet og kraftbransjen, blant annet knyttet til endringer i skattesystemet for vannkraften.

I disse møtene registrerte stortingsrepresentantene også en bekymring for nettilgangen. Det kan ta mange år å bygge ut nett, og mange aktører frykter nå at de vil slite med å sikre seg nok kraft.

E24 har omtalt bekymringer for tilgangen på kraft og nett blant næringsliv på Mongstad og ellers i Bergensregionen, samt for datasentre. Det er også bekymring i industrien i Grenland. Aktører som vil koble seg på nettet danner for tiden kø i saksbehandlingen hos NVE.

– Næringslivet begynner å bli bekymret over at nettet kan bli en flaskehals i det grønne skiftet. Noen prosjekter krever også store anleggsbidrag, noe som er krevende for enkelte aktører. Dette ønsker vi å gjøre noe med, sier Eskeland.

Det er verdt å merke seg at deler av miljøbevegelsen og opposisjonen er bekymret for naturvern, og frykter utbygging av nett og vindturbiner. Naturvernforbundet har etterlyst økt satsing på energieffektivisering, for å dempe presset på naturen.

Les også

Vindkommuner kan få store beløp: – Enormt press på å si ja

– Ser en investeringsvilje

Høyre-representantene mener det trengs et taktskifte i investeringene i nettet, men sier at utfordringene er hvor mye penger som trengs, hvem som skal ta regningen og hvor lang tid det tar fra planlegging til bygging.

– Dette handler om ambisjonene om et klimanøytralt Norge og om nye, grønne jobber innen havbruk, maritim næring og luftfart, samt en rekke andre store, nye, grønne prosjekter der vi ser en investeringsvilje over hele landet, sier Agdestein.

Eskeland har også tidligere vært opptatt av behovet for økt utbygging av infrastrukturen i kraftnettet, og var svært kritisk til et forslag fra Sp, SV og MDG i fjor om å gi kommunene økt makt over nettet.

– Det nytter ikke om det er firefelts vei noen steder hvis det er kjerrevei andre steder. Vi må både sette i gang mer kraftproduksjon, og vi må gjøre noe med nettet, sier Eskeland.

– Vi kan ikke risikere at den gode politikken vi har på mange områder, nulles ut av manglende infrastruktur, legger hun til.

Les også

Venter stort lokalt kraftbehov i 2030

Åpner for sjøkabler

Det var i sin tid stor motstand mot «monstermastene» i Hardanger, og de siste årene har det vært mye motstand mot «monstermøllene» etter en periode med kraftig utbygging av vindkraft.

– Dette må sikres gjennom demokratiske prosesser. Men løsningen er ikke å legge det inn i plan- og bygningsloven, slik Sp ønsker. Det vil bare ta lengre tid. Vi må få opp tempoet i utbyggingen av nettet, sier Eskeland.

Hun mener det er mulig å sikre demokratisk behandling av prosessene selv om saksbehandlingen går raskere. Hun åpner også for å bruke mer penger for å få fart på nettutbyggingen og det grønne skiftet.

– Kanskje skal man i større grad se på sjøkabler som et alternativ, nettopp for å stille økonomi opp mot hurtighet i prosessene. Med sjøkabler er det lettere å gi sin tilslutning. Det blir også dyrere, men det er jo også dyrt for næringslivet å vente lenge på strømtilgang, sier Eskeland.

Les også

Går av etter 12 år som Statnett-sjef: – Det er behov for flere møller og flere master

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. Strøm
 3. Strømforsyning
 4. Kraftproduksjon
 5. Klima
 6. Fornybar energi
 7. Vindkraft

Flere artikler

 1. Sverige vil bygge kraftnett raskere: Mener Norge bør gjøre det samme

 2. Frykter flaskehalser i det grønne skiftet: 300 nettsøknader i kø hos NVE

 3. Endrer reglene for tilkobling til strømnettet: – Kan bidra til at man slipper å bygge nytt nett

 4. Håper på raskere nettutbygging: – Tryggheten for kraftforsyningen er avgjørende

 5. Strømnettutvalget åpner for å slippe modne prosjekter foran i køen